Verslag van de examen commissie “veren” (2011/2012)

Onderstaand verslag gaat over het seizoen 2011 – 2012.

In 2011 hadden zich 35 kandidaten aangemeld voor het doen van examens om keurbevoegdheid te krijgen of om deze uit te breiden. Twee van de kandidaten (een nieuweling en een die uitbreiding wou doen voor oorspronkelijke duiven) werden in mei tijdens het theoretisch en mondeling examen voor alles afgewezen en konden derhalve in 2011 niet verder. Bij de praktische examen hadden we 34 kandidaten. Hiervoor had een van de kandidaten die uitbreiding had gedaan in mei en min. voor één ras was geslaagd zich terug getrokken. Daar tegenover stond dat een kandidaat nog mocht herkansen voor de kwartels, frankolijnen en patrijzen.

Lees meer

Uitslagen examens hoenders etc. 2010/2011

Het schriftelijke examen is in mei 2010 gehouden op de Anne Anemaschool te Amersfoort en de praktische examens zijn op 5, 6 en 7 januari 2011 tijdens de Noordshow te Zuidlaren.

Bij 34 kandidaten zijn examens afgenomen. Deze kandidaten waren onderverdeeld in:
2 voor diergroep siervogels;

Lees meer

  • 1
  • 2