• Home

Nieuwe datum ALV

03-05-2020

Ivm het Coronavirus wordt de ALV van 20 juni afgelast.
De nieuwe datum wordt 7 november 2020
met vriendelijke groeten
Erna Sanders

Tatoeëren en vaccineren van konijnen

24 april 2020
Er komen via email veel vragen bij ons binnen over het tatoeëren van konijnen. In deze update geven we specifieker aan hoe men, tijdens activiteiten als vaccineren en tatoeëren, rekening kan houden met elkaar, om de kans op besmetting met COVID-19 te verkleinen.

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen, aangekondigd door de regering aan de hand van adviezen van het RIVM kunnen we stellen dat het nog steeds beter is en dus ook de voorkeur heeft om het tatoeëren uit te stellen om zo besmetting tussen de leden onderling te voorkomen.

Naast dit advies kunnen we ons voorstellen dat veel langer wachten in sommige situaties niet wenselijk is. Wanneer de 1,5 meter afstand tussen de tatoeëerder en de fokker in acht wordt gehouden en er gebruik gemaakt wordt van een kistje, waarin het konijn gefixeerd kan worden, is het mogelijk een konijn te tatoeëren. Zorg wel voor voldoende afstand tot elkaar en zorg ook dat de tekens in de tang voldoende scherp zijn. Reinig en ontsmet telkens de tang en nummers goed.  Trek handschoenen aan en ontsmet regelmatig ook de handen. Vermijd de grote bloedvaten in de oren . Vooral bij oudere konijnen worden de oren vleziger, waardoor er nog meer gevraagd wordt van de deskundigheid van de tatoeëerder.
In de afbeelding is een voorbeeld weergegeven van een kistje om konijnen te fixeren. Dit kistje is voor alle rassen te gebruiken en is in Duitsland verkrijgbaar.

Ook het enten van konijnen tegen RVHD kan door de dierenarts gebeuren, mits voldoende afstand van minimaal 1,5 meter gehouden wordt tussen de verschillende personen.  Het vaccineren is goed mogelijk door het konijn ook in een kist te zetten, zodat de dierenarts de konijnen alleen kan enten.
Wanneer nieuwe maatregelen van kracht worden, zullen wij u informeren.
Harry Arts, KLN dierhouderijaangelegenheden

De effecten van het Coronavirus op onze hobby

 

30-03-2020
Geachte leden,

In de afgelopen week hebben wij als KLN-bestuur ons opnieuw gebogen over de effecten van het Coronavirus op onze hobby. Voorop staat dat een ieder zijn gezondheid voorop staat en wij de richtlijnen van de overheid en het RIVM volledig volgen.  

In de afgelopen weken hebben wij maatregelen genomen die in lijn liggen met de adviezen van het RIVM. De consequenties hiervan waren dat bepaalde bijeenkomsten zijn afgezegd en ook het schriftelijk examen voor de pelsdier keurmeesters is uitgesteld. Nu de eisen worden aangescherpt en samenkomsten worden verboden, hebben wij ook besloten de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 20 juni 2020 uit te stellen tot na de zomer. Wij hopen dat er in oktober gelegenheid komt om deze vergadering te laten plaatsvinden. Wij willen de verenigingen en de PA’s voldoende tijd en ruimte geven om zich te voorbereiden op deze ALV. Hoe de toekomst er uit gaat zien aangaande de pandemie van dit coronavirus kunnen wij niet voorspellen.

Afgelopen maandag 23 maart 2020  voordat de nieuwe extra maatregelen werden aangekondigd, hebben we een mail rondgestuurd met maatregelen voor het tatoeëren van konijnen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de nieuwe ontwikkelingen ook  consequenties hebben voor het tatoeëren van uw konijnen. Dit betekent dat u tot nader order geen konijnen kunt laten tatoeëren. Het is gebruikelijk dat de jonge konijnen worden getatoeëerd voordat zij 10 weken oud zijn. Het is geen probleem om deze dieren op een oudere leeftijd te laten tatoeëren. Leg overigens goed vast welke dieren uit welke combinatie zijn gekomen zodat u straks eenvoudig de dieren kunt laten tatoeëren. Zodra de regelgeving het toelaat, zullen wij u informeren over de ontwikkelingen. 

Wij hebben besloten om de bestuursvergaderingen digitaal via office 365 Teams te houden. Dit maakt het mogelijk om vanuit huis gewoon via Internet te kunnen vergaderen. Daarnaast hebben wij besloten dat alle commissies en provinciale afdelingen van de KLN ook de mogelijkheid wordt geboden om met Teams te gaan werken. Jeroen Borgman is druk bezig om deze opzet in orde te brengen en zal met u contact opnemen om een ander te installeren.

Er wordt van u organisatorisch veel gevraagd, maar we hopen dat u begrip heeft in deze situatie. Uw en onze gezondheid staat voorop en natuurlijk ook de gezondheid van uw dieren. Help elkaar door bij uw leden te vragen (niet bezoeken) hoe het met hen is en of  hulp nodig is bij het halen van voer voor de dieren of bij het schoonmaken van de hokken.

Wij wensen u een goede gezondheid toe en hopen elkaar zo spoedig als mogelijk te ontmoeten op de diverse bijeenkomsten. Voor informatie zie onderstaande sites.

Op de website: www.RIVM.nl vindt u de laatste informatie over de genomen maatregelen.  Ook op de website van de rijksoverheid www.rijksoverheid.nl vind u informatie betreffende het Coronavirus.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van KLN
Erna Sanders.

Wat betreft het pluimvee heeft het Ministerie van LNV besloten om de landelijke ophokplicht, die op 12 februari 2020 was ingesteld voor bedrijven met commercieel pluimvee, wordt verlengd. Dit heeft vooral te maken met nieuwe uitbraken van AI in Duitsland. Dat schrijft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Voor meer informatie zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep

Nieuwsbericht:

De minister van LNV heeft de tweede kamer geïnformeerd over de HPAI situatie in geheel Europa. Bij een hobbyfokker in Zuid Oost Duitsland is nu ook de HPAI geconstateerd. Daarop is besloten  in Nederland een ophokplicht in te stellen voor houders van meer dan 250 kippen ofwel bedrijfsmatig gehouden kippen.  Leghennen bedrijven met vrije uitloop zullen hun luiken gesloten houden en alleen maar scharreleieren kunnen produceren. Deze bedrijven hebben een UBN nummer en zijn geregistreerd in het kip-systeem. De ophokplicht voor bedrijven blijft enige weken van kracht. Aan de hand van monitoring van bloed uit kippenbedrijven wordt beoordeeld hoe lang deze ophokplicht doorgaat.

De komende weken gaat de voorjaarstrek van de wilde vogels richting Noord Europa weer beginnen. Let op dat wilde watervogels niet te dicht bij uw hokken met watervogels of hoenderachtigen komen. De kans op introductie van HPAI virus vanuit besmette wilde vogels op onze hoenders  wordt hoger ingeschat dan afgelopen maanden.

De ophokplicht geldt niet voor onze kippen of watervogels. Het is natuurlijk wel aan te raden om de kippen en watervogels zoveel mogelijk binnen te houden of onder een afdak te houden met het oog op zo weinig mogelijk contact met wilde vogels.

Houdt de informatiekanalen in de gaten via sociale media en kranten voor wat betreft nieuwe berichtgeving over HPAI.

Namens het bestuur KLN, Harry Arts.