Contributiebedragen

De diverse contributies voor 2021 bedragen per jaar:

Fokkersnummer seniorlid inclusief Kleindier Magazine € 54,50
Fokkersnummer gezinsleden zonder Kleindier Magazine € 18,50
Fokkersnummer jeugdlid (6 tot en met 16 jaar) € 10,00
Liefhebberslidmaatschap inclusief Kleindier Magazine € 44,50
Ereleden en leden van verdienste (Kleindier Magazine) € 36,00
Combinatienummer (extra) €   3,00
Verenigingen/Tentoonstellingsorganisaties/Speciaalclubs € 23,00
Extra verzendkosten Kleindier Magazine buitenland

€ 12,00

In 2021 ontvangen seniorleden, jeugdleden en liefhebbersleden een eenmalige korting van € 3.

Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op betaling via automatische incasso.
Bij acceptgiro betaling worden de bedragen met € 2,50 verhoogd.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.