• Home

Nieuw formulier entverklaring voor RHD enting (juli 2018)

Het formulier voor de RHD type 2 enting is vernieuwd. Nieuw is vermelding van de maximale geldigheidsduur van de entverklaring aan de hand van de twee in Nederland toegelaten vaccins. Deze verschillen namelijk enkele maanden.

Wij verzoeken u oude formulieren weg te gooien en vanaf nu alleen de nieuwe formulieren te gebruiken. Deze staan op de website van KLN onder downloads (te vinden in het menu op de startpagina).

Invulbare PDF

Algemene ledenvergadering 2018; vervallen voorstellen

Twee voorstellen, zoals omschreven in het KLN-jaarboek 2018, komen te vervallen.

Het betreft het bestuursvoorstel H (pagina 88 van het KLN-jaarboek 2017) en de benoeming tot het bestuur van de heer C. Vlaardingerbroek.

Hopende u op deze wijze voldoende ingelicht te hebben.

Met vriendelijke groet,
Ronald Tiemes
secretaris

Algemene ledenvergadering 2018; toevoeging voorstel Jaarboek 2017

Na het verschijnen van het KLN-Jaarboek 2017 hebben inmiddels enkele wijzigingen plaatsgevonden aangaande de omschreven voorstellen.
Op de pagina Verenigingsinfo/Bondsvergadering vindt u een toevoeging (Addendum) aan het Jaarboek 2017.
Tevens is er een herziene Geloofsbrief geplaatst.

Aan alle stemgerechtigden het vriendelijke verzoek om deze geloofsbrief (versie 18 mei 2018) te gebruiken.

Ronald Tiemes
Secretaris

Bestuursvergadering 1 mei 2018

Tijdens de bestuursvergadering van 1 mei 2018 zijn ondermeer de volgende zaken besproken:

AVG (Algemene Verordening Gegevens bescherming)
Op 8 mei heeft Evert van de Waerdt een bijeenkomst over de AVG met een AVG-specialist met o.a. voorzitters KLN, NBS en algemeen directeur Nederlandse Lleindierpublicaties B.V. Daar worden naast punten die verenigingen betreffen ook de diverse aandachtspunten van de bonden besproken.
Direct daarna zal een mailing naar alle verenigingen e.d. worden gezonden.

Vogelgriep
Vogelgriep bijeenkomst NWPP (Nederlandse Werkgroep hobbymatig gehouden Pluimvee & Parkvogels) is op 24 april geweest. Hier zijn diverse afspraken gemaakt en Harrie Arts zal een voorstel maken aangaande compartimenten. We zijn uitgenodigd om naar het Ministerie te gaan.

Afspraak met LNV Leewiekverbod
In de Wet Dieren staat, dat het verboden is om vogels die NA 1 JANUARI 2018 EN IN NEDERLAND GEBOREN ZIJN te leewieken, geleewiekt te houden, geleewiekt te transporteren, geleewiekt te koop aan te bieden en geleewiekt te ruilen. Ondanks overleg met het ministerie, met het team diergezondheid, met het team dierenwelzijn is het door het KLN bestuur, door verschillende andere organisaties waaronder: Aviornis, NBVV, Levende have, NWPP en de ornithologische werkgroep niet gelukt om het leewiekverbod uit de wet of met enige aanpassingen in de wet te krijgen.

Lees meer