• Home

Dierenparade Noordshow 2022

Als bestuur van KLN hebben we alle begrip voor de beperkingen die voortvloeien uit de maatregelen omtrent COVID-19 en de uitbraak van vogelgriep. Dat neemt niet weg dat we het ook ten zeerste betreuren dat veel activiteiten, die deel uitmaken van onze hobby, geen doorgang vinden. Mede om die reden zijn we dan ook verheugd dat, zoals het er nu uitziet, de Dierenparade Noordshow, wel doorgaat. De organisatie doet er alles aan om een veilige vorm te vinden waarin het event plaats kan vinden. Natuurlijk hopen we met z’n alleen dat het een complete show kan worden, dus inclusief dwerghoenders, hoenders, sier- en watervogels.

De kans is echter net zo groot dat de beperkingen rondom vogelgriep ervoor zorgen dan we het zonder die diergroepen moeten doen. Ons verzoek is om de organisatie en dus onze hobby niet in de steek te laten. Bezoek de Dierenparade Noordshow en geniet van alles wat het te bieden heeft. Presenteer uw speciaalclub, ook al mogen uw dieren niet aanwezig zijn. We hebben elkaar nodig, nu meer dan ooit.

Afgelasting BTT Zuid Holland

Beste vrijwilligers, inzenders en bezoekers,

In een vorig schrijven hebben wij u geïnformeerd over het doorgaan van de show in Boskoop. We hadden voor dit jaar een alternatieve locatie gevonden bij de firma Van Lint, die ons gastvrij willen ontvangen op een voor de meesten van ons bekende locatie nl. de oude veilinghal waar we lange tijd gebivakkeerd hebben met onze provinciale show.

Ons eerdere bericht was echter voordat de laatste corona maatregelen werden afgekondigd. Dat was niet de eerste tegenslag, daarvoor werden we al geconfronteerd met de vogelgriep die tentoonstellen van Hoenders, Sier- en Watervogels onmogelijk maakten. We hebben de laatste tijd hier veelvuldig en uitgebreid overleg gehad met de Gemeente om te kijken wat mogelijk is. De huidige corona maatregelen spelen ons echter danig parten en versoepelen lijkt er vooralsnog niet in te zitten. De huidige restricties qua openingstijden en afstandsbeperkingen die gelden hebben een grote impact op wat haalbaar is. Bovendien hebben wij ook nog zoiets als een zorgplicht naar onze vrijwilligers die bijna allemaal in de risicogroep zitten. Zoals de kaarten (en regels) nu liggen is het organiseren van een show niet verantwoord.

Net als de meeste van betreuren wij het u te moeten meedelen dat wij ook dit jaar geen provinciale show kunnen organiseren en hebben besloten de show voor 2022 af te gelasten. We kunnen helaas niet anders dan tot deze conclusie komen, maar begrijpen dat dit onze hobby geen goed doet.

Wij zullen begin 2022 starten met de voorbereidingen voor onze provinciale show van 2023 en hopen dat ons tegenspoed zoals we die dit jaar ondervonden bespaard zullen blijven.

Met vriendelijke groet,
Co Korsuize, voorzitter KLN Zuid Holland

Uitslag enquete ExpertMeetings

Eind 2020 is de werkgroep communicatie gestart met de organisatie van een aantal 'ExpertMeetings'. In zo'n online meeting vertelde een 'expert' iets over een onderwerp gerelateerd aan de kleindier hobby. Belangstellenden waren ook online aanwezig en konden (achteraf) vragen stellen. In totaal zijn er zeven ExpertMeetings geweest. Na afloop heeft de werkgroep een enquete uitgezet om de belangstelling voor een eventueel vervolg te inventariseren. De uitslag van de enquete is verwerkt in een PDF-document welke u hier kunt downloaden.

De werkgroep gaat de uitslag bespreken en komt op basis daarvan met een vervolg.

Wist u trouwens dat de ExpertMeetings destijds zijn opgenomen? U kunt ze allemaal nog bekijken. Klik hier om de playlist op het YouTube kanaal van KLN te openen.

 

 

 

Adviezen en plichten rondom vogelgriep

 

4-11-2021

Naar aanleiding van de afschermplicht en de verscherpte regels bereiken ons diverse vragen over dit onderwerp. De adviezen en plichten hieromtrent vatten we samen in onderstaande lijst.

  • In geval er plotseling meerdere van uw dieren ernstig ziek worden of doodgaan, neem dan direct contact op met een dierenarts of erkende pluimvee-dierenarts.
  • Er geldt inmiddels een verbod om een vogelverblijfplaats met hoenderachtigen, watervogels en/of loopvogels te bezoeken. Dat houdt dus ook in dat een hokbezoek of keuring aan huis momenteel niet toegestaan is. (Zie ook ‘Meer informatie 1’ en ‘Meer informatie 2 – artikel 21’)
  • Zorg voor een goede hygiëne van uzelf en de verblijven. Mest kan eenvoudig onder een schoen verplaatst worden; voorkom insleep-risico.
  • Er bestaat geen vastgestelde standaard “wachtperiode” tussen vaststelling van vogelgriep en het loslaten van enkele of alle maatregelen. Op het moment van schrijven is er geen enkele toezegging mogelijk wanneer het keuren/showen van hobbymatig gehouden pluimvee, watervogels en/of loopvogels weer mogelijk is.

Bestuur KLN

Meer informatie:

  1. Rijksoverheid | Vragen en antwoorden Vogelgriep - versie 3 november 2021
  2. Rijksoverheid | Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Parrega 2021

 

Vogelgriep zorgt voor landelijke ophokplicht en afschermplicht voor hobbyvogels

Vanwege de vaststelling van hoogpathogene vogelgriep (H5) bij een pluimveebedrijf in Zeewolde is er sinds vanmiddag 26 oktober 2021 12:00 uur een landelijke ophokplicht van kracht voor bedrijfspluimvee. 

Wat betekent dat voor hobbyhouders en kleindierliefhebbers?

Eigenaren van hobbyvogels (hoenderachtigen, kippen, watervogels en loopvogels) moeten zorgen dat hun dieren afgeschermd worden. Dit houdt in dat ze dusdanig gehuisvest worden dat contact met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen niet tot nauwelijks mogelijk is. Dit geldt overigens ook voor dierentuinen en kinderboerderijen.

In deze video van de NVWA krijgt u suggesties hoe u bijvoorbeeld hobbykippen kunt afschermen.

 https://www.rovid.nl/ezk/nvw/2021/ezk-nvw-20211026-idvqtqwx6-web-hd.mp4

Wat betekent dat voor tentoonstellingen?

Zeer spijtig, maar tot nader orde mogen hoenders, watervogels en loopvogels niet tentoongesteld worden. Wel mogen zoogdieren als konijnen, cavia’s, kleine knagers oorspronkelijke duiven en sierduiven tentoongesteld worden.

Afhankelijk van het deskundigen overleg en de onderzoeken van de omliggende bedrijven zal de Minister aangeven, wanneer het Tentoonstellingsverbod opgeheven is. 

Vervoersverbod

In de 10 KM zone rondom het getroffen bedrijf in Zeewolde mogen geen hoenders, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel vervoerd worden. Dat geldt ook voor andere dieren en producten die afkomstig zijn van een bedrijf dat commercieel vogels houdt.

Contact met de overheid

Zowel vanuit KLN als vanuit de overkoepelende organisatie KleindierNed wordt overleg met AVINED en volgende week met LNV over de vogelgriep gehouden. We zullen u via onze nieuwskanalen en site op de hoogte houden. Ook wordt er nu steeds meer de nadruk gelegd om toch te gaan vaccineren tegen Aviaire Influenza, omdat blijkt, dat AI een endemische ziekte geworden is in Europa. Frankrijk heeft besloten om eenden met buitenuitloop al te gaan vaccineren tegen AI.

 


 Meer informatie