Digikeur

Verenigingen en speciaalclubs kunnen via het programma DigiKeur keurmeesters aanvragen voor hun tentoonstellingen en overige keuringen, bijvoorbeeld jongdierenkeuringen of clubdagen. Tevens kunnen de verenigingssecretarissen de actuele fokkersnummers van de leden van hun vereniging inzien.

Als door de vereniging een tentoonstelling met de daarbij behorende keuring is aangemaakt, kunnen via DigiKeur alleen keurmeesters worden uitgenodigd, die op de betreffende keurdatum nog geen andere keuring hebben toegezegd. Keurmeesters die niet (meer) beschikbaar zijn, zijn op de betreffende keurdatum niet zichtbaar in het programma. Dubbele boekingen van een keurmeester is niet meer mogelijk.

De keurmeester laat eveneens via het programma weten of hij/zij bereid is om te komen keuren.

Uitnodigingen door vereniging worden na acceptatie door de keurmeester omgezet in Reserveringen.
Voorafgaand aan een tentoonstellingsseizoen (loopt van 1 april t/m 31 maart) moeten door de betreffende keurmeesters van 1 maart tot 1 april via DigiKeur de Toezeggingen omgezet worden in een Contract. Dit ter bevestiging van een soms lang geleden toezegging en is de vervanging van het papieren keurcontract, dat alleen nog in gebruik is voor hen die niet over internet beschikken.
Als na 1 maart uitnodigingen voor het a.s. seizoen worden verstuurd en ook worden geaccepteerd, dan worden die direct vastgelegd als Contract.

Van elke wijziging in DigiKeur krijgt de belanhebbende automatisch een bericht via e-mail.

Elke keurmeester, verenigingssecretaris of tentoonstellingssecretaris krijgt een eigen inlognaam en wachtwoord, zodat alleen gegevens die voor hem/haar van toepassing zijn zichtbaar worden.

Klik hier om naar het programma te gaan.