HPAI bijeenkomst Ministerie EZ-TUO (29-11-2016)

Als gevolg van de besmetting in Biddinghuizen is binnen de 3 km zone nog een eendenbedrijf geruimd, maar daar is niets aangetoond. Ook vier pluimveebedrijven binnen de 3 km zone waren niet besmet en de 31 bedrijven binnen de 10 km zone ook niet.

Het Beschermingsgebied (3 km rond de uitbraak) en Toezichtgebied (min. 10 km rond de besmettingshaard) wordt BT gebied genoemd.
Pelsdieren uit een BT gebied (nu het 10 km gebied rond Biddinghuizen), mogen alleen naar een tentoonstelling vervoerd worden als ze niet afkomstig zijn van een inrichting waar vogels gehouden worden, dus ook een kip. De definitie van “inrichting” wordt deze week nog nader door het ministerie ingeperkt. Er zal meer gekeken worden naar de diersoorten.
Om te borgen dat pelsdieren niet van bedrijven met vogels komen, dient de inzender voor het inkooien een verklaring met volledige naam en adresgegevens en als deze te tekenen: Hierbij verklaart ondergetekende dat zijn konijnen, cavia’s en of kleine knaagdieren niet afkomstig zijn van een inrichting waar vogels zoals kippen, duiven, sier en watervogels gehouden worden.
De definitieve tekst volgt nadat wij hierover meer informatie hebben van het ministerie.
De tentoonstellinghoudende verenigingen moeten zorgen voor voldoende invulverklaringen met de definitieve tekst en deze na ondertekening archiveren.

Sier en lachduiven mogen niet vervoerd worden vanuit een BT gebied naar een tentoonstelling. Er mogen geen vogels verplaatst worden binnen het BT gebied.

Het ziektebeeld is duidelijk heftiger dan in 2014, toen waren de symptomen gering.
Indien er meer dan 3 dode dieren worden gevonden dient de NVWA via het centrale meldingsnummer te worden ingelicht. Meldingen blijven belangrijk om zicht te houden op het verloop van de virusverspreiding.
Nat en koud weer is ideaal voor virusverspreiding, zon is juist ongunstig voor het virus.
Het BT gebied rond de besmetting in Biddinghuizen is 30 dagen na afgelopen zondag 27 november weer vrij.

Er is nog onduidelijkheid of bij een afschermadvies duiven nog wel mogen vliegen. Daar volgt nog meer duidelijkheid over. Nu wordt het laten vliegen van post en sierduiven sterk afgeraden.

Hygiëne en orde blijkt ook nu weer van essentieel belang bij het voorkomen van insleep van het virus. Daar waar stro of gehakseld stro gebruikt wordt, is het dus van belang dat dit stro goed afgedekt is en dat transport naar de stal een groot risico is.