Informatie over datum’s van examens voor de groep pelsdieren

Well 16-09-2019
Examen Commissie Pelsdieren
Informatie over datum’s van examens voor de groep pelsdieren
Praktisch examen-konijnen op de Noordshow te Assen op donderdag 9 januari na de keuring en na de HEP, dan op vrijdag 10 januari en zaterdag 11 januari 2020 aanvang 8.30 uur.
locatie: TT Hallen De Haar 11  9405 TE  ASSEN
Praktisch examens Cavia en Kleine-Knagers op de Noordshow te Assen op zaterdag 11 januari 2020 aanvang 8.30 uur.
En voor het nieuwe seizoen het theorie-examen voor konijnen,cavia’s en kleine knagers op zaterdag 4 April 2020 in gebouw De Bron Vogelplein 1 te Amersfoort aanvang 9.00 uur.
De uiterlijke datum voor opgave van de theorie examens is 1 maart 2020 schriftelijk bij de secretaris examencommissie pelsdieren.
Ook moet dan de verschuldigde examen kosten bij de penningmeester van de KLN zijn voldaan.

Voor de praktijk examens in januari 2020 moeten de kandidaten zelf voor een degelijke weegschaal zorg dragen.

Het Leerboek Konijnen is weer geüpdatete een nieuw ras dat voorlopig erkend is, is toegevoegd.
Dan zijn er weer de nodige verbeteringen en standaard aanpassingen en wijzigingen in aan gebracht en ook enkele foutjes er in veranderd. Deze nieuwe versie is vanaf heden als men aan de verplichtingen heeft voldaan weer verkrijgbaar via de penningmeester van de KLN.

Met vriendelijke Groeten
Secretaris Examencommissie Pelsdieren
Tonnie Oomen

                                                                                      

Jaarverslag van de examencommissie pelsdieren over het seizoen 2015.

Samenstelling van de examencommissie

Th.van ‘tEnd [voorz], A.G.Oomen [secrt],G.Dermois [pennm], J.v/d Steeg, P.E.A.Huygens, G.Pals, P.A.Bakker, A.A.Verrijdt en Mw A.M.Vermeulen.

Volgens rooster aftredend G.Dermois en G.Pals beide doen nog de praktijk examens 2016,en G Dermois doet ook het theorie examen april 2016 nog mee.
De voorzitter bedankt hen voor hun inzet van de afgelopen jaren en overhandigd hun ieder een attentie.
Als nieuwe commissie leden zijn aangesteld de heren H.G.M.de Klein en P.J.T.Oude Groothuis beide doen in februari 2016 hun intrede in de examencommissie.  
Na de gebruikelijke procedure zijn zij door het HB benoemd.
Algemeen reserve examinator: Dhr K.J.Cats

Lees meer