• Home

Vragen en antwoorden over vogelgriep

28 december 2021

Afbeelding ter illustratie. Credits: Afbeelding van Elsemargriet via Pixabay

[Foto ter illustratie]
Elk jaar krijgt Nederland te maken met het vogelgriep-virus (Aviaire Influenza – ‘AI’), waarbij het, naast veel ellende voor commercieel gehouden dieren veroorzaakt, ook de hobbymatige houder en dus onze kleindierhobby, volop raakt. 

In het waddengebied en in enkele andere plaatsen in Nederland is de hoog-pathogene stam H5 vastgesteld. In zeven verschillende provincies zijn wilde vogels (zelfs tureluurs en meeuwen) met AI gevonden. Begin november werden vooral dode smienten en brandganzen gevonden. De piek van uitbraken met dit virus houdt meestal half december op, omdat de trek van (water)vogels dan grotendeels voorbij is. We gaan inmiddels richting eind december en er is nog geen zicht op verbetering. 

Een paar keer per jaar heeft KLN en KleindierNed contact en overleg met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Bij elk overleg worden vele vragen gesteld en vele antwoorden gegeven. Gezien de aanhoudende maatregelen hebben we extra vragen gesteld om de onzekerheid binnen de regels van het draaiboek “AI-bestrijding” beter uit te kunnen leggen naar onze leden. Hieronder volgt een korte samenvatting.

Tentoonstellingsverbod

Het tentoonstellingsverbod is een landelijke maatregel. Afhankelijk van de risicobeoordelingen van de deskundigengroep en het team diergezondheid van het Ministerie, wordt bekeken of en wanneer het verantwoord is om de maatregelen af te schalen of in te trekken. Zolang er een landelijke ophokplicht dan wel afschermplicht voor alle vogelsoorten geldt, is het niet toegestaan een tentoonstelling te organiseren waarbij deze vogelsoorten aanwezig zijn.

Lees meer

Digitale standaard Siervogels deel 2

27-12-2021

Vanaf nu staat de digitale standaard "Siervogels deel2" - patrijzen, kwartels en frankolijnen - online. Klik hier om rechtstreeks naar de standaarden te gaan.

 

Dierenparade Noordshow 2022 gaat niet door

Vanwege alle maatregelen rondom Covid en Vogelgriep heeft het bestuur van de Dierenparade Noordshow helaas moeten besluiten om de show voor 2022 in Hardenberg af te gelasten.
De gezondheid van onze vrijwilligers, inzenders en bezoekers is een groot goed. Wij kunnen in de huidige omstandigheden dit niet 100 % garanderen.

We hebben lang het vertrouwen gehad dat ons mooie evenement door kon gaan, maar hebben toch moeten besluiten om te stoppen.
We nemen even een aantal weken pauze en gaan in Januari weer van start met de organisatie van de volgende Dierenparade Noordshow. We hopen u daar te ontmoeten !

Namens het bestuur van de Dierenparade Noordshow
Evert Visser
Voorzitter

Verslagen sessies ALV 2021

Tijdens de ALV van 23 oktober jl. konden de leden deelnemen aan een drietal sessies:
Sessie 1. Wet en regelgeving
Sessie 2. Niets doen is geen optie
Sessie 3. Nieuw digitaal platform voor Kleindierliefhebbers

De verslagen van deze sessies zijn gebundeld in een zip-bestand en deze kunt u hier downloaden.