• Home

Enting RVHD type 2 voor de konijnen tijdens het tentoonstellingsseizoen 2019-2020

Tijdens de laatste ALV van onze KLN in juni 2019 is besproken om toch ook voor het tentoonstellingsseizoen 2019-2020 de entplicht voor RVHD type 2 te blijven doorvoeren. Gezien de vele uitbraken, zowel bij de vleeskonijnen in de intensieve bedrijven, als bij de gezelschapskonijnen in den lande, hebben we besloten om toch voor het komend seizoen het risico van infectie tijdens een tentoonstelling door middel van een entverplichting te minimaliseren.

Alleen de enting tegen RVHD type 2 is verplicht. Uw dierenarts kan het entformulier downloaden via de site van Kleindierliefhebbers.nl en kan gebruik maken van de beschikbare vaccins als filavac vhd k c+v of eravac. Ook hierbij is overwogen wat de omringende landen besloten hebben voor hun tentoonstellingen om toch ook die invloeden naar Nederland van het veldvirus in te kunnen dammen.

Zeker de gestelde vragen en opmerkingen voor en tijdens de ALV aan het bestuur, hebben we ons ter harte genomen. Daarom gaan we  een werkgroep van verschillende kleindierliefhebbers met konijnen vragen om alle dagelijkse feiten, risico’s, bijwerkingen, kosten te overwegen, te overleggen en daarna met het bestuur de resultaten te bespreken. Deze aanpak vergt enige maanden tijd, zodat we tijdens het gehele komende tentoonstellingsseizoen de gang van het veldvirus, de invloed van de entingen en de  invloed op de inzendingen naar de verschillende shows kunnen evalueren. Tijdens de Raad van Advies zal ook aandacht aan de entverplichting voor de konijnen besteed worden.

Daarna zal het bestuur voor  de volgende ALV met een nieuw voorstel komen voor de volgende seizoenen.
Harry Arts, dierhouderijaangelegenheden.

Wijzigingen in Portefeuillehouders per 4 juli 2019

 

Met ingang van 4 juli 2019 zijn de volgende wijzigingen aangebracht bij de portefeuillehouders:

Jan Dirk Nijkamp Voorzitter en portefeuillehouder Bedrijfsvoering

Johnny Leeflang portefeuillehouder Verenigingsondersteuning en Kwaliteitszorg en ondersteuning show

Esther Witteveen portefeuillehouder PR en Jeugdzaken.

Bondsvergadering 15 juni 2019

De vergaderstukken voor de a.s. algemene ledenvergadering op 15 juni 2019 in De Aker te Putten staan op onze website. Hierin staan de agenda, notulen, verslagen en voorstellen voor deze vergadering.

Elk lid is van harte welkom op de bondsvergadering. Het bestuur stelt er prijs op dat de leden de vergadering bezoeken, dit geeft inzicht in het werk van de bond. Leden van KLN kunnen zich tot uiterlijk maandag 10 juni schriftelijk of per e-mail aanmelden voor de vergadering bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en of zij gebruik maken van de lunch.
De kosten voor de lunch ad € 15,00 zijn voor eigen rekening met uitzondering voor genodigden, ereleden, leden van commissies en bestuurders van provinciale afdelingen.

Uitzending EenVandaag 30 maart 2019 over het houden van konijnen voor tentoonstellingen.

Met afschuw hebben wij kennis genomen van de uitzending van EenVandaag, op zaterdag 30 maart 2019 over het stuk doden van jonge konijnen in de fok van tekeningrassen. Het doden van jonge dieren om reden van een verkeerde kleur en/of tekening wordt door KLN afgekeurd.  

In de afgelopen dagen is er contact geweest met de diverse instanties waaronder ook het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. In de komende weken/maanden zal er nader overleg volgen om bovengenoemde problematiek te bespreken en te bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn.

De uitzending van EenVandaag toont een eenzijdig beeld van zaken in onze hobby terwijl het merendeel van de fokkers zich hiervan distantieert.  Onze hobby bevindt zich bij de fokkers thuis en zij genieten 365 dagen per jaar van hun dieren. Zij verzorgen hun dieren optimaal en genieten van het laten opgroeien en houden van hun dieren. Indien zij dieren hebben die zij niet kunnen gebruiken bij de fok of voor het showen op een tentoonstelling dan zoeken zij een passende plaats om hun dieren elders onder te brengen.  

Lees meer

Nationale tentoonstellingen

De wens om tot een betere spreiding van de nationale tentoonstellingen te komen heeft veel discussie opgeleverd. De discussie gaat vooral over de datum waarop de nationale tentoonstellingen gaan plaatsvinden. Vele van u heb ik mogen ontmoeten op de Dierenparade Noordshow 2019. De Dierenparade Noordshow wordt altijd in het eerste weekend van januari georganiseerd en deze datum staat voor niemand ter discussie. Vorenstaande geldt eveneens voor de Landelijke jeugdshow te Laren, deze wordt altijd in het derde weekend van september georganiseerd.

Ik kan heel goed begrijpen dat een aanpassing van het tentoonstellingsrooster niet eenvoudig te realiseren is. Verenigingen hebben locaties voor meerdere jaren besproken of zijn juist vanwege de hoog-pathogene aviaire influenza (´vogelgriep´) naar een andere datum gegaan. 
Tevens worden de meeste tentoonstellingen in de maanden oktober en november georganiseerd. Het organiseren van een nationale tentoonstelling in één van deze twee maanden zal per definitie tot discussie leiden.  In het belang van onze liefhebberij wil ik u allen oproepen om over uw schaduw heen te stappen en ons te realiseren dat deze wijziging in het belang is van onze liefhebberij.  

Het streven is en blijft om voor de zomer van 2019 duidelijkheid te hebben. Een betere spreiding kan dan plaatsvinden met ingang van het tentoonstellingsseizoen 2020-2021.

Jan Dirk Nijkamp
Voorzitter KLN