Provinciale Bondstentoonstelling Zuid-Holland 16-18 januari 2020

Door een misverstand zit bij het Kleindier Magazine een inschrijfblad zonder verwijzing naar de websitepagina op de site van KLN.

Het volledige vraagprogramma met het bijbehorend inschrijfformulier staat op de pagina van Zuid-Holland.