Keurmeester hoenders, sier- en watervogels worden

Keurmeester zijn is een boeiend en vooral ook levendig “vak”. Als geen ander in onze liefhebberij krijgt u de kans om zoveel mooie dieren van zo dichtbij te bewonderen. Behalve het keuren op zich heeft u straks als keurmeester een belangrijke voorlichtende taak binnen onze liefhebberij. Samen met de betreffende speciaalclub helpt u de fokkers de goede fokrichting op. U kunt fokkers een handje helpen bij de fokkerij. Alleen de fokrichting is geen statisch gebeuren. Het is continue aan ontwikkelingen onderhevig en juist dat maakt het keuren zo levendig.

Wat houdt de keurmeesteropleiding van KLN in?
De opleiding is breed. Niet alleen hoe een dier volgens de standaard eruit hoort te zien, maar u komt ook in aanraking met erfelijkheidsleer, voeding, hoe de organisatie in elkaar zit etc. etc.
Binnen KLN zijn er twee gescheiden opleidingstrajecten voor konijnen e.d. en hoenders e.d.. Zij hebben natuurlijk wel de nodige raakvlakken.
Onder KLN afdeling hoenders e.d. vallen diverse diergroepen: hoenders, dwerghoenders, siervogels, gedomesticeerde watervogels, oorspronkelijke watervogels en oorspronkelijke duiven. Voor al deze diergroepen zijn er keurmeesters. Het keurmeesterkorps bestaat uit personen met verschillende beroepsmatige achtergronden. Eén ding hebben ze gemeen: het zijn allemaal dierenliefhebbers, die de rassen met een opbouwende manier van keuren naar een hoger niveau willen brengen. Maar ook de gezelligheid in het keurmeesterkorps en de saamhorigheid is heel belangrijk.
KLN heeft voor alle diergroepen een opleiding tot keurmeester, die onderling hier en daar kunnen verschillen.

Wat mag je verwachten als (aanstaand) keurmeester?
Opleiding:
•    Begeleiding bij de cursus door o.a. correctie en uitleg van de gemaakte opgaven.
•    Een  opleidingsteam waar je met je vragen en opmerkingen terecht kunt ,
•    Persoonlijk contact en begeleiding tijdens de cursus- en opleidingsdagen.
•    Begeleiding van een mentor/coach.
Keurmeester algemeen:
•    Opname in het gezellige korps van keurmeesters.
•    Eén maal per jaar wordt er een congres of studiedag voor keurmeesters georganiseerd.
•    Ook zijn er regionale keurmeesters-bijeenkomsten waar ook aan scholing en begeleiding wordt gedaan.
•    Niet het belangrijkste, maar mooi meegenomen is de keurvergoeding die u krijgt als keurmeester
 .
Wat wordt van de (aanstaande)keurmeester verwacht?
Opleiding:
•    Inleveren van alle gemaakte lessen bij de docent van de opleiding.
•    Bijwonen en actief meedoen tijdens  cursus en opleidingsdagen.
•    Bijdrage in de kosten van de opleiding
Keurmeester algemeen:
•    Lidmaatschap van KLN en van de keurmeestersvereniging.
•    Abonnement op Kleindier Magazine
•    Bijwonen van het jaarlijkse keurmeesterscongres en/of studiedag.
•    Collegialiteit naar collega keurmeesters en behulpzaamheid naar fokkers. Je wordt door KLN gezien als ambassadeur van de organisatie.
•    Daarnaast zijn er ook keurmeesters nodig voor bepaalde taken in de organisatie, zoals bestuur keurmeestersvereniging, standaard commissie, examencommissie, experts bij de opleiding.

Kortom een keurmeester is een belangrijke spil in de organisatie van KLN.
Nadere informatie? Bent u nieuwsgierig geworden, maar twijfelt u nog? Neem dan gerust contact opnemen met één van de opleiders.

Voorwaarden voor deelname aan de cursus:
1.    Een kandidaat moet ten minste 18 jaar oud zijn en lid zijn van KLN.
2.    Een kandidaat heeft ten minste drie jaren voorafgaand aan het examen onafgebroken een lidmaatschapskaart van KLN gehad en heeft met redelijk succes hoenders, dwerghoenders, serama’s, siervogels, watervogels of oorspronkelijke duiven (afhankelijk van de diergroep waarin examen wordt gedaan) gefokt.
3.    Een kandidaat moet in bezit zijn van de nieuwste standaard van de betreffende diergroep waar men examen in doet, met eventuele aanvullingen.
4.    Een kandidaat moet een abonnement hebben op Kleindier Magazine

Benodigdheden en kosten:
1.    Deelname aan cursus € 70,00
2.    Bijdrage kosten opleidingsdagen.  € 75,00  per jaar voor deelname aan de opelidingsdagen (2x incl. lunch), de expertmomenten en de technische dag.
3.    Leerboek hoenders, Leerboek siervogels (i.o.) of Leerboek watervogels (i.o) zie: http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/boeken-en-standaards-hoenders.html
4.    Standaard van betreffende diergroep zie: http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/boeken-en-standaards-hoenders.html
5.    Abonnement op Kleindier Magazine zie: http://www.kleindiermagazine.nl/
6.    Deelname aan examen € 60,00

Procedure voor opleiding:
1e jaar:
Opgave bij cursusleiding.
Intake gesprek
Lessen maken uit de het Leerboek hoenders, Leerboek siervogels of Leerboek watervogels.
Bijwonen van de opleidingsdagen welke gehouden worden op de 1e zaterdag van april en de 1e zaterdag van oktober.
Bijwonen van minimaal 2 van de 6 expertmomenten.
Bijwonen van de Technische dag.

2e jaar:
Eventueel de laatste lessen maken uit de het handboek hoenders, handboek siervogels of handboek watervogels.
Bijwonen van de opleidingsdagen welke gehouden worden op de 1e zaterdag van april en de 1e zaterdag van oktober.
Bijwonen van de Technische dag.
Aanmelden voor examen bij secretaris examencommissie.
Theoretisch examen in april/mei. Dit examen bestaat uit het algemeen schriftelijk theoretisch deel, het schriftelijk examen over de kleurslagen(alleen hoenders en dwerghoenders) en het mondeling theoretische deel over raskennis.
Bijwonen van minimaal 2 van de 6 nader te bepalen expertmomenten.
Voor 1 december, 2 maal assisteren bij een ervaren keurmeester tijdens een keuring.
Praktisch examen over raskennis en het invullen van een beoordelingskaart in december/januari.
Aanmelden als lid van de keurmeester vereniging.

3e jaar:
Bijwonen van de opleidingsdagen welke gehouden worden op de 1e zaterdag van april en de 1e zaterdag van oktober.
Bijwonen van de Technische dag.
Aanmelden voor examen bij secretaris examencommissie.
Mondeling theoretisch examen over raskennis doen in april/mei.
Bijwonen keurmeestercongres en/of studiedag
Bijwonen van minimaal 2 van de 6 nader te bepalen expertmomenten.
Praktisch examen over raskennis doen in december/januari.

4e jaar:
Bijwonen van de opleidingsdagen welke gehouden worden op de 1e zaterdag van april en de 1e zaterdag van oktober.
Bijwonen van de Technische dag.
Aanmelden voor examen bij secretaris examencommissie.
Mondeling theoretisch examen over raskennis doen in april/mei.
Bijwonen keurmeestercongres en/of studiedag
Bijwonen van minimaal 2 van de 6 nader te bepalen expertmomenten.
Praktisch examen over raskennis doen in december/januari.

Evaluatie gesprek.
Na het 4e jaar mag de keurmeester, na positief advies, op eigen gelegenheid verder gaan met de uitbreiding van zijn/haar bevoegdheid, maar hij/zij is ook nog altijd welkom bij de opleidingsdagen en expertmomenten.
Het bijwonen van het keurmeestercongres en/of de studiedag is wel  een voorwaarde om examen te kunnen doen.

Aanmelden bij:
Voor intakegesprek/cursus:
J.L. Albada E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor examens:
Secretaris examencommissie H.L. Timmer E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bank: NL46 RABO 0139 9434 55 t.n.v. KLN examens hoenders

Voor Hoender Keurmeester Vereniging:
Secretaris:  K. v.d. Hoek E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Indien u één van deze personen niet bereiken, dan kunt contact opnemen met het KLN bestuurslid met keurmeestersaangelegenheden in zijn portefeuille (zie KLN bestuur).

Leergroep Opleiding Hoenders etc. (LOH)
Coördinator Hanno Dijkhorst E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Docenten: Hendrik Timmer, Ide Meijering, Leo van Wetering, Elze Zwama, Harry Pelgrim en Johan Albada.
Bank: NL61 RABO 0127 5541 44 t.n.v. KLN Opleiding hoenders

Keurmeestersopleiding:
Ide Meijering E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Johan Albada E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.