Bericht van de voorzitter (22-11-2018)

Beste leden van KLN,

Communicatie, communiceren, het delen van informatie, met elkaar praten etc. Waar ik ook kom het woord ‘communicatie’ wordt bijna altijd in de mond genomen. 
‘KLN moet meer communiceren’, als de leden deze opvatting hebben dan moet ik daar als voorzitter iets mee.
Van mijn kant mag u iedere maand op de KLN-site en op Facebook een bericht verwachten over het reilen en zeilen van KLN en het bestuur.

Provinciale afdelingen
De eerste proeve van het Meerjarenplan KLN is gepresenteerd tijdens de Raad van Advies op 22 oktober jl. Voor ons als bestuur zijn de Provinciale afdelingen het communicatie kanaal richting de verenigingen. Hiermee wil ik niet zeggen dat wij als bestuur niet communiceren naar verenigingen en leden. Maar wat ik bedoel is dat de Provinciale afdelingen juist zijn opgericht om onder andere de communicatiefunctie te vervullen. De Provinciale afdelingen weten wat er speelt in de provincie en dienen dit op tafel te leggen tijdens de Raad van Advies bijeenkomsten.
Gaat dat nu perfect, nee. De Provinciale afdelingen dienen deze rol nog verder uit te bouwen en krijgen daarbij alle ruimte en steun van het bestuur. Indien Provinciale afdelingen samen verder willen gaan dan zal het bestuur dit stimuleren. Maar schaalvergroting is geen doel op zich. Het gaat om kwalitatief goede Provinciale afdelingen die zowel gesprekspartner van verenigingen als van het bestuur kunnen zijn.

Clubtentoonstellingen
De afgelopen tijd ben ik bij een aantal clubtentoonstellingen geweest. Telkens ben ik weer positief verrast door de diversiteit aan dieren die er tentoongesteld worden. Ook de kwaliteit is over het algemeen best op orde. De clubshows zijn en blijven de basis van onze hobby. Het is de plek waar een lid, zonder veel moeite te doen, zijn of haar dieren kan showen. Vanuit mijn opvatting moeten wij er alles aan doen om de clubshows te behouden. Ik begrijp dat het gezamenlijk organiseren van een clubshow met meerdere verenigingen soms noodzakelijk is maar het moet geen gemeengoed worden. Ik roep alle verenigingen op om er alles aan te doen om een eigen clubshow te organiseren. Juist hier kunnen en moeten de Provinciale afdelingen hun verantwoordelijkheid nemen.

Groet,
Jan Dirk Nijkamp