Informatie over de Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen (WBTR)

Er werden door meerdere verenigingen vragen gesteld over deze nieuwe wet die op 1 juli a.s. ingaat. Daarom heeft KLN aan een jurist gevraagd hierover een stuk met de nodige informatie te maken. Veel verenigingen en stichtingen ontkomen er niet aan om de statuten te wijzigen. Daarom wordt dit stuk ook per e-mail aan de secretarissen van alle verenigingen en stichtingen gestuurd.

Deze wet, die directe werking heeft, heeft belangrijke gevolgen voor het bestuur en toezicht van de stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. In de WBTR wordt ten aanzien van die rechtspersonen duidelijker opgenomen wat de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen zijn. Dit ter verbetering van de kwaliteit van bestuur en toezicht.

De WBTR is een aanvulling op in het Burgerlijk Wetboek boek 2 opgenomen algemene regels voor statuten etc.

Hier leest u wat er gaat veranderen en wat u kunt doen.

Er schijnen verenigingen te zijn die geen statuten hebben maar alleen een soort algemeen reglement. Die raden wij aan om statuten in te voeren.

KLN bestuur
29 april 2021