• Home

Informatie over de Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen (WBTR)

Er werden door meerdere verenigingen vragen gesteld over deze nieuwe wet die op 1 juli a.s. ingaat. Daarom heeft KLN aan een jurist gevraagd hierover een stuk met de nodige informatie te maken. Veel verenigingen en stichtingen ontkomen er niet aan om de statuten te wijzigen. Daarom wordt dit stuk ook per e-mail aan de secretarissen van alle verenigingen en stichtingen gestuurd.

Deze wet, die directe werking heeft, heeft belangrijke gevolgen voor het bestuur en toezicht van de stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. In de WBTR wordt ten aanzien van die rechtspersonen duidelijker opgenomen wat de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen zijn. Dit ter verbetering van de kwaliteit van bestuur en toezicht.

De WBTR is een aanvulling op in het Burgerlijk Wetboek boek 2 opgenomen algemene regels voor statuten etc.

Hier leest u wat er gaat veranderen en wat u kunt doen.

Er schijnen verenigingen te zijn die geen statuten hebben maar alleen een soort algemeen reglement. Die raden wij aan om statuten in te voeren.

KLN bestuur
29 april 2021

Certificaten (verkorte) erkenningen 2021

Met respect voor alle coronabeperkingen is het februari 2021 een drietal speciaalclubs toch gelukt de procedure voor de verkorte erkenningen van nieuwe creaties rond te krijgen.

Dit zijn:

  • de Vechthoender fokkersvereniging voor Aseel zwartbont. Betrokken fokker de heer M. Meijer te Nuth
  • de ZBOK voor Watermaalse baardkriel parelgrijszilverkwartel. Betrokken fokker de heer J. Roosma te Slagharen
  • de Brahmaclub voor Brahmakriel  koekkoek betrokken fokker de heer J. Breeden te Vaassen

In april 2021 is erkend:

  • Sussex Hoender in de kleurslag wit parelgrijscolumbia, betrokken speciaalclub de Sussexclub en fokster C. Veenendaal.

De bij de erkenning behorende certificaten gaan de speciaalclubs en de betrokken fokkers. Allen worden gefeliciteerd.

COMMISSIE TOEKOMSTBESTENDIG SHOWEN AAN DE SLAG

Aanleiding voor het instellen van de Commissie Toekomstbestendig showen door KLN en NBS zijn onder andere de gesprekken die hebben plaatsgevonden n.a.v. de gewijzigde datum Dierenparade Noordshow, de nieuwe initiatieven die zijn ontstaan vanwege COVID-19 en de Vogelgriep, het teruglopend aantal deelnemers aan shows en de eisen die gesteld worden aan dierenwelzijn.

Lees verder -->

KLN ExpertMeeting: Raskonijnen door de ogen van een keurmeester

Tijdens deze online expert meeting vertellen

Jenne Meijer

 en

Heleen van der Velde

(beide B keurmeester konijnen) alles over de opleiding tot A keurmeester konijnen, hoe keurmeesters naar konijnen kijken en hoe ze worden beoordeeld. U gaat hierdoor misschien wel anders naar uw eigen dieren kijken. Verder delen ze wat tips over het keuringsklaar maken van de dieren, waardoor er misschien een half tot heel puntje extra kan worden verdiend op een keuring.

Aanmelden voor deze avond kan t/m vrijdag 2 april via deze link.

Zie ook facebook van KLN.

 In de week voorafgaand aan de ExpertMeeting ontvangt u de link waarmee u kunt deelnemen.