Voorzitter

Functie voorzitter
Hoofdtaken:
Het bewaken en sturen van de hoofdlijnen van beleidsontwikkeling op korte en lange termijn.

Algemene taken:

  • representatieve externe vertegenwoordiging
  • (bevorderen van) het onderhouden van contacten in binnen- en buitenland met aanverwante organisaties
  • leiden van vergaderingen
  • sturing geven aan beleidsvorming op langere termijn
  • bewaking voortgang processen aan de hand van jaarplannen etc.
  • coördineren van bestuurstaken en ondersteuning van bestuurders
  • conflictbewaking.

Bijzondere aandachtsgebieden:
Het goed functioneren van de organisatie als geheel: bestuurders versus commissies, commissies onderling, bemensing van commissies etc., dat alle diergroepen de vereiste aandacht krijgen etc.