Besluiten tijdens de Dier technische Raad en Raad van Advies van zaterdag 22 februari 2020

Tijdens de Dier Technische Raad is besloten dat de Jeugdshow 2020 in Laren weer toegekend
is aan de Landelijke Jeugdshow Laren Gld.

De Bondsshows haren en veren zullen voor drie jaar worden toegewezen aan
Dierenparade Noordshow te Assen.
Dit geldt voor de jaren 2021-2022 en 2023.