Examens sectie veren succesvol (2015/2016)

Op 08 en 09 januari hebben we met 6 koppels tijdens de Noordshow voor 46 kandidaten in 449 rassen examens afgenomen. Het slagingspercentage was 88% en het gemiddeld cijfer een 6,9.
Er zijn een aantal keurmeesters die door dit examen een “hogere rang” hebben gekregen.
Keurmeester Jan Voets deed zijn laatste examens bij de dwerghoenders en is nu A-keurmeester.
Daarnaast zijn er een aantal keurmeesters, die door het behalen van rassen nu B keurmeester zijn geworden. Het betreft hier:
Bertus den Blanken -> B – keurmeester Dwerghoenders
Roberto Gatti -> B keurmeester Dwerghoenders.
Leo van de Wetering -> B keurmeester Hoenders en Dwerghoenders
Hilco Ketelaar -> B keurmeester Dwerghoenders
Johan Albada -> B keurmeesters Siervogels
Ook hebben we weer een uitbreiding van het korps. Ditmaal zijn twee nieuwelingen met goed gevolg geslaagd voor het examen van Hoender- en Dwerghoenderkeurmeester. Het betreft hier:
Anthony van Dierendonck uit het Zeeuwse Nieuw-Namen. En Berend Klein (jr) uit Ommen. We heten ze van harte welkom en wensen ze veel keurplezier toe.

Lees meer

Verslag Examencommissie Hoenders etc. (2013/2014)

2013 – 2014 weer aanwas met 6 nieuwe keurmeesters.

Ook dit jaar zijn we zeer tevreden met de aanwas van nieuwe keurmeesters. Mochten we in het vorig verslagjaar negen keurmeesters verwelkomen, nu zijn dat er zes. Het gaat dus erg goed met de aanwas van keurmeesters in de veren groep. Ook het aantal mensen dat jaarlijks uitbreiding doet blijft onveranderd hoog. In 2013 hebben 40 mensen geprobeerd om “er rassen bij te halen”. Hierbij viel op dat ook meerdere keurmeesters die al jaren geen uitbreiding hadden gedaan, nu wel weer examen wilden doen. Dat vinden we zeer verheugend.

Lees meer

Verslag van de examen commissie “veren” (2012/2013)

2012 – 2013 succesvol met 9 nieuwe keurmeesters.

Het gaat erg goed met de aanwas van keurmeesters in de veren groep. Ook het aantal mensen dat jaarlijks uitbreiding doet stijgt enorm. In 2007 deden er 27 keurmeesters uitbreiding of starten met het keurmeesterambt. Door de jaren heen is dit steeds gestegen en nu in 2012 hebben 45 mensen zich opgegeven om keurmeester te worden of om uitbreiding te doen. Het aantal nieuwelingen was in 2012 met 12 mensen erg goed en deed ons veel deugd. Klaarblijkelijk is er nog animo genoeg voor deze mooie hobby.  Doordat de meeste van deze nieuwe keurmeesters tevens nog vrij jong zijn is de gemiddelde leeftijd van ons keurmeesterkorps nu 59 jaar. Daarnaast hebben we in 2012, nadat de Serama als aparte diergroep erkend was, daar middels twee studiedagen keurmeesters voor opgeleid.

Lees meer

  • 1
  • 2