Raskeuze en aanschaf

Intro
Alle siervogels hebben wel iets bijzonders dat hen aantrekkelijk maakt voor liefhebbers en fokkers. Toch moet op grond van een aantal kenmerken een goede keuze gemaakt worden. Impulsieve aankopen leiden bijna altijd tot teleurstellingen en dat geldt zeker voor de meestal grote en dure siervogels.
Dit hoofdstuk geeft enkele richtlijnen en hulp bij het maken van een goede keuze.

Bosfazanten

Kenmerken
Het meest belangrijke onderdeel bij de keuze voor siervogels is de beschikbare ruimte voor de dieren. Voor het houden van pauwen en kalkoenen is veel ruimte nodig. In mindere mate geldt dit ook voor fazanten en parelhoenders. Zonder voldoende ruimte komen deze grote vogels niet tot hun recht. Indien u over weinig ruimte beschikt kunt u beter een keuze maken uit patrijzen, kwartels of bijvoorbeeld lachduiven.

Pauwen zoeken graag een hoge rustplaats. Soms kiezen ze zelfs schoorstenen op gebouwen. Ook kalkoenen vertonen deze neiging. Is dat geen bezwaar dan kan men deze dieren, als ze eenmaal zijn gewend, vrij in de tuin of op een stuk grasland laten lopen. Opletten is wel nodig omdat de dieren graag een uitstapje maken buiten hun eigen terrein. Het is wel een prachtige manier om deze siervogels te houden. Is dit niet mogelijk dan zijn er grote volières nodig. Parelhoenders vertonen hetzelfde gedrag en hebben ook de neiging om van het terrein af te dwalen. Pauwen, kalkoenen en parelhoenders kunnen meestal wel in groepen worden gehouden als de ruimte maar groot genoeg is. Om fazanten te houden zijn volières nodig om het wegvliegen te voorkomen. Daarbij komt nog dat vrijwel alle fazanten paarsgewijs gehouden moeten worden.

Konings glansfazanten

Frankolijnen, patrijzen en kwartels zijn kleine hoenderachtigen. Zij leven veel op de grond, maar kunnen ook vliegen als de beste. Het zijn schitterend getekende en gekleurde vogels die een lust voor het oog zijn. Frankolijnen en patrijzen zijn zo groot als kleine krielkippen. Patrijzen kunnen behoorlijk tam worden. Bij de frankolijnen lukt dat meestal wat minder.
Er zijn wereldwijd vele soorten kwartels, waaronder grondkwartels die, zoals de naam al doet vermoeden, altijd op de grond leven. 
Kuif- en boomkwartels leven overdag ook veel op de grond, maar brengen de nacht graag door in bomen en struiken.

Japanse kwartel geelwildkleur, een prachtige grondkwartel

Verschillende soorten kuifkwartels

De oorspronkelijke duiven worden verdeeld in twee groepen: zaadetende en vruchtenetende duiven. Door hun dieet zijn vruchtenetende duiven niet gemakkelijk te houden en alleen geschikt voor de zeer ervaren duivenhouders. Voor beginners worden deze duiven afgeraden.
De zaadetende oorspronkelijke duiven zijn gemakkelijker te houden, hoewel er ook verschillen tussen de soorten voorkomen.
Vele soorten broeden niet gemakkelijk en zijn daardoor nogal prijzig in aanschaf. Ook deze duiven zijn niet geschikt voor beginners.
Het is beter om te kiezen voor gemakkelijker te houden soorten, die ook regelmatig voor nageslacht zorgen. Deze duiven zijn ook niet zo duur in aanschaf. De lachduif is een rustige en vertrouwelijke duif en daarom geschikt voor zowel kinderen als beginners. Zij stellen weinig eisen en gaan gemakkelijk tot broeden over. Er zijn al ruim 20 kleurmutaties bekend bij de lachduif. Er is daardoor een grote groep liefhebbers en fokkers die deze duif houdt en fokt. Kortom, een ideale duif om als hobby te houden. Hetzelfde geldt ook voor de kleine diamantduif.

Lachduiven, prachtige en gemakkelijk te houden siervogels

Kijken, kiezen en kopen
Kiezen voor één of meer van de beschreven siervogels is niet gemakkelijk. Er is zoveel moois. Het is noodzakelijke vooraf voldoende informatie te verzamelen over het houden van siervogels. De volgende stap is het verzamelen van adressen van siervogelfokkers of -liefhebbers om dieren te gaan bekijken en te vergelijken. Deze fokkers en liefhebbers zijn de aangewezen personen om alle informatie te geven om een goede keuze te maken. Bezoek meerdere liefhebbers en fokkers en vraag zo veel mogelijk informatie. Voor hulp bij het vinden van adressen van fokkers kunt u het best contact opnemen met de speciaalclub.
 
Passen in de omgeving
Bijna alle dieren maken geluid en dus ook de siervogels.
Van kalkoenen en vooral parelhoenders is bekend dat ze als schrikreactie behoorlijk veel en hard geluid kunnen maken. Bij fazanten valt de geluidsoverlast wel mee. Duiven koeren, de één wat meer en harder dan de ander. Sommige kwartelhanen kunnen in de voortplantingsperiode een behoorlijke luide ‘roep’ laten horen. Het is daarom verstandig bij de omwonenden te polsen hoe zij denken over siervogels in hun omgeving.
Het is beter vooraf te overleggen dan achteraf problemen te krijgen.

Transport
Gekochte dieren moeten op een goede manier worden vervoerd.
Pauwen worden het best vervoerd in een jute zak. De kop van de pauw wordt door een gat aan de onderkant van de zak gestoken. Daarna wordt de zak rond de staart van de pauw dicht geknoopt  zodat de staart helemaal buiten de zak uitsteekt. Het dier kan zich op deze manier niet verwonden of beschadigen. Kalkoenen worden in kisten vervoerd. Deze kisten moeten ongeveer 50 cm hoog, 30 cm breed en 80 cm lang zijn. Aan de beide kopse kanten komt een schuif, zodat het dier er aan de ene kant in kan en er aan de andere kant uit kan. Voor parelhoenders, patrijzen en kwartels is een kist met vakken geschikt. Deze kisten zijn zo hoog dat de dieren er goed in passen, maar geen ruimte hebben om omhoog te springen. Kunnen ze dit wel doen, dan bestaat de kans dat de kop wordt beschadigd. Elk vak heeft een eigen deksel. Op deze manier wordt voorkomen dat bij het uit de kist halen van een dier de andere dieren kunnen ontsnappen. Fazanten zijn moeilijk te vervoeren. Soorten zonder lange staart worden meestal in kisten vervoerd. Voor fazanten met een lange staart worden meestal pvc-buizen gebruikt met voor en achter een schroefdeksel. Vooral aan de kopzijde zijn vele ventilatiegaten nodig. Ook in de rest van de buis is het goed een aantal ventilatiegaten te maken. Tijdens het transport gaan de dieren nogal eens zweten. De diameter van de pvc-buis is afhankelijk van de grootte van de fazant.
 
Dieren vervoeren op warme dagen is riskant, omdat de temperatuur in de auto hoog kan oplopen, soms met fatale afloop voor de dieren. Sommige soorten zijn stressgevoelig en dit maakt  de dieren nog kwetsbaarder. In veel gevallen is het beter de dieren in de avond te vervoeren.

Transportkist van voren gezien

In het eigen hok
Thuis aangekomen worden de dieren zo snel mogelijk maar wel voorzichtig uit de kisten genomen en in de voor hen geschikt gemaakte ruimte losgelaten. Na de reis hebben de dieren altijd behoefte aan fris drinkwater. Voer mag ook wel klaar staan, maar vaak eten de dieren niet direct. Dit komt vanzelf goed en gezonde dieren komen na de reis snel weer tot rust en gaan hun hok verkennen. Dieren vervoeren op warme dagen is riskant omdat de temperatuur in de auto hoog kan oplopen, soms met fatale afloop voor de dieren. Sommige soorten zijn stressgevoelig en dit maakt de dieren nog kwetsbaarder. In veel gevallen is het beter de dieren in de avond te vervoeren.