KLN berichten september 2018

KLN-bestuur op orde en richting bepaald

De afgelopen maanden hebben voor het KLN-bestuur, zoals aangegeven tijdens de ALV van 16 juni 2018,  in het teken gestaan van richting bepalen/ visie op de toekomst, portefeuille verdeling en elkaar beter leren kennen.

Richting bepalen/ visie op de toekomst:
Om tot vervolgstappen te komen is het noodzakelijk dat het rapport ´KLN op weg naar 2019´ wordt voorzien van een duidelijke richting/ visie op de toekomst. Hiermee bedoelen wij een document waarin wij als bestuur duidelijk aangeven ´Waarom is er een KLN, Hoe realiseren wij het waarom en Wat doen wij dan als KLN´? Wij hebben onze visie op de toekomst als werktitel meegegeven; ¨Van droom naar werkelijkheid¨.
In oktober 2018 hebben wij de concept visie op de toekomst met bijbehorende meerjarenplan gereed.
De concept visie op de toekomst met bijbehorende meerjarenplan zal ter bespreking worden voorgelegd aan de Raad van Advies. Tevens organiseren wij als bestuur zogenaamde ronde tafel bijeenkomsten met telkens wisselende gezelschappen.  In het voorjaar van 2019 willen wij de definitieve visie op de toekomst met bijbehorende meerjarenplan gereed hebben.  In juni 2019 zal deze ter besluitvorming aan de ALV worden voorgelegd.    

Samenstelling bestuur/ portefeuille verdeling:
De samenstelling van het bestuur en de portefeuilleverdeling is aangepast.
Voorzitter: Jan Dirk Nijkamp
Secretaris: Ronald Tiemes
Penningmeester: Evert van de Waerdt
2e secretaris: Erna Sanders
Bedrijfsvoering: Esther Witteveen (ad interim)
PR en Jeugdzaken & Kwaliteitszorg en ondersteuning shows: Johnny Leeflang
Verenigingsondersteuning: Kor Flokstra
Dierhouderij-aangelegenheden: Harry Arts
Keurmeestersaangelegenheden & Standdaardaangelegenheden: Bart van der Vlis
 

Raad van Advies
De Raad van Advies is een advies- en overlegorgaan tussen het bestuur en de provinciale afdelingen. De afgelopen jaren is de Raad van Advies uitgegroeid tot een overlegorgaan waar velen, buiten de provinciale afdelingen, om aan deelnamen.

Vanaf heden gaan we weer naar de oorspronkelijke opzet en het doel waarvoor de Raad van Advies bedoeld was.

De eerste Raad van Advies zal plaatsvinden op maandagavond 22 oktober 2018. Alle Provinciale Afdelingen ontvangen hiervoor een uitnodiging.
Tijdens deze bijeenkomst zal het bestuur haar concept visie op de toekomst met bijbehorende meerjarenplan ter bespreking voorleggen aan de Raad van Advies.

Vogelgriep
De vogelgriep is voor ons als bestuur een onderwerp met een hoge prioriteit.
Het bestuur heeft als vervolgstap en voor het eerst volgende overleg met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een PowerPointpresentatie gemaakt. In deze presentatie doen wij een voorstel om tentoonstellingen voor al onze dierengroepen tijdens uitbraken van vogelgriep, als pilot voor een periode van 2 jaar, vrij te geven buiten de zogenaamde BT-gebieden. Tevens geven wij onder andere aan op welke wijze KLN de vaste voetringen administratie heeft ingericht, de rol van het facilitair Bureau en de controle en handhaving van de tentoonstellingsvoorwaarden.       
Doel is om voor oktober 2018 duidelijkheid te hebben over de mogelijkheden die het ministerie ons geeft.  


Ronald Tiemes
Secretaris

Scholing konijnenkeurmeesters Europese Entente in Oksbøl, Denemarken, van 23 tot 25 maart 2018
De scholing werd bezocht door 137 personen uit 23 landen. Van Nederland waren Henri van Weelden en Piet van Lune namens de standaardcommissie en Gerwin van Westerveld aanwezig. Bert Apperlo had zich ook opgegeven maar kon helaas door het plotseling overlijden van zijn zwager niet aan de scholing deelnemen.
Door Wolfgang Vogt, Duitsland, werd een algemeen overzicht over de prijsverdeling en het keuren op een Europashow gegeven.
Via duidelijke Powerpointpresentaties werden de volgende rassen behandeld: Wit Landkonijn (Deens ras), Havana en Franse Havana. Daarna werden in de middag de rassen, uitgezonderd de Havana, in groepen van 6 keurmeesters beoordeeld (per groep 3 of 4 dieren). Het Wit Landkonijn heeft een gewicht van ongeveer 5 kg, heeft een specifiek type en was in een zeer goede kwaliteit aanwezig. De Franse Havana is wat kleiner dan de Havana en dekkleur is kastanjebruin. De kwaliteit van de aanwezige dieren van dit ras was matig. Vervolgens werden de beoordelingen plenair besproken. Het geheel was prima georganiseerd en verliep in een ontspannen sfeer.

Piet van Lune