Huisvesting

Intro
Alle dieren hebben een goede huisvesting nodig. De huisvesting van sierduiven hoeft op zich geen probleem te zijn. Duiven zijn over het algemeen geharde vogels, die heel goed tegen koude en iets minder tegen warmte kunnen. Duiven zijn ook slecht bestand tegen tocht en vocht.
Daarnaast moeten onze duiven beschikken over licht en veel frisse lucht, dus een goede ventilatie is van groot belang. 
Verder moet rekening gehouden worden met de bouweisen van de gemeente.
In dit hoofdstuk worden richtlijnen gegeven voor de bouw van hokken, rennen of volières.

Welstandseisen
Soms is voor het bouwen van een hok een bouwvergunning nodig. Kleine hokken kunnen zonder vergunning geplaatst worden. Het bouwen van grote hokken en volières is aan regels gebonden. Volgens de eisen van het ministerie van VROM van 1 januari 2003 is geen vergunning nodig als het hok:

1. gebouwd wordt bij een bestaande woning en het niet vanuit die woning direct te betreden is
2. op de grond gebouwd wordt, dus niet op een ander bouwwerk
3. maar uit één bouwlaag bestaat
4. bijdraagt tot het woongenot, dus niet voor professioneel gebruik
5. niet groter dan 10 m2 is en ten hoogste drie meter hoog.

Wordt aan deze voorwaarden voldaan dan bepalen de volgende voorwaarden of de situatie licht vergunningsplichtig is:

6. het huis waarbij het hok gebouwd wordt is een rijksmonument
7. er wordt gebouwd bij een stacaravan of een andere niet permanente bewoning
8. het hok wordt gebouwd dichter dan één meter aangrenzend aan openbaar groen of voorerf
9. het hok is groter dan 10 m2 en staat dichter dan één meter vanaf de grens met de buren
10. het totaal van de vergunningsvrije gebouwen is 30 m2 of het beslaat, inclusief de andere bijgebouwen, meer dan 50% van de tuin.

Let op de eisen van de gemeente

Wordt niet voldaan aan de punten 1 t/m 4 dan moet een bouwvergunning aangevraagd worden. Deze vergunning is ook nodig als het hok groter is dan 50 m2 of hoger dan vijf meter. Verder moet het hok altijd een passend bouwwerk zijn dat geen aanstoot geeft.

Hokken en volières
Duivenhokken worden meestal in de tuin gebouwd. Maar ook zonder tuin zijn duiven te houden. Duivenhokken op zolder of op een balkon zijn geen zeldzaamheid.

De grootte van het te bouwen hok is afhankelijk van de beschikbare ruimte en het aantal te houden duiven.
Een goede vuistregel is dat voor één koppel (doffer en duivin) 1 m³ ruimte nodig is. Een ideaal hok is daarom 2 m lang, 2,5 m diep en 1,9 m hoog. De inhoud van het hok is dan 9 m³, waarin negen broedkoppels gehouden kunnen worden.
Is er de wens om een groter hok te bouwen, dan is het beter een vergelijkbaar hok bij te bouwen.
Duiven die in te grote hokken worden gehouden zijn vaak schuwer. Deze duiven laten zich veel moeilijker pakken omdat ze hun natuurlijk vluchtgedrag zullen volgen en proberen weg te vliegen.
Het duivenhok wordt verdeeld in twee afdelingen. Een afdeling voor het broeden en een afdeling voor de jonge duiven. Na de scheiding van de geslachten worden de doffers (mannelijke duiven) in de broedafdeling en de duivinnen met eventuele jongen in de andere afdeling geplaatst.

Afgeschermde individuele zitplaatsen voor duiven
Bij voorkeur worden de hokken van hout gebouwd, dubbelwandig en met muurisolatie.
De ramen hoeven niet het hele voorfront te bestrijken, maar toch genoeg licht en zon binnen laten. Het is aan te bevelen de hokken 50 cm van de grond te plaatsen. Het resultaat van deze bouwwijze is een kurkdroog hok.
Voor een vrijstaand hok is een zadeldak ideaal. Een zadeldak heeft als constructie een ongelijkzijdige driehoek. Deze wordt op de zijwanden gemonteerd en onderling door balken verbonden, waarop de panlatten getimmerd worden. Hierop worden dan de dakpannen gelegd.
De nok van het dak wordt iets verhoogd, waardoor een goede ventilatie kan plaatsvinden.

Wordt het hok tegen een muur gebouwd, dan moet het dak schuin aflopen naar voren. Dit is een zogenaamd lessenaardak met een afschot van 10 cm. De hoogte aan de achterkant van dak tot vloer wordt dan 200 cm, de hoogte aan de voorkant wordt op 190 cm gesteld. Zo'n dak kan prima bekleed worden met polyester glasvezelplaten met een brede golf. Wel is het dan noodzakelijk om een plafond te maken, met boven in het front een aantal openingen voor de ventilatie.

Zolderhokken voldoen ook prima omdat ze meestal goed droog zijn. Ook is er onder het dak in de meeste gevallen aardig wat ruimte en ook rust. Door de duiven wordt dit als prettig ervaren, zeker als ze dan ook nog van een vrije uitvlucht gebruik kunnen maken.
De bereikbaarheid van zolderhokken is meestal wat minder dan van tuinhokken. Het sjouwen met inventaris, voer, transportmanden en mestafvoer door het huis valt tegen.

Een klein maar compleet duivenhok in de tuin
De broedhokken vormen een belangrijk onderdeel van de hokken. Bij voorkeur worden deze gemaakt tegen de achterwand. Bij een breedte van twee meter van het hok worden drie broedhokken naast elkaar geplaatst in drie lagen. Op deze manier hebben we in totaal negen broedhokken.
De maten van een broedhok zijn 65 cm breed, 50 cm diep en 40 cm hoog. Door aan beide zijwanden klampen vast te maken, kan men van wand tot wand de bodem van de broedhokken aanbrengen. Door twee tussenschotjes te plaatsen verkrijgt men drie broedhokken.
Aan de onderkant van het voorfront wordt een zogenaamde paradeplank gemaakt zodat de duiven ook gemakkelijk aan kunnen vliegen naar de broedhokken.
Tegen één van de zijwanden kunnen zitgelegenheden gemaakt worden. Er zijn verschillende keuzes, waarvan de loketkast en de schabjes of driehoekjes de bekendste zijn. De loketkast lijkt de meest ideale verblijfplaats gezien de ruimte die nodig is.
Duiven zijn erg gesteld op een eigen plaatsje.
Licht is van essentieel belang voor onze duiven. Maar veel glas geeft in de winter ook veel warmteverlies. Het raam komt dan 40 cm boven de vloer waardoor er voldoende zonlicht in het duivenhok kan schijnen.
Het beste is het raam uit twee delen te maken en naar buiten open kan draaien en vast gezet kan worden. Onder in het raam komt een luchtschuif komen die bij gesloten ramen geopend kan worden. Boven in het hok moet hetzelfde gebeuren, zodat verbruikte lucht via het plafond afgevoerd wordt.
Een hok met een uitvlucht of volière is prachtig en ook goed voor de dieren. De hoogte van de volière is gelijk aan de hoogte van het hok. In de volière worden ook zitstokken gemaakt.

Strooisel of bodembedekking
Als strooisel in het hok wordt rivier- of zilverzand, kattenbakkorrels, erwtenstro of een laag snippers van beukenhout gebruikt. Elke duivenliefiefhebber ontwikkelt een eigen voorkeur voor het strooisel.
Ook een kale houten vloer die men dagelijks schoonkrabt voldoet.
Als bodembedekking van een volière wordt vaak rivierzand, grint of grotere stenen gebruikt. Hier voldoen ook roosters uitstekend, zodat de duiven niet in contact met de mest komen.

Kopen of zelf maken
Een handige doe-het-zelver kan met hulp van voorbeelden van bestaande hokken gemakkelijk een goed duivenhok bouwen.
Speciale hokken worden ook op verzoek geleverd door timmerbedrijven en bedrijven die tuinhuisjes maken. Het is verstandig eerst een goede tekening te (laten) maken en een offerte aan te vragen. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat het zinvol is om vooraf bij andere duivenliefhebbers en -fokkers hokken te bekijken.

IMG 6735 2Een duiventil, een sieraad in elke tuin

Hokken moeten gemaakt worden van duurzame materialen, zodat het geheel onderhoudsarm is. Dat kost bij de bouw wat meer, maar bespaart op den duur veel geld en ergernis.