Nieuws

Bestuursvergadering 4 december 2018

Het bestuur heeft een concept gedragscode (goed bestuur) voor KLN-bestuurders opgesteld. Deze zal in januari 2019 definitief worden vastgesteld.

Er zijn nog grote aantallen van het Boek der Pelsdieren en de boeken van Houwink aanwezig. Het bestuur heeft besloten dat ieder lid tijdens de Noordshow bij de KLN-stand van beide één exemplaar GRATIS mag afhalen. Op=Op!!

In de periode 1908 tot en met 1916 zijn door de heer R. Houwink uit Meppel een viertal boeken (deel I t/m IV) geschreven over de ontwikkeling van (land)hoenders, erfelijkheid, kruisingsproeven, diverse studies naar hoenders en zeer veel tekeningen en informatie over en rasbeschrijvingen van de rassen die in die jaren voorkwamen (ook verdwenen rassen).

Het Boek der pelsdieren boek is geschreven voor keurmeesters in opleiding en liefhebbers. Het bevat een schat aan informatie over dierkunde, vererving, ziektes van konijnen, cavia’s en kleine knaagdieren. Van veel rassen en kleuren is de kerninformatie beschreven.

Over een paar weken is het jaar 2018 alweer bijna om. Rest ons om u fijne feestdagen en een gelukkig en vooral gezond nieuwjaar toe te wensen plus dat u in 2019 veel mooie dieren mag fokken.

Uitnodiging Bondsshows 2018

Beste KLN-leden,
 
Zoals al in een eerder stadium aangegeven hecht het bestuur grote waarde aan het met de leden van gedachten te wisselen over (de toekomst van) onze liefhebberij. Wij willen de verkregen informatie gebruiken voor het op te stellen Meerjarenplan KLN.

Lees meer: Uitnodiging Bondsshows 2018

Bericht van de voorzitter (22-11-2018)

Beste leden van KLN,

Communicatie, communiceren, het delen van informatie, met elkaar praten etc. Waar ik ook kom het woord ‘communicatie’ wordt bijna altijd in de mond genomen. 
‘KLN moet meer communiceren’, als de leden deze opvatting hebben dan moet ik daar als voorzitter iets mee.
Van mijn kant mag u iedere maand op de KLN-site en op Facebook een bericht verwachten over het reilen en zeilen van KLN en het bestuur.

Provinciale afdelingen
De eerste proeve van het Meerjarenplan KLN is gepresenteerd tijdens de Raad van Advies op 22 oktober jl. Voor ons als bestuur zijn de Provinciale afdelingen het communicatie kanaal richting de verenigingen. Hiermee wil ik niet zeggen dat wij als bestuur niet communiceren naar verenigingen en leden. Maar wat ik bedoel is dat de Provinciale afdelingen juist zijn opgericht om onder andere de communicatiefunctie te vervullen. De Provinciale afdelingen weten wat er speelt in de provincie en dienen dit op tafel te leggen tijdens de Raad van Advies bijeenkomsten.
Gaat dat nu perfect, nee. De Provinciale afdelingen dienen deze rol nog verder uit te bouwen en krijgen daarbij alle ruimte en steun van het bestuur. Indien Provinciale afdelingen samen verder willen gaan dan zal het bestuur dit stimuleren. Maar schaalvergroting is geen doel op zich. Het gaat om kwalitatief goede Provinciale afdelingen die zowel gesprekspartner van verenigingen als van het bestuur kunnen zijn.

Clubtentoonstellingen
De afgelopen tijd ben ik bij een aantal clubtentoonstellingen geweest. Telkens ben ik weer positief verrast door de diversiteit aan dieren die er tentoongesteld worden. Ook de kwaliteit is over het algemeen best op orde. De clubshows zijn en blijven de basis van onze hobby. Het is de plek waar een lid, zonder veel moeite te doen, zijn of haar dieren kan showen. Vanuit mijn opvatting moeten wij er alles aan doen om de clubshows te behouden. Ik begrijp dat het gezamenlijk organiseren van een clubshow met meerdere verenigingen soms noodzakelijk is maar het moet geen gemeengoed worden. Ik roep alle verenigingen op om er alles aan te doen om een eigen clubshow te organiseren. Juist hier kunnen en moeten de Provinciale afdelingen hun verantwoordelijkheid nemen.

Groet,
Jan Dirk Nijkamp  

Gedachten wisselen over de toekomst

Beste KLN-leden,

Zoals al in een eerder stadium aangegeven hecht het bestuur grote waarde aan het met de leden van gedachten te wisselen over (de toekomst van) onze liefhebberij. Wij willen de verkregen informatie gebruiken voor het op te stellen Meerjarenplan KLN.

Jan Dirk Nijkamp, Voorzitter KLN, en Kor Flokstra, Portefeuillehouder Verenigingsondersteuning, willen u graag ontmoeten en met u in gesprek.    

Dat doen wij op locaties waar ook u aanwezig bent.  

Zondag 9 december van 14 – 15 uur tijdens de Oneto te Enschede;

Zaterdag 15 december van 14 – 15 uur tijdens de Bondsshow kleine knagers, de Gelderlandshow te Wijchen;

Zaterdag 5 januari 2019 van 14 – 15 uur tijdens de Bondsshow overige diergroepen, de Noordshow te Assen;

Zondag 19 januari 2019 van 14 – 15 uur tijdens de Bondsshow cavia´s te Boskoop.

Wij ontmoeten u graag bij de KLN-stand.

Groet,

Jan Dirk Nijkamp

Voorzitter KLN

Bestuursvergadering van 6 november 2018

Tijdens de bestuursvergadering van 6 november 2018 zijn een aantal zaken besproken. Onderstaand vindt u in het kort en in willekeurige volgorde de belangrijkste onderwerpen.

Standaard Siervogels (deel 3 Duiven)
De Standaard voor de Siervogels (deel 3 duiven) zal binnenkort verschijnen.

Presentatie Meerjarenplan tijdens de RvA op 22 oktober 2018
We zullen doorgaan met het meerjarenplan na de prettige vergadering van de RvA.

Gedragscode financiële vergoedingen KLN-vrijwilligers
We zullen een gedragscode gaan opstellen, evenals hoe om te gaan met declaraties binnen onze Bond.

Wijziging secretariaat
Helaas heeft Ronald Tiemes onze secretaris het besluit genomen om per direct te stoppen als secretaris. Door zijn drukke werkzaamheden kan hij niet genoeg tijd besteden aan KLN en daar voelt hij zich niet prettig onder. We zullen op zoek gaan naar een nieuwe secretaris en bedanken Ronald voor de werkzaamheden die hij heeft gedaan als secretaris voor KLN.

Tot nadere orde kan correspondentie naar ondergetekende.
Mijn gegevens vindt u op de website.

Erna Sanders
2e secretaris.

Aanschaf Dieren

U bevindt zich hier: Home Nieuwsberichten