Vogelgriep, Coronagriep, Apepokken

8 augustus 2022

Onze hobby dieren fokken, onze leden, kleindierliefhebbers, blijven in de greep van virussen. Zeker het vogelgriepvirus blijft vooral onze leden met dieren met “veren” teisteren.

Sinds de laatste uitbraken bij bedrijfspluimvee in Oudleusen (Overijssel) met hoog ziekteverwekkende stammen van het AI virus kan de Minister op advies van het expertteam van de overheid niets anders beslissen, dan dat wij allen in Nederland moeten proberen om het vogelgriepvirus niet te verspreiden. Ter vermijding van verspreiding moeten ook onze leden KLN grote verantwoording dragen. Het virus is in vele wilde vogelbestanden met “veren” aanwezig. De media melden regelmatig dode vogels bij ooievaars in De Wijk, bij eenden in het hele land, bij ganzen in waterrijke gebieden door het gehele land, bij sternen in het waddengebied, aan de Zeeuwse kust vele zeevogels en ook in het buitenland is het niet rustig.

Gelukkig zorgt onze overheid samen met o.a. de leden van KLN en de verenigingen aangesloten bij KleindierNed voor een goede aanpak in de bestrijding van AI vogelgriep in Nederland.  De verspreiding proberen we  met minimale maatregelen bij de gehouden dieren tegen te houden. Goede screening in de vorm van melden bij verdachte gevallen, onderzoek op aanwezigheid van virus door bloed en swabonderzoek, snelle afscherming en ophokken van de gehouden vogels, ruimen van de aangetaste vogels en helaas verbod op het houden van tentoonstellingen en samenkomsten van AI gevoelige vogels zijn de voornaamste maatregelen. Hygiënemaatregelen blijft belangrijk en één daarvan is het landelijke bezoekersverbod aan locaties, waar AI gevoelige vogels gehouden worden. Onze eigen verantwoording blijft zo toch de belangrijkste maatregel. We zien in het buitenland veel meer uitbraken dan in ons dichtbevolkte land met vele groene weides, watergangen en vele wilde AI gevoelige vogelsoorten.

Wel zien we enige mogelijkheden voor onze KLN leden om toch met de hobby bezig te blijven.

Het is zeker toegestaan om:

  • Tentoonstellingen of jongdierdagen te houden met “haren” konijnen, cavia’s en kleine knagers en oorspronkelijke duiven en sierduiven. (kantteken: in heel Nederland is een tentoonstellingsverbod voor AI gevoelige dieren en extra geldt nog, dat binnen de 10 km gebieden rondom een uitbraak GEEN VOGELS vervoerd mogen worden en daarom oorspronkelijke duiven/sierduiven niet toegestaan zijn om te vervoeren of tentoonstellen) Wel mag binnen de 10 km gebieden rondom een uitbraak met vogelgriep, de tentoonstelling met “haren” gewoon doorgaan.
  • Eierkeuring
  • Digitale keuring
  • Verenkeuring, waarbij alleen veren gekeurd kunnen worden en niet de dieren zelf.
  • Dierenverblijven keuren, waarbij een foto of tekening van een dierenverblijf of fysiek lege dierenverblijven gekeurd kunnen worden
  • Lezingen samen met experts of met keurmeesters
  • Keurmeester op afstand laten keuren via een digitale verbinding met de fokker

Met AI gevoelige gehouden vogels worden bedoeld:

  • hoenders, zoals kippen, kalkoenen, fazanten, kwartels, patrijzen, parelhoenders;
  • watervogels, zoals zwanen, ganzen, eenden, duikers, aalscholvers, reigers, ooievaars, ibissen, flamingo’s, futen, kraanvogels, rallen , steltlopers, meeuwen, sterns;
  • loopvogels, zoals struisvogels, emoes, nandoes, casuarissen, kiwi’s, tinamoes.

We hebben te maken met gebieden, ofwel regio’s. in bepaalde regio’s is het afschermplicht en ophokverbod opgeheven. Vooral regio’s aan de grensgebieden worden hier benoemd door de overheid. Onze AI gevoelige hobbypluimvee mag daar weer vrij rondlopen.

Daarnaast hebben we toezichtsgebieden. Dit zijn gebieden rondom een uitbraak van vogelgriep.  Een gebied bestaat uit 3 zônes: 1 km, 3 km en 10 km rondom de uitbraak. In deze 10 km mag er niets met vogels gedaan worden: geen transport,  geen tentoonstellingen met vogels en daarom ook geen sierduiven of oorspronkelijke duiven. Wel mag een fokker met konijnen, cavia’s en kleine knagers vanuit dit 10 km gebied naar een tentoonstelling buiten het 10 km gebied gaan. Ook mag de fokker, die zowel AI gevoelige dieren en “haren” dieren heeft, met de “haren” dieren naar een tentoonstelling buiten het 10 km gebied gaan.

Landelijk gelden nog meer maatregelen. Er is naast een landelijk tentoonstellingsverbod ook een landelijk bezoekersverbod. Dit houdt in, dat het niet toegestaan is om bijvoorbeeld een jongdierendag met AI gevoelige dieren te houden. Ook mogen geen bezoekers bij afgeschermde risicovogels  in de buurt komen. Dit houdt in, dat fokkers van pluimvee niet bij elkaar op bezoek mogen gaan om naar de kippen te gaan kijken of te keuren.

Om goed op de hoogte te blijven, kijk op de site van het ministerie van LNV en zoek naar vogelgriepdossier: www.rijksoverheid.nl en op onze site www.kleindierliefhebbers.nl .

Of lees het KleindierMagazine, waarin nieuwe maatregelen genoemd zullen worden.

Namens het Bestuur KLN,

Harry Arts, dierhouderijaangelegenheden