Showen

Intro
Fokkers willen graag hun fokresultaat aan andere fokkers en liefhebbers laten zien en tegelijkertijd in competitie strijden om te zien wie de beste dieren heeft.
Overal in het land worden in de maanden september tot en met januari tentoonstellingen georganiseerd. Voor een overzicht van de kleindierententoonstellingen (met adresinformatie) in Nederland, klik hier.
Op deze tentoonstellingen worden vaak ook kleine knaagdieren gevraagd. Hoewel de meeste tentoonstellingen twee tot drie dagen duren, worden kleine knagers maar één dag geshowd.
In vogelvlucht wordt beschreven wat er allemaal gebeurt voor, tijdens en na een kleindiertentoonstelling.


Kleurmuis op de kleindiertentoonstelling, het wordt spannend!

Selecteren en huisvesten van showdieren
Bij de selectie van de dieren voor een tentoonstelling wordt gelet op gezondheid, vitaliteit en uiterlijke kenmerken.
Deze dieren worden thuis enkele dagen van te voren geplaatst in een showbakje. De dieren wennen snel aan deze kooi en gedragen zich daardoor op de echte tentoonstelling veel rustiger. Tijdens deze trainingssessies moeten de dieren wel gewoon water en voer krijgen.

Conditioneren
Het spreekt vanzelf dat de dieren die naar een tentoonstelling gaan in perfecte conditie moeten zijn. Zorg dat de pels goed schoon is en strak aanligt en de poten en staart mooi schoon zijn. Hiervoor kan een tandenborstel gebruikt worden.

Papierwinkel
Inschrijven voor een tentoonstelling verloopt volgens de procedure die beschreven is in het vraagprogramma van die tentoonstelling. De plaatselijke kleindiervereniging stuurt haar leden het vraagprogramma ruim van te voren toe.
Vraagprogramma’s van andere tentoonstellingen kunnen bij de betreffende tentoonstellingssecretaris aangevraagd worden. In het vraagprogramma is alle informatie opgenomen over de tentoonstelling.
Is hierbij hulp nodig, ga dan naar een ervaren fokker van een plaatselijke kleindiervereniging.
De tentoonstellingsorganisatie stuurt de inzender kort voor de tentoonstelling de inschrijfbevestiging en de etiketten voor elk dier met het kooinummer.

Verzendmateriaal
De tentoonstellingdieren worden in de showbakjes naar de keuring gebracht.
In het showbakje wordt een beetje zaagsel en een klein plukje hooi gedaan met wat lekkers voor onderweg erin. Het beste is een plakje komkommer/of paprika en een stukje droog brood.
Pas op dat de dieren geen kou vatten of oververhit raken tijdens het transport naar en van de tentoonstelling.
Op elk showbakje wordt het etiket met kooinummer geplakt van de organiserende tentoonstelling.

Dieren naar de tentoonstelling brengen
Kleine knaagdieren worden op de keurdag naar de tentoonstelling gebracht.
De meeste fokkers brengen zelf of met enkele personen samen de dieren naar de tentoonstelling.
De ruimte voor de kleine knaagdieren in de tentoonstellingsruimte is dan al klaar.


Aangekomen op de kleindierententoonstelling

’s Avonds worden de dieren weer mee terug genomen.

Keuringen en -resultaten
Keuringen van kleine knaagdieren zijn publiekskeuringen. Dit betekent dat iedereen, inclusief de bezoekers van de tentoonstelling, de keuringen kan volgen.
In het vraagprogramma staat vermeld welke keurmeester de dieren keurt.
De keurmeester keurt de dieren volgens vaste regels en volgens de vastgestelde standaardbeschrijving. Tijdens een keuring kan veel geleerd worden van de keurmeesters en collega-fokkers.


Gerbil op de keurplank

De beoordelingskaart wordt op het showbakje gelegd, zodat iedereen de beoordeling van elk dier kan lezen. De inzender kan de beoordelingskaarten opvragen om mee te nemen.
Bij de keuring worden eerst de oude dieren (ouder dan een jaar) beoordeeld en de beste daarvan uitgezocht.
Daarna volgen de jonge dieren om uiteindelijk uit de allerbeste dieren de kampioen per diergroep aan te wijzen. Dit betekent de beste bij de tamme ratten, bij de kleurmuizen, de gerbils en de hamsters.

De keurmeester gebruikt de onderstaande predikaten bij de beoordeling met daarbij genoemd de te behalen punten per predikaat:

  • DIS of diskwalificatie; het dier is uitgesloten door een fout van de fokker
  • O of Onvoldoende en 0 punten; de laagste beoordeling voor een dier met een ernstige fout
  • V of Voldoende en 90 punten; het dier beantwoordt nog net aan de standaardbeschrijving
  • G of Goed en 91 of 92 punten; het dier is een matige tot goede vertegenwoordiger van het ras
  • ZG of Zeer Goed en 93, 94 of 95 punten; de punten geven aan dat het om een krappe, een gemiddelde en of royale ZG gaat, waarbij de laatste een hele mooie vertegenwoordiger van het ras is
  • F of Fraai en 96 of 97 punten; het dier en vooral ook het type (vorm) is beoordeeld als fraai, dus in totaal een fraai exemplaar
  • U of Uitmuntend en 98 of 99 punten; dit dier is fraai in type en de meeste overige onderdelen benaderen ook het ideaalbeeld.
  •  


Gewonnen (tamme rat)

Terug in de hokken
Thuis gekomen van de tentoonstelling blijven de dieren nog even in het transport- of schowbakje om bij te komen van de reis. Na een paar uren worden de dieren terug geplaatst in het eigen hok.
Bij groepsdieren wordt eerst wat strooisel of nestmateriaal uit het eigen hok in het showbakje gedaan. Op deze manier wordt voorkomen dat het tentoonstellingsdier als een indringer ruikt en niet wordt herkend.
Bij gerbils is het soms erg lastig om een dier na de keuring weer in de groep te plaatsen. Een methode kan zijn hem of haar een hokgenoot mee te geven in het showbakje. Bovendien wordt voordat de dieren weer terug geplaatst worden strooisel uit het verblijf thuis in het showbakje gedaan.