Erkenningen hoenders en dwerghoenders januari 2012

Wijzigingen en aanvullingen op de KLN standaard voor hoenders en dwerghoenders.

Tijdens de KLN Bondsshow te Zuidlaren afdeling hoenders en dwerghoenders,van 5 t/m 7januari 2012 , werden in de erkenningsklasse de volgende positieve resultaten bereikt en erkend. Deze erkenningen  worden met ingang van het seizoen 2012/2013 opgenomen in de KLN standaard voor hoenders en dwerghoenders. Gelieve in uw standaard bij te schrijven.
Geheel nieuw voor onze standaard is de kleurslag meerzomig geelpatrijs en bij de dwerghoenders de Appenzeller baardhoenkrielen.


Hoenders
Brahma’s in de kleurslag koekoek. Kleur en tekening van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 104 van de Alg. Kleurbeschrijving.

Dwerghoenders
Appenzeller baardhoenkrielen in de kleur zwart. Kleur en tekening van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 99 van de Alg. Kleurbeschrijving.
Chabo’s in de kleur parelgrijs witgepareld. Kleur en tekening van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 96a van de Alg. Kleurbeschrijving.
Hollands hoenkrielen. Alle hanen in de gepelde kleurslagen erkend in hennenvederigheid.
Wyandotte krielen in de kleur meerzomig geelpatrijs. Kleur en tekening van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 23b van de Alg. Kleurbeschrijving.
Ohiki’s in de kleur zilverpatrijs.
Kleur en tekening van de haan zoals aangegeven onder nr. 5 van de Alg. Kleurbeschrijving, met dit verschil dat aan de schachtstreeptekening in het hals- en zadelbehang geen hoge eisen worden gesteld.
Kleur en tekening van de hen zoals aangegeven onder nr. 5 van de Alg. Kleurbeschrijving, met dit verschil dat de halskraag slechts enige schachtstreeptekening vertoont. Hieraan worden geen hoge eisen gesteld. De borst is zalmkleurig. Schouders, schouderboog, rug, vleugelband- en vleugeldekveren zijn lichtgrijs met onregelmatige en grove donkergrijze pepering en lichte nerftekening. Een smalle lichtgrijze veerrand alsmede een iets zalmkleurige aanslag op schouders en vleugeldek is toegestaan.
Staartstuurveren met grijs doormengd.
Ernstige fouten
Haan: wit in sikkels, staart en slagpennen; veel wit in borst, buik en dijen. Sterk gele aanslag in de zilverwitte veergedeelten. Geheel ontbrekende schachtstreeptekening in hals- en zadelbehang.
Ontbreken van groene glans in de zwarte veerpartijen.
Hen: Erg ongelijkmatige kleur op bovendek. Ontbreken van halstekening.
Te bleke borstkleur; het ontbreken van nerftekening en het ontbreken van de pepering.
Fouten
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.
Bovendien onvolledige zilveren vleugeldriehoek bij de haan.

Nieuwe kleurslag 23b  Meerzomig geelpatrijs. (Aziatisch geelpatrijs)
Kleur en tekening van de haan
Kop: warm oranje.
Hals: halsbehang licht oranje tot goudgeel, iedere veer met een glanzende, groenzwarte schachtstreep, bijna evenwijdig lopende aan de veerrand; de schachtstreep eindigt dicht bij het einde van de veer in een punt; schacht zwart; veren aan de voorzijde van de hals zwart.
Schouders: warm oranje.
Rug; warm oranje.
Zadelbehang licht oranje tot goudgeel, iedere veer met schachtstreep zoals in het halsbehang. Een iets diepere tint in het zadelbehang dan in het halsbehang is toegestaan, doch een zo groot mogelijke gelijkheid in kleurdiepte bij beide veergroepen is gewenst; schacht zwart.
Staart: stuurveren zwart; sikkels, kleine sikkels en staartdekveren: groenglanzend zwart; kleine staartdekveren groenglanzend zwart, goudgeel gerand.
Vleugels: boeg zwart; vleugelband groenglanzend zwart, bij gesloten vleugel een dwarsband vormende; grote slagpennen zwart met een lichtbruin randje langs buitenkant van de buitenvaan; kleine slagpennen zwart met een crème tot licht geelbruine zoom langs de buitenvaan; zodat een crème tot lichtbruine vleugeldriehoek gevormd wordt. De veer eindigt in groenachtig zwart.
Borst: groenglanzend zwart; enige geelbruine tekening toegestaan.
Buik, achterlijf en benedendijen: zwart, enige geelbruine tekening in dijen toegestaan.
Donskleur van alle veergroepen: grijsachtig.
Ernstige fouten
Wit in sikkels, staart- en vleugelpennen; aanmerkelijk te rode  of grauwgele grondkleur; te donkere kleur in hals- en zadelbehang of te flauwe schachtstreeptekening.
Fouten
Bovenstaande fouten in mindere mate voorkomend, bovendien te lichte en onvolledig gekleurde vleugeldriehoek.

Kleur en tekening van de hen
Kop: geel.
Hals: halskraag geel, beginnende ongeveer bij de overgang van kop en hals, iedere veer voorzien van een brede groenachtig glanzende zwarte schachtstreep, evenwijdig lopende met de veerrand en eindigende in een punt dichtbij het veereinde. Voorzijde van de hals getekend als de borst.
Rug: grijsachtig geel, scherp getekend met zwarte meervoudige zoomtekening, de ligging evenwijdig lopend aan elkaar en aan de veeromtrek.
Staart: stuurveren zwart, de beide bovenste veren zwart met warm grijsachtig gele tekening; staartdekveren en zadelkussenveren grijsachtig geel en getekend zoals de rugveren.
Vleugels: grote slagpennen zwart met een grijsgele rand aan de buitenvaan; kleine slagpennen binnenvaan zwart, buitenvaan bruin met zwarte zoomstreepjes ongeveer evenwijdig lopende aan de veeromtrek; vleugeldekveren grijsachtig geel, getekend zoals de rugveren.
Borst: warm, grijsachtig geel en getekend zoals de rugveren. De tekening van de borstveren loopt door tot aan de keel.
Buik en benedendijen: zacht grijsachtig geel met zwarte zoomtekening.
Achterlijf: zacht grijsachtig geel.
Donskleur van alle veergroepen: grijsachtig.
Ernstige fouten
Te zwakke of onjuiste tekening in de veren van borst, vleugeldek en rug; roestkleur op vleugels; gepeperde tekening in plaats van duidelijke zoomtekening.
Fouten
Bovenstaande ernstige  fouten in mindere mate voorkomend.

Yamato’s blz.2. Vleugeldracht:
Mede op verzoek van de speciaalclub heeft de commissie besloten om in een periode van 5 jaar, van 2012 t/m 2016 bij dit ras een open vleugel te accepteren mits deze goed aangesloten wordt gedragen. Een open en uitgezakte vleugel zal echter leiden tot een onvoldoende.

Verder de volgende wijzigingen/aanvullingen aanbrengen in uw standaard.
Blz. Algemeen 11     tussenvoegen: Appenzeller baardhoenkrielen.
Blz. Kleurslagen 3     toevoegen meerzomig geelpatrijs  23b
Blz. Kleurslagen 6     tussenvoegen: wildkleur    Duitse krielen en Phoenix krielen
Blz. Kleurslagen 31     toevoegen meerzomig geelpatrijs  23b beschrijving op blz 84+85.
Blz. Kleurslagen 80     Beschrijving Parelgrijs 102 als volgt wijzigen.
Kleur van haan en hen;
Parelgrijs is niet te beschouwen als een lichtere nuance van het gewone blauw, het verschilt er duidelijk van, ook genetisch. Het is van een zachtere, lichtere en meer zilverachtige tint zonder neiging tot vorming van donkerder blauw of zwart in sommige veergroepen of veergedeelten.
Het gevederte is éénkleurig parelgrijs; genetisch kenmerkend zijn zeer smalle overdwarse ophopingen van pigment. Deze streepjes zijn donkerder van kleur dan de rest van de veer, gestreefd wordt naar kleur-egaliteit. De donkerder getinte overdwarse streepjes worden niet als fout gezien mits in beperkte mate aanwezig.
Donskleur: zilverachtig parelgrijs.
Ernstige fouten
Anders gekleurde veren: duidelijk waarneembare gele of roestkleurige aanslag of aftekening in het halsbehang, donker getinte veerschachten.
Fouten
Iets te lichte of iets te donkere kleur; enige geringe gele gloed in hals- en zadelbehang, schouders en rug van de haan, veel donker getinte overdwarse streepjes die het egaliteitsbeeld negatief beïnvloeden.

Australorps blz.1 Achter kop bijschrijven: levendig rood.
Braekels blz.3 3e regel het woord gepeld vervangen door geband.
Hollandse kuifhoenders blz.4. Onder Fouten. De laatste zin”Voor de zwartbonte geldt een overwegend witte kuif als een fout”, verplaatsen 5 regels naar beneden, als laatste zin van het tekstblokje:”Met kuifkleur, gelijk aan die van het gevederte.”
Minorca’s blz.2. Achter oorlellen het woord “amandelvormig” doorhalen.
Nederlandse baardkuifhoenders blz.5. Onder Tollbunt. De zin “Een smal zwart randje aan de zijkant bij enkele veren is toegestaan.”, geheel doorhalen en vervangen door: “De meeste veren hebben een zwart randje. Achter beenkleur toevoegen: bij blauwgrijze benen lichte voetzolen.  Onder Ernstige fouten de zin “Zwarte omzoming” wijzigen in: “Brede zwarte omzoming.”
Orpingtons blz.2 Onder Fouten. De eerste 2 regels plaatsen onder de ernstige fouten.
Zijdehoenders blz.1. Achter ogen bijschrijven: , behalve bij koekoek.
Zijdehoenders blz.3. Op verzoek van de speciaalclub de omschrijving kleurslag koekoek als volgt wijzigen:
Koekoek: Kleur en tekening van haan en hen zoals aangegeven onder nr, 104 van de Alg. Kleurbeschrijving. In tegenstelling tot de andere kleurslagen van dit ras is de huidkleur wit met lichtgrijze pigmentvlekken, gezicht en kopversierselen missen de purperrode kleur, bij de haan is deze rood tot lichtpurperkleurig en bij de hen lichtpurperkleurig, terwijl de kleur van de loopbenen en tenen bij de haan wit met licht leiblauwe pigmentvlekken is en bij de hen licht leiblauw. Ogen: oranjerood tot rood, pigmentvlekken in de iris zijn toegestaan.
Bassetten blz. 3 Onder patrijs bijschrijven: Oogkleur oranjerood.
Chabo’s blz. 4 Kleurslag Roodgeschouderd wit wijzigen in witpatrijs.
Hollands hoenkrielen blz.7. Bijschrijven:
Hennenvederige hanen van de gepelde kleurslagen.
Naast de normaal gevederde hanen van de gepelde kleurslagen van de Hollands hoenkrielen worden ook de zgn. hennenvederige hanen erkend, doch zij dienen in afzonderlijke klassen te worden ingeschreven en beoordeeld. In tomen en trio's worden ze in de gewone klassen, voor tomen en trio's opengesteld, toegelaten.
De hennenvederige hanen van de gepelde kleurslagen stemmen in kleur en tekening geheel overeen met de hennen van de kleurslag waartoe zij behoren. Het halsbehang gelijkt in lengte meer op dat van de hennen dan op dat van de hanen. De sikkels en staartdekveren zijn slechts half ontwikkeld en getekend als bij de hennen. Het zadelbehang is van het hennentype en ook als zodanig getekend. De schouders zijn net als de rest van de vleugels voorzien van peltekening.
Als ernstige kleur- en tekeningfouten gelden voor hennenvederige hanen dezelfde afwijkingen van de standaard die voor de hennen van hun kleurslag gelden. Verder gelden als ernstige fouten hanenvederige veren in hun gevederte, te sterk hennenachtig voorkomen in lichaamsbouw, houding en kop, totaal ontbreken van sierveerontwikkeling in de staart, te kort, grove kammen met te korte doorn en het totaal ontbreken van sporen bij overjarige dieren.

Minorca krielen blz. 2 Achter oorlellen het woord “amandelvormig” doorhalen
Nederlandse baardkuifhoenkrielen blz.3. Onder geel witgezoomd het woord “groenglanzende” doorhalen.
Yokohama krielen blz.1.Achter kop: tekst “vrij breed” wijzigen in “niet te breed”.

Appenzeller baardhoenkrielen
Herkomst
Is sedert het einde van de 20e eeuw in Zwitserland gecreëerd.
Algemene indruk
Krachtig dwerghoen van het landhoentype met een rozekam en volle baard. Iets naar achteren afhellende romp en een goed gespreide staart. Levendig van aard.
Vormbeschrijving
Romp: stevig landhoentype met brede schouders, naar achteren iets aflopend.
Kop: middelgroot en breed, gezicht rood.
Kam: middelgrote rozekam, laag en stevig op de kop geplaatst en uitlopend in een recht naar achteren lopende doorn. De bovenzijde van de kam is bedekt met fijn gelijkmatig "werk"; rood.
Snavel: stevig; donker hoornkleurig.
Baard: middelgroot, zo weinig mogelijk ingesnoerd.
Kinlellen: klein en nauwelijks ontwikkeld, vrijwel geheel door de baard bedekt.
Oorlellen: klein, bedekt door de baard; wit.
Ogen: levendige uitdrukking ; kleur al naargelang de kleurslag.
Hals: middellang, licht gebogen. Halsbehang goed ontwikkeld.
Rug en zadel: rug middellang en vlak, iets afhellend naar de staart. Zadel breed en  gaat in een kortronde hoek over in de staart.
Borst: breed en goed gerond, vrij hoog gedragen.
Vleugels: goed opgetrokken en aangesloten gedragen.
Schouders: breed.
Staart: rijk ontwikkeld met brede stuurveren en sikkels. Bijsikkels en staartdekveren talrijk en goed ontwikkeld. Breed aangezet, goed gespreid en iets meer dan middelhoog gedragen.
Achterlijf: breed, vol en  goed ontwikkeld.
Dijen: middellang, goed uit elkaar geplaatst, duidelijk uit de lichaamsbevedering tevoorschijn komend en aansluitend bevederd.
Loopbenen : nauwelijks middellang; onbevederd ; kleur al naargelang de kleurslag.
Tenen: vier tenen, middellang, goed gespreid ; kleur al naargelang de kleurslag.
Bevedering: breed, vrij kort, niet donsrijk, goed aansluitend.
Eventuele verschillen tussen haan en hen
Behoudens secundaire geslachtskenmerken de volgende verschillen: de ruglijn van de hen verloopt meer horizontaal dan die van de haan en het achterlijf van de hen is meer ontwikkeld.
De hen is iets lager gesteld.
Ernstige fouten
Smalle bouw; te hoog gesteld; vlakke borst of hangborst; te laag gedragen vleugels, smal aangezette of onvoldoende gespreide staart; onvoldoende baardontwikkeling; driedelige baard; ontbreken van kamwerk.
Fouten
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.
Opstaande kamdoorn of op de nek rustende kamdoorn.

Gewicht        Haan: 900-1000 gr.        Hen: 800-900 gr.
Ringenmaat   Haan: 13 mm               Hen: 11 mm

Kleurslagen
Zwart: kleur van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 99 van de Alg. Kleurbeschrijving.
Oogkleur: donkerbruin. Been- en teenkleur: zwart tot blauwzwart.

De gehele bestaande tekst van de Appenzeller baardhoenders vervangen door onderstaande tekst.
Appenzeller baardhoenders
Herkomst
Is sedert het midden van de 19e eeuw gefokt in het Zwitserse kanton Appenzell.Algemene indruk
Krachtig landhoentype met een rozekam en een volle baard, iets naar achteren afhellende romp en een goed gespreide staart. Levendig van aard.
Vormbeschrijving
Romp: stevig landhoentype met brede schouders, naar achteren iets aflopend.
Kop: middelgroot en breed, gezicht rood.
Kam: tamelijk brede, laag en stevig op de kop geplaatste rozekam, uitlopend in een recht naar achteren lopende doorn. De bovenzijde van de kam bedekt met fijn gelijkmatig "werk"; rood.
Snavel: stevig; donker hoornkleurig.
Baard: middelgroot, zo weinig mogelijk ingesnoerd ter plaatse van de kinlellen.
Kinlellen: klein, vrijwel geheel door de baard bedekt.
Oorlellen: klein, bedekt door de baard; wit.
Ogen: kleur al naargelang de kleurslag.
Hals: middellang, licht gebogen. Halsbehang goed ontwikkeld.
Rug en zadel: rug middellang, iets afhellend naar de staart. Zadel breed, gaat in een kortronde hoek over in de staart.
Borst: breed en goed gerond, vrij hoog gedragen.
Vleugels: goed opgetrokken en aangesloten gedragen.
Schouders: breed.
Staart: rijk ontwikkeld met brede stuurveren en sikkels. Bijsikkels en staartdekveren talrijk en goed ontwikkeld. Breed aangezet, goed gespreid en iets meer dan middelhoog gedragen.
Achterlijf: goed ontwikkeld.
Dijen: middellang, goed uit elkaar geplaatst, duidelijk uit de lichaamsbevedering tevoorschijn komend.
Loopbenen en tenen: middellang; vier tenen.
Bevedering: breed, vrij kort, niet donsrijk, goed aansluitend.
Eventuele verschillen tussen haan en hen
Behoudens secundaire geslachtskenmerken de volgende verschillen: de ruglijn van de hen verloopt meer horizontaal dan die van de haan en het achterlijf van de hen is flink ontwikkeld.
Ernstige fouten
Smalle bouw; te hoog gesteld; vlakke borst of hangborst; te laag gedragen vleugels; smal aangezette of onvoldoende gespreide staart; onvoldoende baard.
Fouten
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.
Opstaande kamdoorn of op de nek rustende kamdoorn.

Gewicht             Haan: 2-2,3 kg           Hen: 1,6-1,8 kg
Ringenmaat        Haan: 18 mm            Hen: 16 mm

Kleurslagen
Zwart: kleur van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 99 van de Alg. Kleurbeschrijving. Oogkleur: donker bruin. Loopbenen en tenen: zwart tot blauwzwart.
Patrijs: kleur van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 2 van de Alg. Kleurbeschrijving, met dien verstande dat de goudpartijen meer donkerrood zijn.
Bij de hen dient op de rug-, schouder-, en vleugeldekveren een lichtgekleurde schacht aanwezig te zijn. Oogkleur: donkerbruin tot rood. Loopbenen en tenen: zwart tot blauwzwart.
Baard: bij de haan zwart; bij de hen grijsbruin. Donskleur: grijsblauw.

Namens de Nederlandse standaardcommissie sectie hoenders/dwerghoenders
Frans van Oers
Smidserweg 18
6151 AD Munstergeleen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.