Penningmeester

Functie penningmeester
Hoofdtaken:
Bewaking juist gebruik van geldmiddelen, (assistentie bij) het opstellen van ramingen, bewaking van die ramingen en namens het bestuur afleggen van financiële verantwoording aan de leden (ALV).

Algemene taken:

  • bewaken en controleren inkomsten; betalen van inkomende rekeningen; bewaking liquiditeit
  • verzorgen financiële administratie
  • opstellen en bewaking van ramingen en jaarverslagen inclusief een compleet “accountants”dossier
  • bewaken budgetten portefeuillehouders en commissies, bijstaan collega-bestuurders op financieel vlak, medebeoordelen offertes etc.