Portefeuille keurmeestersaangelegenheden

Globale beleidsdoelen:
Zorgdragen voor een – qua aantal – toereikend keurmeesterkorps met goede vaardigheden en zorgdragen voor effectieve opleidingsstructuren.

Algemene taken:

  • per diersoort ontwikkelen en doorontwikkelen van op maat gesneden opleidingsprogramma’s en lesstof, gemeenschappelijke gebieden coördineren
  • sturing geven aan de opleidingsgroepen
  • fokkers stimuleren om keurmeester te worden
  • registratie keurmeestercontracten
  • dispensaties.

Bijzondere aandachtsgebieden:

  • bijscholingstrainingen keurmeesters
  • kennis opbouwen en uitbreiden van “jonge” diersoorten.

Coördinerende commissie

  • afstemming gemeenschappelijke zaken
  • uitwisselen onderlinge ervaringen, leerprocessen etc.

Deze commissie is samengesteld uit de voorzitters van de examencommissies, opleidingsgroepen en aangevuld met niet-keurmeesters. Daarnaast komt er voor deze portefeuille ook feedback uit de diertechnische raden en keurmeesterverenigingen.