• Home

Registratie hobbydieren

Beste KLN-leden, beste verenigingsleden,

Er ligt een nieuwe wetgeving op de loer, waarin aangegeven wordt, dat onze hobbydieren allemaal geregistreerd moeten worden. Daarom is het belangrijk om een reactie richting de EU te geven via de teksten, zoals we die in de hieronder hebben aangegeven. Om mee te doen kunt u de volgende stappen volgen:

 1. Open deze website van de EU. U kunt bovenin de taal kiezen.
 2. Maak een account aan, dat kan ook als individu (EU burger). U kunt ook anoniem reageren, maar de voorkeur is om dat niet te doen.
 3. Na registratie ontvangt u een bevestigingsmail op het ingevulde mailadres. Klik op de link en rond uw account af door een wachtwoord in te geven
 4. Schrijf uw tekst of maak gebruik van de teksten hieronder. Dien uw tekst vervolgens in.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk reacties gegeven worden, dus stuur dit bericht door naar zoveel mogelijk anderen .

Als u als vereniging reageert is het vakje 'Transparantieregister' niet verplicht (geen *). Dus ook als u niet bent ingeschreven kunt u het als vereniging indienen.

Dit kan tot 20 mei, dus wacht NIET langer, maar regel het NU!


U kunt eventueel gebruik maken van onderstaande teksten of naar de bezwaren van anderen bekijken (feedback) .

 • De conceptregeling is geen echte uitzondering want dieren verlaten soms echt de houderij al was het maar omdat iemand de zorg over moet nemen als iemand overlijdt
 • De regeling heeft geen toegevoegde waarde op al bestaande regels voor dierziektepreventie en bestrijding gezien het geringe risico van verspreiding dierziekten
 • Daarom is er geen basis voor het verzamelen van persoonlijke gegevens
 • De database zal niet up to date zijn en bovendien een kostbare aangelegenheid
 • De handhaving wordt een heel kostbare zaak

Vervolg tentoonstellingsrooster

25-02-2022

Onderwerp:  Tentoonstellingsrooster; vervolg van de bijeenkomst van 12 maart jl.

Naar aanleiding van de Diertechnische Raad en Raad van Advies van  zaterdag 23 februari hebben we afgesproken om een bijeenkomst te houden voor bovengenoemde genodigden om te praten over het houden van tentoonstellingen in combinatie van de vogelgriep. Deze heeft op zaterdag 12 maart plaatsgevonden en daar hebben we beloofd om een vervolg te geven hoe we nu verder moeten gaan met het tentoonstellingsrooster.

Daarom worden commissies,  keurmeestersverenigingen, speciaalclubs, tentoonstellingsorganisaties, plaatselijke verenigingen en PA’s hierbij uitgenodigd voor zaterdag 7 mei van 10.00 uur tot ongeveer 12.30 uur bij De Aker, Fontanusplein te Putten om mee te denken en te praten over de toekomst van onze  tentoonstellingen. Hierna wordt u een lunch aangeboden.

Om te weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen vragen wij u zich voor dinsdag 3 mei a.s. op te geven bij de secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Bijeenkomst showen AI gevoelige diergroepen van zaterdag 12 maart 2022

31-03-2022

Zaterdag 12 maart waren alle verenigingen, speciaalclubs en commissies uitgenodigd om mee te praten, denken over het showen van AI gevoelige diergroepen.

Door de vogelgriep wordt het steeds moeilijker om een show voor de veren te organiseren en zien en horen we dat men de tentoonstelling naar voren wil halen of alleen een show wil organiseren voor de haren. Het bestuur was daarom van mening om het heft in eigen hand te nemen en hiervoor een middag te organiseren zoals beloofd was op de Diertechnische Raad en Raad van Advies.

Er waren ongeveer 68 personen aanwezig. We hebben de zaal opgedeeld in 3 groepen. Er waren een paar stellingen waarmee iedere groep mee aan de slag kon gaan en zijn of haar mening hierover kon geven. Na 20 minuten kwamen we weer bijeen om de stelling te bespreken vervolgens kwam de volgende stelling en zo werd de middag gevuld. De sfeer was erg goed te noemen en hebben we een paar stapjes kunnen maken.

Uit de groep is een partij naar voren gekomen en heeft aangegeven dit jaar de Bondsshow veren te willen organiseren in het eerste weekend van oktober 2022. Het bestuur zal met deze partij in gesprek gaan om te kijken hoe een en ander vormgegeven kan worden. Zodra we hierover meer weten zullen wij u hierover informeren.  Voor deze Bondsshow gaan we ook drie categorieën in het leven roepen nl.

 1. Groep jonge dieren (2022),
 2. Groep jaarlingen 2021 en
 3. De groep oude dieren (2020 en ouder).

We zullen in gesprek gaan met de keurmeesters hoe zij om moeten gaan met de keuringen en er zullen gesprekken komen met de speciaalclubs. De vraag op hoelang de Bondsshow zou moeten duren kwam sterk naar voren dat men graag donderdag wil inkooien, vrijdag keuring en zaterdag de sluiting. Dit is natuurlijk ook aan de organiserende partij hoe zij hiermee om wil gaan. Afgesproken is om de verenigingsshows de mogelijkheid te bieden een open show te zijn zodat ook fokkers uit de omgeving in kunnen sturen zonder lid te moeten zijn van die vereniging. We zien graag dat de verenigingen meer gaan samenwerken.

Voor de daaropvolgende jaren zal een concreet plan gemaakt moeten worden.

De Bondsshow voor de haren blijft bij Dierenparade Noordshow.

Het bestuur van KLN.

 

Dag van de watervogel

20-03-2022

Op zaterdag 9 april wordt in het Jaar van de Twentse Landgans een symposium georganiseerd over de instandhouding en het fokken met gedomesticeerde watervogels binnen kleine populaties. Over de problemen die het fokken met hoge verwantschap kunnen veroorzaken en hoe dit foktechnisch te voorkomen.
Sprekers van Wageningen Universiteit, het Centrum voor Genetische Bronnen, de Stichting Zeldzame Huisdierrassen en Aeres Barneveld informeren fokkers en geïnteresseerden van kleindieren – het onderwerp is immers breder dan alleen watervogels - hoe hier mee om te gaan. Een dag voor iedereen met interesse in het houden en fokken van watervogels en andere kleindieren en die tegen mogelijke beperkingen aanlopen van het fokken binnen kleine populaties.

Programma
11.15 Inloop
11.30 Welkom en inleiding. Edgar de Poel, dagvoorzitter
11.40 Fokken met kleine populaties en het belang van de genenbank voor landbouwhuisdieren. Jack Windig, onderzoeker Centrum voor Genetische bronnen Nederland, Wageningen University & Research
12.45 Lunch
14.45 Belang van registratie en mogelijkheden van Zooeasy. Quido Valent, initiatiefnemer Vrijwillig Sierduiven Stamboek Nederland
14.15 Toekomstbestendig houden van kleindieren. Klaas van der Hoek, bestuurslid Stichting Zeldzame Huisdierrassen, Europees erkend keurmeester pluimvee & fokker
14.45 Fokkerij van kleindieren op Aeres, rondleiding en begeleidende presentatie. Bert Kleijer, docent Aeres

Meer informatie en aanmelding:
https://szh.nl/artikelen/evenementen/dag van de watervogel/

Zaterdag 9 april 2022
11.30 - 15.30 uur

AeresBarneveld
Barnseweg 3
3771 RN Barneveld

Vogelgriep en tentoonstellingen

06-03-2022

Let op! Deze uitnodiging is gericht aan:

 • Commissies
 • Keurmeestersverenigingen
 • Speciaalclubs
 • Tentoonstellingsorganisaties
 • Plaatselijke verenigingen
 • PA’s

Naar aanleiding van de Diertechnische Raad en Raad van Advies van zaterdag 26 februari jl. hebben we afgesproken om een bijeenkomst te houden voor genodigden om te praten over het houden van tentoonstellingen in combinatie met de vogelgriep.  

Het hoofdbestuur van KLN pakt nu de regie daar we de urgentie inzien van het probleem met de vogelgriep. Deze is in Nederland gevestigd en zal ook niet meer verdwijnen. Mocht het zover komen dat we de dieren kunnen enten tegen de vogelgriep wil dat nog niet zeggen dat je met de dieren naar tentoonstellingen mag gaan. We zullen met ons allen moeten gaan bewegen willen we in de toekomst nog tentoonstellingen kunnen houden.

Daarom worden bovenstaande groepen hierbij uitgenodigd voor zaterdag 12 maart van 13.00 uur tot ongeveer 16.30 uur bij De Aker, Fontanusplein te Putten om mee te denken en te praten over de toekomst van onze tentoonstellingen.

Om te weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen vragen wij u zich voor woensdag 9 maart a.s. op te geven bij de secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..