• Home

Rapport "Niets doen is geen optie"

10-02-2022

In de vorige update over de commissie toekomstbestendig showen hebben we aangekondigd u op de hoogte te houden van de vorderingen. Onderaan dit artikel vindt u het definitieve rapport van deze commissie. Het hoofdbestuur van KLN gaat in de aankomende tijd afspraken maken met de provinciale afdelingen (PA's) om het rapport te bespreken en te verduidelijken waarom er voor deze opzet is gekozen. In de komende Algemene Leden Vergadering (ALV) zal vervolgens een voorstel gedaan worden. Tevens zullen er nog gesprekken gevoerd worden met leden die gereageerd hebben op het rapport. Uit deze groep zal een nieuwe werkgroep gevormd worden die zich over deel 2, zoals aanbevolen door de werkgroep, zullen buigen.

Klik hier om het rapport te downloaden.

 

Update "toekomstbestendig showen"

10-01-2022

In het afgelopen jaar heeft de commissie “Toekomstbestendig showen” meerdere keren vergaderd en de leden van KLN en NBS geïnformeerd over de ideeën die de commissie in hun rapport heeft gepresenteerd. Een volgende stap is om deze plannen uit te werken tot voorstellen en deze aan de leden voor te leggen tijdens de buitengewone algemene ledenvergaderingen van beide bonden in het begin van het voorjaar van 2022. Omdat wij de leden grondig willen informeren met concrete voorstellen en omdat dit op dit moment niet goed mogelijk is vanwege de corona-omstandigheden, is door de besturen besloten om dit moment uit te stellen tot de regulieren ledenvergaderingen in juni 2022. Nadat tijdens de algemene ledenvergaderingen van beide bonden is ingestemd met de voorstellen, zullen de hoofdbesturen van NBS en KLN gelijk starten met de uitvoering van de plannen.

Via de gebruikelijke kanalen stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte van onze vorderingen.

Namens de bonden

Erna Sanders                                                   Dennis Meesters
(Secretaris KLN)                                               (Secretaris NBS)

Vragen en antwoorden over vogelgriep

28 december 2021

Afbeelding ter illustratie. Credits: Afbeelding van Elsemargriet via Pixabay

[Foto ter illustratie]
Elk jaar krijgt Nederland te maken met het vogelgriep-virus (Aviaire Influenza – ‘AI’), waarbij het, naast veel ellende voor commercieel gehouden dieren veroorzaakt, ook de hobbymatige houder en dus onze kleindierhobby, volop raakt. 

In het waddengebied en in enkele andere plaatsen in Nederland is de hoog-pathogene stam H5 vastgesteld. In zeven verschillende provincies zijn wilde vogels (zelfs tureluurs en meeuwen) met AI gevonden. Begin november werden vooral dode smienten en brandganzen gevonden. De piek van uitbraken met dit virus houdt meestal half december op, omdat de trek van (water)vogels dan grotendeels voorbij is. We gaan inmiddels richting eind december en er is nog geen zicht op verbetering. 

Een paar keer per jaar heeft KLN en KleindierNed contact en overleg met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Bij elk overleg worden vele vragen gesteld en vele antwoorden gegeven. Gezien de aanhoudende maatregelen hebben we extra vragen gesteld om de onzekerheid binnen de regels van het draaiboek “AI-bestrijding” beter uit te kunnen leggen naar onze leden. Hieronder volgt een korte samenvatting.

Tentoonstellingsverbod

Het tentoonstellingsverbod is een landelijke maatregel. Afhankelijk van de risicobeoordelingen van de deskundigengroep en het team diergezondheid van het Ministerie, wordt bekeken of en wanneer het verantwoord is om de maatregelen af te schalen of in te trekken. Zolang er een landelijke ophokplicht dan wel afschermplicht voor alle vogelsoorten geldt, is het niet toegestaan een tentoonstelling te organiseren waarbij deze vogelsoorten aanwezig zijn.

Lees meer

Digitale standaard Siervogels deel 2

27-12-2021

Vanaf nu staat de digitale standaard "Siervogels deel2" - patrijzen, kwartels en frankolijnen - online. Klik hier om rechtstreeks naar de standaarden te gaan.