• Home

KLN berichten november 2013

Waarom twee websites?
KLN kent twee websites, www.kleindierliefhebbers.nl en www.kleindierplaza.nl. Waar is dat goed voor, zult u zeggen? Heel simpel, we hebben een website voor onze leden, waar u alles kunt vinden wat organisatorisch, technisch en informatief met KLN te maken heeft. Dat is Kleindierliefhebbers.nl en is dus de interne site voor onze eigen leden en organisatie.
Externen, de niet leden dus, die voorzichtig in het houden en fokken van kleindieren zijn geïnteresseerd, moet je niet direct met al die organisatorische en technische zaken vermoeien. Vandaar dat we ook een extern gerichte site hebben, KleindierPlaza.nl. Dat is het portal naar onze hobby en op die site is vooral onze PR commissie actief. Daar staat de algemene informatie over kleindieren houden, maar soms ook externen interessante gegevens van Kleindierliefhebbers.nl. Voorbeelden daarvan zijn de adressen van de speciaalclubs en plaatselijke verenigingen en ons tentoonstellingsrooster. Zo kunnen ze kennis kunnen maken met onze dieren en organisatie en als ze echt geïnteresseerd zijn, ook waar ze ons kunnen vinden.
Als KLN lid is het overigens ook best interessant om eens een kijkje te nemen op KleindierPlaza.nl, want wellicht staat er toch ook voor u als fokker wat interessants op zoals bijvoorbeeld de verschillende kleindierenparken in binnen en buitenland.
Dus kort en goed, als u als KLN lid informatie zoekt, moet u op Kleindierliefhebbers.nl zijn en als u potentiële geïnteresseerden in onze hobby verder wilt helpen, verwijs ze dan naar KleindierPlaza.nl.

Lees meer

KLN berichten oktober 2013

Procedure vergadering Raad van Advies en Diertechnische Raad
Op 19 oktober is de najaarsvergadering van de Raad van Advies. De raad van Advies bestaat in beginsel uit bestuursleden van de Provinciale Afdelingen en verder onze ereleden, alle commissies van KLN, de NKP en de redactie van Kleindier Magazine. De raad adviseert het KLN bestuur over allerlei bestuurlijke onderwerpen. Niet zelden gaat het daarbij ook om zaken, waarover in de Algemene Ledenvergadering een besluit genomen moet worden. Van de vergadering van de Raad van Advies verschijnt altijd een kort verslag in de KLN-berichten, zodat alle leden geïnformeerd zijn over de onderwerpen, die aan de orde zijn geweest. In de vergaderingen van de Provinciale Afdelingen worden in beginsel zaken van provinciale aard besproken, waar de verenigingen uiteraard ook zelf onderwerpen kunnen inbrengen. Het is echter ook de bedoeling dat daar uitgebreid ingegaan wordt op hetgeen in de RvA vergadering is besproken en met de verenigingen in overleg gegaan wordt over deze onderwerpen in aanloop naar de volgende RvA vergadering en tenslotte de ALV. Zo wordt duidelijk of er een breed draagvlak ontstaat voor de besluiten die genomen moeten worden in de ALV en is de keuze bij het invullen van geloofsbrieven een stuk eenvoudiger, in ieder geval geen verrassing meer.

Lees meer

KLN berichten September 2013

Nog eens de Positieflijst
Er zijn nogal wat vragen binnengekomen over het wel of niet tekenen van de petitie tegen de positieflijst. Het volgende standpunt van KLN hebben wij op verzoek van het CDA aan “de Politiek” laten weten. We denken dat deze punten duidelijk maken wat het belang van de petitie is en hopen daarmee aandacht te krijgen van de beleidsmakers.

Lees meer

KLN berichten augustus 2013

Positieflijst

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft aan de Tweede Kamer de zogenoemde Positieflijst Zoogdieren aangeboden. Deze positieflijst beschrijft maar 90 van de 5400 zoogdieren, waarvan er 359 in Nederland worden gehouden. Het onderzoek heeft zich hoofdzakelijk gericht op de wijze waarop de dieren in de natuur leven. Daarbij houdt zij zich niet aan het Europees goedgekeurde Andibel arrest wat voorschrijft dat weigering van diersoorten gebaseerd moet zijn het welzijnsonderzoek van het gehouden dier of gevaar voor mens en andere diersoorten.

Lees meer

KLN berichten Juli 2013

Nieuwe variant vogelpest in Duitsland
Het PPE (Productschap Pluimvee en Eieren) meldt dat er sinds de eerder gerapporteerde uitbraken van AI (H7 variant) in Duitsland in de omgeving van Ornabrück en Emsland  er nu ook meer dan honderd uitbraken zijn van de laagpathogene nieuwe variant H9N2 zijn bij kalkoenen, maar ook bij vleeskuikenouderdieren en leghennen. Vooral het pluimveedichte gebied rond Emsland en Cloppenburg zijn zwaar getroffen en liggen maar respectievelijk 25 en 65 km van de Nederlandse grens.
Deze variant uit zich in een verminderde voedselopname en een productiedaling van ca. 30% en bij co-infecties ook uitval.

Lees meer