Vraag eens vaker een C keurmeester!

In het februarinummer van Kleindier Magazine las ik in de rubriek: lezers schrijven een oproep van Herman van Olst aan verenigingen en speciaalclubs om naast de bekende oudgediende" keurmeesters ook eens een C-keurmeester te vragen voor show activiteiten. Als portefeuillehouder keurmeesterzaken KLN deed dit ingezonden stuk mijn hart sneller kloppen.
Uiteraard begrijpt iedereen dat het voor een vereniging en speciaalclub veel gemakkelijker is om met geroutineerde A keurmeesters te werken omdat dit nou eenmaal a) de organisatie makkelijker maakt en b) fokkers bij voorbaat weten waar ze aan toe zijn. Je bent je als vereniging verzekerd van een zekere "marktwerking". Bepaalde keurmeesters trekken een bepaalde inzendergroep.

Zoals Herman in zijn ingezonden stuk al aangeeft, het keurmeestervak moet je leren door te doen. Doen. Doen. En nog eens doen. Zoals autorijden. Na je eerste examen en aanstelling als C-keurmeester begint het pas. Echter, de verantwoordelijkheid om te doen ligt niet alleen bij de C-keurmeester en de door de KLN georganiseerde scholing. Hier dragen ook de verenigingen en speciaalclubs hun steentje aan bij. Vergeet niet dat de geroutineerde en "oudgedienden" van de toekomst nu nog verscholen zitten in de beginnende en rasuitbreidende keurmeesters van nu. 

Lees meer

Overlijden Mechelien Ruijters

Bedroefd, maar ook dankbaar dat haar verdere pijn bespaard is gebleven, laten wij u weten dat op 27 april 2009, na een langdurige ziekte, is overleden ons Erelid

Mechelien Ruijters

levensgezellin van Toon Goossens

Wilhelminastraat 20,
5321 TC Hedel

Voor een periode van 12 jaar heeft Mechelien het ringenbureau van de voormalige NHDB gerund. De ringenverkoop is mede door haar stap voor stap geautomatiseerd waardoor  de ringenverkoop steeds beter verliep. Vooral de laatste jaren heeft de NHDB door onder andere de ringenverkoop financieel een stevige en gezonde basis kunnen leggen. Dat was nooit gegaan zonder de mateloze inzet van Mechelien. Voor ons was en is Mechelien “De Ringenkoningin van de voormalige NHDB".

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 1 mei om 10.30 uur in parochiekerk H. Willibrordus, Koningin Wilhelminastraat 4 te Hedel, gevolgd door de begrafenis op de parochiebegraafplaats. Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Het bestuur van Kleindier Liefhebbers Nederland

Paramyxovirus infectie bij duiven in Kootwijkerbroek

Bij de duiven van een dierenliefhebber in Kootwijkerbroek is een uitbraak van Newcastle disease (NCD) bevestigd. Het gaat om een liefhebber met onder andere 70 sierduiven die besmet waren. Vijftig duiven zijn intussen overleden. De tevens aanwezige kippen en kanaries hadden geen ziekteverschijnselen. Twee duiven zijn gekocht op de markt in Barneveld. Hier wordt nog verder naar gekeken of de juiste herkomstgegevens boven water gehaald kunnen worden.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft samen met de eigenaar besloten om al zijn vogels te ruimen. Er worden op dit moment geen andere maatregelen in de omgeving ingesteld.

Lees meer

Aktie tegen huisdierenstandpunt Vlissingen

Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) is als grootste Nederlandse organisatie van hobbymatige kleindierenhouders het oneens met  het standpunt van de gemeente Vlissingen omtrent het houden van huisdieren.
Het gemeentebestuur van Vlissingen heeft het voornemen om het houden van kleine huisdieren aan banden te leggen.
Het voorstel is erop gericht om het houden van pluimvee of pelsdieren in de bebouwde kom te beperken tot vijf stuks.
Vlissingen introduceert hiermee een beleid van discriminatie van hobbydierhouders dat is gebaseerd op vooringenomenheid.
Dat is de reden dat Kleindierliefhebbers Nederland dit beleid bestrijdt. Volgens deze organisatie van dierenliefhebbers is het van de gekke dat een gemeente met een dergelijk beleid komt.

Lees meer