Erkenningen 2017 Cavia’s en kleine knagers

AFD CAVIA’S
Kleur: Californian erkend per 1-4 2017
Ras:  Skinny  afgewezen door het hoofdbestuur KLN

AFD. KLEINE KNAAGDIEREN.
Tamme rat.
Kleur: Russisch blauw erkend per 1-4-2017
Kleur: Russisch blauw-agouti  voorlopig erkend tot 1-4-2019.

Lees meer

Jaarverslag 2016 Standaardcommissie cavia’s en kleine knagers.

Onderstaand verslag gaat over de periode van 1-1-2016 t/m 31-12 2016.
De samenstelling van de commissie was als volgt;
Voorzitter: dhr. G.E.A. Grooten (2018)
Secretaris : mevr.  A.M. Vermeulen-Slik (2020)
Lid en EE-zaken cavia’s: dhr.  J. Schop(2019)
Lid: mevr. A. Bennink-Schilder(2019)
Namens het hoofdbestuur: dhr. J. Renes

Lees meer

Erkenningen 2015 Cavia’s en kleine knagers

Standaardcommissie Cavia’s en kleine knagers
Secr. A.M. Vermeulen-Slik
Ritbroekstraat 66
7311 GE Apeldoorn

Hierbij de resultaten van de erkenningen van de standaardcommissie 2015. Als gasten waren dit jaar de Hr. A. Verrijdt en mevr.  A. Bennink gevraagd en was de voorzitter van deze commissie, dhr. G.Grooten,  wegens herstel  na een operatie afwezig.
Dit jaar waren er geen nieuwe erkenningen aangevraagd. Alleen bij de kleine knagers waren er nog voorlopige erkenningen die beoordeeld moesten worden.

Lees meer

Aanpassingen van de standaard cavia’s en kleine knagers 2013 en 2014.

Aanpassingen van de standaard cavia’s en kleine knagers 2013 en 2014 zullen worden uitgereikt op de jaarvergadering van de KKV in April 2014.
Afdeling cavia’s.
blz.  136 Cavia Alpaca                 genetische symbolen:ll rx rx
puntenschaal van blz. 137 toevoegen + toepassingen
3. Kleur en kleurverdeling zie blz. 137
4. Veerkracht, structuur en golving. Tekst blz. 141 punt 4
5. Kop- en lichaamsbeharing.

Lees meer