KLN berichten juni 2018

Algemene Ledenvergadering KLN
De komende Algemene Leden Vergadering is op zaterdag 16 juni 2018 in De Aker, Fontanusplein 2 te 3881 BZ Putten, tel. 0341-351887. Aanvang is om 10.00 uur.
De zaal is open vanaf 9.15 uur voor het inleveren van de geloofsbrieven. Leden van KLN kunnen zich tot uiterlijk maandag 11 juni schriftelijk of per e-mail aanmelden voor de vergadering bij de secretaris. Graag bij de aanmelding vermelden of u gebruik wil maken van de lunch. De kosten voor de lunch ad € 15,00 zijn voor eigen rekening.

De vergaderstukken staan op de website onder Verenigingsinfo / Bondsvergadering.

Lees meer

KLN berichten mei 2018

Inschrijven Europashow 2018 Herning (Denemarken)
In deze uitgave van het Kleindier Magazine vindt u informatie over de (voor)inschrijving voor de Europashow in Herning. Deze show wordt gehouden van 8 november tot en met 11 november 2018. Inmiddels is een team van vrijwilligers druk doende om de vervoerslijn, het Hollandhuis, PR etcetera weer gestalte te geven. Daardoor beloofd het weer een mooi evenement te worden.

Lees meer

KLN berichten maart 2018

Wanneer is onze kleindierhobby bedrijfsmatig?
Wij krijgen nog regelmatig de vraag of onze hobby bedrijfsmatig is en of daarvoor een gecertificeerde opleiding noodzakelijk is.
KLN is stellig van mening dat dit in de meeste gevallen voor onze leden niet het geval is. Bij bedrijfsmatig handelen is er namelijk sprake is van een onderneming, dus een bedrijf met geldelijk gewin als doel. Ongeveer twee jaar terug is daarover, gezamenlijk met de NBvV over gecorrespondeerd met het ministerie. Nog steeds heeft dit echter onze aandacht en komt ook tijdens gesprekken met onder meer beleidsbepalers nog steeds ter sprake.

Lees meer

KLN berichten april 2018

Nieuwe Kleindiervereniging Zuid-Oost-Hoek (F026)
Met terugwerkende kracht (waarschijnlijk per 1 januari 2018) gaan twee Friese verenigingen (Oosterwolde en Haulerwijk) verder samen in een nieuwe vereniging, namelijk: Kleindiervereniging Zuid-Oost-Hoek (F26). De tatoeëerletter worden voor Kleindiervereniging Zuid-Oost-Hoek: HO

Keuraanvraag omzetten naar een keurcontract
Voor alle keurmeesters is het weer tijd om door hen geaccepteerde keuraanvragen om te zetten naar een keurcontract. Om Digikeur zo gebruiksvriendelijk te houden verzoek ik zowel de keurmeesters, als de tentoonstellingsorganisaties, voor 30 april aanstaande te controleren of alle contracten zijn verwerkt en zo niet actie te ondernemen.

>Lees meer

KLN berichten februari 2018

Vergaderingen Diertechnische Raad
Op zaterdag 24 februari 2018 om 09.30 uur is de vergadering van de Diertechnische Raad.

De raad heeft tot taak diertechnische zaken met betrekking tot haar specifieke diergroep(en) te regelen. Bijvoorbeeld: welzijns- en tentoonstellingszaken, erkenningenreglement, samenstelling standaard- en examencommissies en adviseren aan bestuur en/of portefeuillehouders over diverse dieraangelegenheden worden behandeld.

Lees meer