Diertechnische raden

Volgende vergadering Diertechnische Raad: 20 februari 2021.

Plaats  : Zalen- congrescentrum De Aker, Fontanusplein 2, 3881 BZ Putten (www.deaker.nl)

Notulen van Vergaderingen

 

In het hoofdschema zien we de twee hoofdstromen in de communicatie binnen de KLN organisatie, namelijk de overbekende, oude lijn van bestuur met de algemene ledenvergadering (ALV), Raad van Advies (RvA) etc. en de nieuwe lijn van bestuur met de Diertechnische (advies)Raden.


Het hoogste orgaan in de organisatie is en blijft de ALV. De ALV bepaalt uiteindelijk de structuur van de organisatie, de taken en bevoegdheden van alle organen. Dit geldt ook voor de Diertechnische Raden. Zij krijgen binnen de door de ALV vastgestelde structuur een bepaalde taak met bijbehorende bevoegdheden toegewezen, waar zij zorgvuldig mee moeten omgaan.

Voor elke diergroep is er één Diertechnische Raad:

  1. konijnen, cavia’s en kleine knaagdieren;
  2. hoenders, dwerghoenders, sier-, watervogels en oorspronkelijke duiven.

De samenstelling kan, indien dat gewenst is, per raad verschillen. De basis¬samenstelling is als volgt:

  • speciaalclubs;
  • de keurmeestervereniging;
  • de standaardcommissie(s);
  • de examencommissie(s).

Individuele verenigingen of groepen van plaatselijke verenigingen die specifiek één diergroep vertegenwoordigen, kunnen toegelaten worden. Om inloads/Notun de toekomst flexibel te kunnen zijn op dit punt is in de statuten een “ten minste”-samenstelling opgenomen.

De raad heeft tot taak diertechnische zaken met betrekking tot haar specifieke diergroep(en) te regelen. Vooralsnog denken wij aan:

  • welzijns- en tentoonstellingszaken;
  • erkenningenreglement;
  • samenstelling standaard- en examencommissies;
  • adviseren aan bestuur over diverse aangelegenheden.

Door diertechnische zaken uitsluitend binnen de eigen diergroep af te handelen, wordt bereikt dat in het grote collectief de eigen identiteit van de grote en vooral ook de minder grote diergroepen 100% gewaarborgd is.
Emotie en beleving zijn belangrijke factoren in een organisatie en mogen niet worden genegeerd. Ook is het gevoelsmatig prettig om technische zaken binnen de eigen besloten groep te kunnen bespreken.