Home

Reactie KLN op nieuwe Wet Dieren

KleindierLiefhebbers Nederland heeft kennis genomen van de aangenomen wijziging in de Wet dieren, die begin 2023 van kracht zal worden. Door de Partij voor de Dieren is dit amendement ingediend. Een meerderheid van de Tweede kamer heeft ingestemd met het ingediende amendement. Dit amendement had niemand kunnen voorzien. Het wijzigingsvoorstel is door zowel de Tweede als de Eerste Kamer aangenomen.

De minister van LNV gaat zich nu buigen hoe het wijzigingsvoorstel zal uitwerken voor het houden van dieren. In het kort geeft de Wet dieren aan, dat dieren hun natuurlijk gedrag moeten kunnen uitvoeren en dat het niet toegestaan is om dieren te fokken, die aan hun huisvesting aangepast moeten worden. De vraag is ook of dieren hun natuurlijk gedrag wel moeten vertonen of hebben ze daar duidelijk behoefte aan.

Al jarenlang heeft KLN zich ingezet om hun diergroepen als pluimvee, konijnen, cavia’s, kleine knagers en sier- en watervogels zo te houden, dat de dieren voldoen aan de vrijheden, waarop ze recht hebben. Samen met de overkoepelende organisatie van bonden die kleindieren houden, KleindierNed, worden steeds oplossingen gevonden in overleg met de politiek om te komen tot  het houden van onze kleindieren. Daarbij worden regelmatig deskundigen van onafhankelijke instanties ingeschakeld, zoals de WUR en de faculteit diergeneeskunde.

KLN en KleindierNed zijn graag bereid om samen met de minister en leden van de tweede kamer houderijrichtlijnen, indien nodig, verder te ontwikkelen. Dierenliefhebbers houden van hun dieren en net als Kleindierliefhebbers blijven we onze hobby uitoefenen.

Hoofdbestuur KLN. 2 juni 2021.