Portefeuille verenigingsondersteuning

Globale beleidsdoelen:
Afdelingen, verenigingen en speciaalclubs stimuleren en hen ondersteunen bij hun taken en werkzaamheden.

Algemene taken:

  • belangrijke informatie verstrekken via de (op de interne organisatie gerichte) website van KLN en de bondsberichten
  • up to date houden verenigingshandboek
  • ontwikkelen en geven van trainingen/cursussen voor bestuurders, beginnende fokkers etc.
  • ontwikkelen van modellen zoals statuten, reglementen etc., sjablonen van takenpakketten voor verenigingen en speciaalclubs
  • aansturen PA’s (voor de PA zelf en als tussenpersoon voor de verenigingen)
  • borging van de op de diverse plaatsen in de organisatie aanwezige kennis
  • opzetten collectieve risicoverzekering(en), op maat gesneden voor onze hobby.


Bijzonder aandachtsgebied:
Al verscheidene jaren constateren we dat er jaarlijks een relatief groot verloop is in de leden. Op 1 januari neemt een groot aantal leden afscheid dat weer moet worden goedgemaakt door de aanmeldingen in de loop van het jaar.
De redenen voor het opzeggen zijn divers, maar het verloop is toch wel een duidelijk signaal dat er mensen zijn die met bepaalde verwachtingen onze hobby binnenkomen en niet kunnen vinden wat ze zoeken. Juist voor de opvang van nieuwe leden zullen de verenigingen gereedschap aangereikt moeten krijgen om het verloop terug te dringen.
Het moet niet zo zijn dat de vele PR-inspanningen aan de andere zijde weer teniet worden gedaan.

Ondersteuningscommissie(s)
De mensen die individueel of in commissieverband uitvoering geven aan deze taken.