Entente Européenne

 

De Entente is een Europese organisatie waarbij een dertigtal landen uit West en Oost Europa zijn aangesloten. Naast het algemeen bestuur zijn er afdelingen (Sparten) per diergroep voor konijnen, cavia’s, sierduiven, vogels en één groep voor hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels. De voorzitters van deze Sparten zitten ook in het algemene bestuur.
De belangrijkste activiteiten binnen de Sparten zijn het afstemmen van zaken met betrekking tot erkenningen, standaards en de Europese standaard. Hier worden afspraken gemaakt wat binnen een diergroep wel of niet is toegestaan.

De Entente geniet vooral bekendheid door de Europese tentoonstelling die onder haar auspiciën worden georganiseerd. Naast de “grote” Europese tentoonstellingen zijn er ook rasgebonden Europese shows.

De EE standaardcommissie Hoenders geeft sinds 2013 een interessantie Nieuwsbrief uit. Ga naar http://www.entente-ee.com. Daar vindt u via uw talenkeuze (Duits, Engels of Frans) de diergroepen in de vorm van afbeeldingen. Klik op de kip en u vindt op de volgende pagina de nieuwsbrief.

Nederland is in de Entente vertegenwoordigd door:

  Piet van Lunen als zaakdeskundige sectie konijnen

  Klaas van der Hoek als secretaris sectie hoenders

Jan-Schop Jan Schop als lid van de EE standaardcommissie sectie cavia’s

 

 

Foto volgt                        Eric Apperlo als lid van de adviescommissie dierengezondheid en dierenbescherming