• Home

KLN berichten Maart 2014

Twee prima Bondsshows
De beide Bondsshows van KLN mogen best weer een succes genoemd worden. Beide hadden wel wat minder dieren, als je naar de KLN-diergroepen kijkt, maar het waren toch weer twee gezellige drukke shows. In totaal had de Championshow dank zij de jubileumshow van de NBS zelfs meer dieren dan vorig jaar.

Lees meer

KLN berichten Februari 2014

Uitnodigingen RvA en DtR op 1 maart 2014
Op 1 maart is om 09.30 uur de vergadering voor de Raad van Advies en om 14.00 uur de vergadering van de Diertechnische Raad. De basis voor de RvA wordt gevormd door de besturen van de Provinciale Afdelingen en voor de DtR zijn dat de besturen van de speciaalclubs. In beide gevallen worden deze vergaderingen aangevuld met de KLN commissies.
De vergaderingen worden gehouden in De Arendshof (DUS NIET IN DE AKER), Arendstraat 2, 3882JJ Putten
De betrokken besturen en commissies worden ook per e-mail uitgenodigd en kunnen tot 15 februari agendapunten indienen.

Lees meer

KLN berichten januari 2014

Vogelgriep in Sint-Annen (Groningen)
Elke paar weken doemt er wel een vogelgriepbesmetting op. Zo ook het nieuwsbericht van EZ d.d. 30-11-2013 aangaande een besmetting in Sint-Annen. Daar is bij een pluimveebedrijf met rond 10.000 legkippen vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Dit bedrijf heeft buitenuitloop. Al bij de eerste inschatting vermoedde men dat om de milde H5-variant ging en dat bleek ook zo te zijn. Omdat een laagpathogene H5-variant kan muteren tot een hoogpathogene (zeer besmettelijke en voor kippen dodelijke) variant, wordt een besmet bedrijf zowel bij een laag- als een hoogpathogene variant geruimd. Dit gebeurt op basis van Europese regels door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Rond besmette bedrijven geldt een zone van ruim een kilometer met een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.

Lees meer

KLN berichten december 2013

Eerste Nederlandse konijn-Hop wedstrijd op de Campionshow
Op de Championshow (23 t/m 25 januari 2014) vinden bij voldoende belangstelling de eerste Nederlandse Konijn-Hop wedstrijden plaats. U leest daar meer over in het vraagprogramma van de Championshow. Als u recentelijk dieren naar de Championshow heeft ingestuurd, ontvangt u automatisch een vraagprogramma. Anders kunt u er een aanvragen. Zie de website van de Championshow.

Lees meer

KLN berichten november 2013

Waarom twee websites?
KLN kent twee websites, www.kleindierliefhebbers.nl en www.kleindierplaza.nl. Waar is dat goed voor, zult u zeggen? Heel simpel, we hebben een website voor onze leden, waar u alles kunt vinden wat organisatorisch, technisch en informatief met KLN te maken heeft. Dat is Kleindierliefhebbers.nl en is dus de interne site voor onze eigen leden en organisatie.
Externen, de niet leden dus, die voorzichtig in het houden en fokken van kleindieren zijn geïnteresseerd, moet je niet direct met al die organisatorische en technische zaken vermoeien. Vandaar dat we ook een extern gerichte site hebben, KleindierPlaza.nl. Dat is het portal naar onze hobby en op die site is vooral onze PR commissie actief. Daar staat de algemene informatie over kleindieren houden, maar soms ook externen interessante gegevens van Kleindierliefhebbers.nl. Voorbeelden daarvan zijn de adressen van de speciaalclubs en plaatselijke verenigingen en ons tentoonstellingsrooster. Zo kunnen ze kennis kunnen maken met onze dieren en organisatie en als ze echt geïnteresseerd zijn, ook waar ze ons kunnen vinden.
Als KLN lid is het overigens ook best interessant om eens een kijkje te nemen op KleindierPlaza.nl, want wellicht staat er toch ook voor u als fokker wat interessants op zoals bijvoorbeeld de verschillende kleindierenparken in binnen en buitenland.
Dus kort en goed, als u als KLN lid informatie zoekt, moet u op Kleindierliefhebbers.nl zijn en als u potentiële geïnteresseerden in onze hobby verder wilt helpen, verwijs ze dan naar KleindierPlaza.nl.

Lees meer