NHC Contactdag

31 augustus 2022

NHC Contactdag gaat echt door op 10 september 2022 !

Een gezellige dag, voor zowel leden als niet-leden, om met elkaar te kunnen bijpraten dat staat nog steeds centraal. Wel heeft het bestuur van de NHC een alternatief programma opgezet, waarover u hieronder meer leest.

Door de Covid en Vogelgriep heeft onze hobby zwaar te lijden, en we zien elkaar de afgelopen jaren (mede door het uitvallen van de shows) veel te weinig. Daarom heeft het bestuur van de NHC er van alles aan gedaan om het mogelijk te maken nu toch een keer bij elkaar te komen. Voorop staat het gezellige samenzijn, maar in de agenda die wij hebben opgesteld kijken we ook naar de toekomst.

De primaire doelstelling van de Nederlandsche Hoender Club is de instandhouding van Nederlandse hoenderrassen. Daarbij wil de NHC zich vooral inzetten op het onder de aandacht brengen van onze Nederlandse kippenrassen. Welke mogelijkheden zijn daar in de toekomst nog voor nu de shows meer en meer op de achtergrond raken. Hiervoor moeten nieuwe concepten uitgewerkt worden, waarover we graag op 10 september met u in gesprek willen gaan. De NHC contact dag hebben we samen kunnen opzetten met de support en inbreng van enkele keurmeesters, bestuursleden en KLN. Wij hopen zowel leden van de NHC als niet-leden te kunnen begroeten in Amersfoort op 10 september.