Showen

Intro
Fokkers willen graag hun fokresultaat aan andere fokkers en liefhebbers tonen en tegelijkertijd in competitie strijden om te zien wie de beste dieren heeft.
Overal in het land worden in de maanden september tot en met januari kleindierententoonstellingen georganiseerd.
Voor een overzicht van de kleindierententoonstellingen in Nederland klik hier.
In vogelvlucht wordt beschreven wat er allemaal gebeurt voor, tijdens en na een kleindierententoonstelling.


Overzicht van een kleindierententoonstelling

Selecteren en huisvesten van showdieren
Een showdier is een dier dat het standaard-ideaal dicht benadert en alle kenmerken toont van een vitaal dier. De inzender moet dus op de hoogte zijn van de eisen die aan zijn ras in de betreffende kleurslag worden gesteld.
Deze dieren worden regelmatig in de hand genomen en goed bekeken op onregelmatige veertjes. Die mogen verwijderd worden door ze tot op de huid af te knippen (niet uittrekken want dan komen ze weer terug).
Ruim voor de tentoonstelling worden de ingeschreven duiven regelmatig in een trainingskooi geplaatst die veel lijkt op een echte tentoonstellingskooi.
Plaats de trainingskooi niet in het duivenhok maar op een plaats waar regelmatig huisgenoten langslopen.
Begin de eerste keer met de duif een uurtje in de kooi te zetten en laat het dier er aan wennen. Haal de duif ook regelmatig voorzichtig en rustig uit de kooi en plaats het dier dan weer terug in de kooi.
Deze training heeft effect en de duiven zijn op de tentoonstellingen veel rustiger en tonen zich beter. Hierdoor zijn de dieren ook veel beter te beoordelen.

Conditioneren en toiletteren
Conditioneren zorgt er voor dat de dieren er zo goed mogelijk uitzien om op een show optimaal te kunnen presteren. Ze moeten in showconditie zijn want het is een schoonheidswedstrijd. De bevedering mag ook niet beschadigd zijn. Het is duidelijk dat de dieren niet in een paar weken in een goede conditie zijn te krijgen als ze dat nog niet zijn. Dat kan alleen bereikt worden als de verzorging het hele jaar goed is.

Toiletteren is het showklaar maken van de in te zenden duiven.
Enkele miskleurige veertjes mogen geknipt worden. Dat geldt ook voor rassen die een kap hebben. Die mogen ook geknipt worden, mits dat onzichtbaar gebeurd. Anders gaat dit ten koste van het predikaat.
De beentjes worden gewassen en soms ook de staart en de slagpennen. Hiervoor wordt een bakje met lauw water gebruikt met een neutrale babyshampoo. Het waswater wordt op de vervuilde plekken gewreven.
Daarna worden de staart- en slagpennen onder de kraan met lauw water uitgespoeld. Het meeste water met een handdoek weggedreven en daarna worden de veren met een föhn droogblazen.
Dit toiletteren wordt een paar dagen voordat de duif naar de show gaat gedaan.

PICT4733
Prachtig om te zien: duiven in vrije vlucht

Verzendmateriaal
Als het tijdstip is aangebroken om de dieren naar de tentoonstelling te brengen, worden de snavel en de benen schoon gemaakt voordat ze in de verzendkist worden geplaatst.
Het beste is elk dier apart in een verzendkist te plaatsen. Op de kist wordt het etiket geplakt van de organiserende tentoonstellingsorganisatie.
Op dit etiket wordt het ringnummer geschreven, zodat bij het uitkooien gecontroleerd kan worden of het juiste dier in de juiste kooi wordt geplaatst.

Papierwinkel
Inschrijven voor een tentoonstelling verloopt volgens de procedure die beschreven is in het vraagprogramma van die tentoonstelling. De plaatselijke kleindiervereniging stuurt haar leden het vraagprogramma ruim van te voren toe.
Vraagprogramma’s van andere tentoonstellingen worden aangevraagd bij de betreffende tentoonstellingssecretaris. In het vraagprogramma is alle informatie opgenomen over de tentoonstelling.
Is hierbij hulp nodig, ga dan naar een ervaren fokker van een plaatselijke kleindiervereniging.
De tentoonstellingsorganisatie stuurt de inzender kort voor de tentoonstelling de inschrijfbevestiging en een etiket voor elk ingeschreven dier met het kooinummer op de tentoonstelling.

Dieren inkooien
Inkooien is het brengen van de ingeschreven dieren naar de tentoonstelling en het plaatsen van de dieren in de aangewezen kooien.
De meeste fokkers brengen zelf of met enkele personen samen de dieren naar de tentoonstelling.
De grote (nationale) tentoonstellingen verzorgen vervoerslijnen door heel Nederland. Dit vervoer is veel goedkoper dan zelf de dieren wegbrengen en ophalen. In de vraagprogramma's van deze grote tentoonstellingen zijn de vervoerslijnen beschreven, inclusief de voorwaarden om mee te doen.
De inzender of de vervoerder plaatst de dieren in de kooien. Gelijktijdig worden nog even wat slordige veren en staarten als gevolg van het transport rechtgestreken.
De lege transportmand wordt onder de kooien geplaatst en de inbrengers van de dieren verlaten de tentoonstellingshal om bij het inkooien niet in de weg te lopen.

Keuringen en keurresultaten
Meestal zijn alleen tentoonstellingsmedewerkers, keurmeesters, helpers en schrijvers tijdens de keuring van de dieren aanwezig.
In het vraagprogramma staat vermeld welke keurmeester de dieren keurt. De keurmeester keurt de dieren volgens vaste regels en volgens de vastgestelde standaardbeschrijving.
De beoordelingskaart wordt aan de kooi gehangen, zodat iedereen de beoordeling van elk dier kan lezen. De inzender kan de beoordelingskaarten opvragen om mee te nemen.
De keurmeester gebruikt de onderstaande punten bij de beoordeling:

DIS is Diskwalificatie; het dier is uitgesloten door een fout van de fokker
0 punten; de laagste beoordeling voor een dier met een ernstige fout
90 punten; het dier beantwoordt nog net aan de standaardbeschrijving
91 en 92 punten; het dier is een matige tot goede vertegenwoordiger van het ras
93, 94 of 95 punten; de punten geven aan dat het om een krappe, een gemiddelde en een zeer goede vertegenwoordiger van het ras is
96 punten; het dier en vooral ook het type (vorm) is beoordeeld als fraai, dus in totaal een fraai exemplaar
97 punten; dit dier benadert op alle onderdelen het ideaalbeeld.

Prijzen
Het toekennen van de verschillende prijzen, zoals beschreven in het vraagprogramma, volgt als alle dieren gekeurd zijn.
De gewonnen prijzen worden in een aparte lijst in de catalogus opgenomen in volgorde van prijsnummer. De nummers van de prijzen zijn ook in het vraagprogramma opgenomen. De inzender ontvangt de gewonnen prijzen meestal op de tentoonstelling. Geldprijzen worden soms overgemaakt via de giro- of bankrekening.
Veel fokkers vinden het naast het winnen van prijzen net zo belangrijk dat ze goede fokresultaten hebben bereikt.
Misschien is dat voor hen wel de belangrijkste prijs.

Uitkooien
Als de show afgelopen is worden de dieren rustig uit de kooien genomen.
Let goed op dat de juiste dieren worden meegenomen en niet per ongeluk een dier van iemand anders.
Omdat het nummer van de kooi en het ringnummer op het etiket van de verzendkist staan is controle mogelijk.

Terug in de hokken
Thuis gekomen worden de dieren weer in hun eigen omgeving geplaatst.
Zijn er geen grote temperatuurverschillen tussen de tentoonstellingshal en het eigen hok en is er nog daglicht, dan kunnen de dieren direct terug gezet worden.