Tentoonstellen in en vanuit het buitenland

 

In het algemeen geldt vanaf 18 oktober jl. de verplichting dat, bij het verplaatsen van een dier naar een andere lidstaat, het desbetreffende dier over een zogenaamd diergezondheidscertificaat beschikt. Deze verplichting staat beschreven in de ‘Animal Health Regulation’ (21 april 2021).

VOGELS

In het geval van ‘onze’ diergroepen geldt deze verplichting voor al onze vogels (kippen, eenden, fazanten, etc.) bij verplaatsingen naar een tentoonstelling in of een andere vorm van uitwisseling naar een andere lidstaat, of vanuit een lidstaat naar Nederland. Na afloop van de tentoonstelling moet het dier weer terug naar het eigen land. Hiervoor kan/mag hetzelfde certificaat gebruikt worden.

De wedvluchten voor postduiven zijn uitgezonderd van certificering.

KONIJNEN EN KLEINE KNAGERS

Voor konijnen en kleine knagers geldt dat de houder een eigen verklaring bij zich moet hebben als zij deze dieren over de grens vervoeren met het doel het dier te verkopen of over te dragen aan een ander. Voor het tentoonstellen in het buitenland geldt zowel het gezondheidscertificaat als een (eigen) bewijs vooralsnog niet.

Ook voor buitenlandse exposanten op Nederlandse tentoonstellingen geldt dus dat een geldig diergezondheidscertificaat voor vogels noodzakelijk is. In elk Europees land is een vergelijkbare organisatie als de NVWA aanwezig, die de certificaten van de buitenlandse inzendingen controleert/afgeeft.

Op dit moment is KleindierNed, waar KLN een onderdeel van is, in gesprek met het Ministerie van LNV om de mogelijkheden tot uitzonderingen of versoepelingen voor onze dieren in het kader van deze wetgeving te onderzoeken. We houden u op de hoogte.

Voor het aanvragen van een diergezondheidscertificaat kun je terecht bij de NVWA.

Bestuur KLN


Meer informatie