Vakantie ringenbureau

Het ringenbureau is van 11 juli tot en met 5 augustus met vakantie.

Bestel uw ringen tijdig, graag 2 weken van te voren als u nog ringen voor die tijd nodig heeft!

Bondsvergadering 15 juni 2019

De vergaderstukken voor de a.s. algemene ledenvergadering op 15 juni 2019 in De Aker te Putten staan op onze website. Hierin staan de agenda, notulen, verslagen en voorstellen voor deze vergadering.

Elk lid is van harte welkom op de bondsvergadering. Het bestuur stelt er prijs op dat de leden de vergadering bezoeken, dit geeft inzicht in het werk van de bond. Leden van KLN kunnen zich tot uiterlijk maandag 10 juni schriftelijk of per e-mail aanmelden voor de vergadering bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en of zij gebruik maken van de lunch.
De kosten voor de lunch ad € 15,00 zijn voor eigen rekening met uitzondering voor genodigden, ereleden, leden van commissies en bestuurders van provinciale afdelingen.

Bestuursmededelingen mei 2019

Kor Flokstra legt functie neer

Helaas is ons bestuurslid Kor Flokstra tot de conclusie gekomen dat er veel meer van hem gevraagd wordt dan dat hij waar kan maken. Daarom heeft Kor het besluit genomen niet langer verder te gaan als portefeuillehouder “verenigingsondersteuning”  van het bestuur KLN. Per 1 mei 2019 heeft Kor zijn functie neergelegd. Gelukkig heeft Kor aangegeven dat hij zich in wil blijven zetten voor onze liefhebberij en in het bijzonder voor KLN.

Namens het bestuur wil ik Kor bedanken voor zijn inzet.
Jan Dirk Nijkamp

NIEUWE SECRETARIS

Erna Sanders heeft besloten het secretariaat van Ronald Tiemes over te nemen is vanaf nu de nieuwe secretaris voor KLN. U kunt haar bereiken via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.of via de post Van Galenstraat 4, 7622 XP  Borne. Telefoon 074-2664735 (vanaf 's-middags 13.30 uur).

Uitzending EenVandaag 30 maart 2019 over het houden van konijnen voor tentoonstellingen.

Met afschuw hebben wij kennis genomen van de uitzending van EenVandaag, op zaterdag 30 maart 2019 over het stuk doden van jonge konijnen in de fok van tekeningrassen. Het doden van jonge dieren om reden van een verkeerde kleur en/of tekening wordt door KLN afgekeurd.  

In de afgelopen dagen is er contact geweest met de diverse instanties waaronder ook het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. In de komende weken/maanden zal er nader overleg volgen om bovengenoemde problematiek te bespreken en te bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn.

De uitzending van EenVandaag toont een eenzijdig beeld van zaken in onze hobby terwijl het merendeel van de fokkers zich hiervan distantieert.  Onze hobby bevindt zich bij de fokkers thuis en zij genieten 365 dagen per jaar van hun dieren. Zij verzorgen hun dieren optimaal en genieten van het laten opgroeien en houden van hun dieren. Indien zij dieren hebben die zij niet kunnen gebruiken bij de fok of voor het showen op een tentoonstelling dan zoeken zij een passende plaats om hun dieren elders onder te brengen.  

Lees meer

Nationale tentoonstellingen

De wens om tot een betere spreiding van de nationale tentoonstellingen te komen heeft veel discussie opgeleverd. De discussie gaat vooral over de datum waarop de nationale tentoonstellingen gaan plaatsvinden. Vele van u heb ik mogen ontmoeten op de Dierenparade Noordshow 2019. De Dierenparade Noordshow wordt altijd in het eerste weekend van januari georganiseerd en deze datum staat voor niemand ter discussie. Vorenstaande geldt eveneens voor de Landelijke jeugdshow te Laren, deze wordt altijd in het derde weekend van september georganiseerd.

Ik kan heel goed begrijpen dat een aanpassing van het tentoonstellingsrooster niet eenvoudig te realiseren is. Verenigingen hebben locaties voor meerdere jaren besproken of zijn juist vanwege de hoog-pathogene aviaire influenza (´vogelgriep´) naar een andere datum gegaan. 
Tevens worden de meeste tentoonstellingen in de maanden oktober en november georganiseerd. Het organiseren van een nationale tentoonstelling in één van deze twee maanden zal per definitie tot discussie leiden.  In het belang van onze liefhebberij wil ik u allen oproepen om over uw schaduw heen te stappen en ons te realiseren dat deze wijziging in het belang is van onze liefhebberij.  

Het streven is en blijft om voor de zomer van 2019 duidelijkheid te hebben. Een betere spreiding kan dan plaatsvinden met ingang van het tentoonstellingsseizoen 2020-2021.

Jan Dirk Nijkamp
Voorzitter KLN