Mededelingen gepubliceerd februari 2008

Gelieve de volgende wijzigingen en aanvullingen aan te brengen in de Nederlandse standaard voor hoenders en dwerghoenders.

Tijdens de Noordshow van 3 t/m 5 januari 2008 , waar de NHDB haar Bondsshow heeft ondergebracht, werden de volgende kleurslagen bij enkele hoender- en dwerghoenderrassen erkend en met ingang van februari 2008 opgenomen in de Nederlandse standaard voor hoenders en dwerghoenders. Geheel nieuw in de  standaard zijn de kleurslagen koekoekzilverpatrijs en meerzomig isabelpatrijs en het dwerghoenderras de Araucana krielen.

Hoenders:
 • Groninger Meeuwen in de kleurslag citroenpel: kleur en tekening van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 79 van de algemene kleurbeschrijving.
 • Shamo’s in de kleurslag koekoek: kleur en tekening van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 104 van de algemene kleurbeschrijving.

Dwerghoenders:

 • Leghorn krielen (Nederlands standaardtype) in de nieuwe kleurslag koekoekzilverpatrijs: kleur en tekening van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 9a van de algemene kleurbeschrijving.
 • Araucana krielen in de kleurslag tarwe: kleur en tekening van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 28 van de Alg. Kleurbeschrijving, met dit verschil echter dat de grondkleur van hals- en zadelbehang van de haan warm roodbruin is . De halskraag van de hen is warm roodbruin ; geringe matzwarte tekening in de halskraag is toegestaan. Borst, buik en dijen zijn licht bruinachtig tarwegrijs. Rug, vleugels en staart zijn donkerder met een meer bruinachtige tint. Oogkleur: oranjerood. Snavelkleur: geel, iets donkere aanslag toegestaan. Beenkleur: wilgengroen.
 • Brahma krielen in de nieuwe kleurslag meerzomig isabelpatrijs : kleur en tekening van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 23a  van de algemene kleurbeschrijving.
 • Ko Shamo’s in de kleurslag blauwtarwe: kleur en tekening van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 29 van de algemene kleurbeschrijving.

Omschrijving kleurslag Koekoekzilverpatrijs nr. 9a.

Kleur en tekening van haan en hen:
De veren vertonen hetzelfde tekeningspatroon als bij zilverpatrijs, bovendien zijn alle zwarte veerpartijen regelmatig overdwars geband door niet scherp begrensde donkergrijze banden. Bij de haan is in hals- en zadelbehang ook enige koekoektekening waar te nemen. Bij de hen zijn schouders, vleugeldekveren, vleugelband, staartdekveren, zadel en rug: lichtgrijs, grijswit gewolkt, met donkergrijze pepering. De borst is zo egaal mogelijk licht zalmkleurig welke bij de dijen overgaat in zilver-askleurig.

Donskleur: grijsachtig.

Ernstige fouten.
Haan: Gele tint in hals- en/ of zadelbehang. Roestbruin of rood op de schouders. Wit in staart en vleugels. Veel extra witte tekening in borst, waardoor een onregelmatige koekoektekening ontstaat. Te weinig koekoektekening in vleugels en staart.

Hen: Rood of roest op vleugels; bruine gloed op rug, zadelkussen en vleugeldek. Gele tint in de halskraag. Te weinig koekoektekening in halskraag. Te grove of geklonterde pepering. Ontbreken van de koekoektekening in vleugels en staart. Erg lichte borstkleur. Veel wit in tekening op rug, schouders, vleugeldekveren, zadel en staartdekveren.

Fouten:
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend. Tevens bij de hen lichte nerven of koekoektekening in de borst.

Omschrijving kleurslag Meerzomig isabelpatrijs nr.23a

Kleur en tekening van haan en hen:
De veren vertonen hetzelfde tekeningspatroon als bij meerzomig patrijs, maar door de kleurverdunningsfactor zijn alle karmijnrode, oranjerode en oranje kleuren vervangen door isabelgeel, terwijl het zwart overal vervangen is door parelgrijs. Het isabelgeel dient overal fraai af te steken tegen het parelgrijs.
Bij de haan is de isabelkleur op schouders en rug dieper en die van hals- en zadelbehang iets dieper van kleur dan de overige veren.
 Donskleur: licht grijs.

Ernstige fouten:
Te lichte grondkleur waardoor het contrast met de parelgrijze veerdelen ontbreekt.
Ontbreken van schachtstreeptekening in hals en zadel bij de haan. Bij de hen te zwakke of onjuiste tekening op rug, vleugeldek en in de borst; gepeperde tekening i.p.v. duidelijke zoomtekening.

Fouten:
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Araucana krielen

Herkomst
Duitsland en USA.

Algemene indruk en eigenschappen
Staartloos dwerghoen met enig vechthoenbloed. Van boven bezien toont het lichaam ovaal. Bijzonder kenmerk zijn de veerkwasten ( oortoefjes ) aan de zijkanten van de kop. Legt groenblauwe eieren.

Vormbeschrijving
Romp: goed gerond met enigszins opgerichte houding.
Kop: tamelijk klein, vrij kort met enigszins geronde, brede bovenkop, voorzien van
A. oortoefjes die zich ontwikkelen uit een wratachtige uitstulping nabij de oorlellen, bestaande uit veren van 2,5-4 cm., vrij sterk gekruld naar de achterzijde van de kop, een compact veerbosje vormend. Beide oortoefjes behoren van gelijke grootte en vorm te zijn.
B. oortoefjes in combinatie met bakkebaarden, enige vorming van keelbaard is toegestaan.
Gezicht: levendig rood.
Kam: onregelmatige erwtenkam.
Snavel: krachtig, niet te lang.

Kinlellen: klein, weinig ontwikkeld.
Oorlellen: rood, enig wit toegestaan.
Ogen: levendig; rood tot oranje.
Hals: middellang met brede en lange halsveren.
Rug en zadel: middellang; iets aflopend gedragen.
Borst: breed, matig gewelfd, naar voren gedragen.
Vleugels: tamelijk vast aanliggend, vrijwel horizontaal gedragen, niet voorbij het lichaam reikend.
Schouders: breed.
Staart: ontbreekt.
Achterlijf: vol ontwikkeld.
Dijen: krachtig en middellang, niet te ver uit de buikbevedering te voorschijn tredend.
Loopbenen en tenen: middellang, niet te grof, glad; vier tenen.
Bevedering: normaal ontwikkeld, goed aangesloten.

Noot:
Het lichaam toont langer dan bij andere bolstaartrassen door de aanleg van één staartwervel meer.
Eventuele verschillen tussen haan en hen: behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis. De lichaamshouding van de hen is minder aflopend.

Ernstige fouten
Te plomp; te groot of hoekig lichaam; andere kamvorm; afwijkende beenkleur; het aanwezig zijn van een keelbaard; manenvorming in de hals; ontbreken van oortoefjes.

Fouten
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend. Oortoefjes onvoldoende ontwikkeld of ongelijk van grootte.

Gewicht
Haan: 850 gram / Hen: 750 gram

Ringenmaat
Haan: 13 mm. / Hen: 11 mm.

Kleurslagen

Tarwe:
Kleur en tekening van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 28 van de Alg. Kleurbeschrijving, met dit verschil echter dat de grondkleur van hals- en zadelbehang van de haan warm roodbruin is . De halskraag van de hen is warm roodbruin; geringe matzwarte tekening in de halskraag is toegestaan. Borst, buik en dijen zijn licht bruinachtig tarwegrijs. Rug, vleugels en staart zijn donkerder met een meer bruinachtige tint. Oogkleur: oranjerood. Snavelkleur: geel, iets donkere aanslag toegestaan. Beenkleur: wilgengroen.

Noot:
Bij dit ras wordt meer op type en de aanwezigheid van oortoefjes gelet dan op kleur en tekening.

Overige wijzigingen

Waasse kriel

Bij de Waasse kriel, een rozekammige variant van de Belgische kriel, bijschrijven de kleurslag zilverpatrijs. Kleur en tekening van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 5 van de algemene kleurbeschrijving.

De 5e teen

Gelieve op blz. 24 van het hoofdstuk Gebreken, kenmerken en afwijkingen bij te schrijven:
De 5e teen: zie afb. 90.
De vijfde teen is vrij lang, staat schuin achterwaarts en iets opgericht boven de vierde , of achterteen, en moet duidelijk van de vierde teen gescheiden zijn. Tussen de vierde- en de vijfde teen wordt zo min mogelijk vliesvorming verlangd.

Uitsluitingsfouten:
• Dubbele nagel op de vierde en/of vijfde teen

Ernstige fouten:
• Inplanting vierde teen te hoog op het loopbeen waardoor de grond niet meer geraakt wordt
• Sterke vergroeiing vierde en vijfde teen
• Benedenwaarts gerichte vijfde teen die de stand van de vierde teen negatief beïnvloed
• Erg korte vijfde teen

Fouten:
• Ongelijke stand en plaatsing vijfde teen links en rechts.
• Bovengenoemde ernstige fouten die in mindere mate voorkomen

Onder afb. 90 bijschrijven: zie blz.24.
Bij de Dorkings groot en kriel, Faverolles groot en kriel, Houdans groot en kriel en Zijdehoenders groot en kriel alsmede bij de Sultanhoenders kunt u verwijzen naar deze omschrijving van de 5e teen.

Wijzigingen om op Europees niveau gelijk te lopen

Om op Europees niveau gelijk te lopen verzoeken wij u

 • bij de Denizli kraaiers en bij de Duitse krielen onder de kleurslag zwart bij de schrijven: “Het bovengevederte is echter fluweelzwart.
 • Araucana’s groot. Onder Eventuele verschillen tussen haan en hen bijschrijven: “De lichaamshouding van de hen is minder aflopend.
 • Onder de kleurslag tarwe de snavelkleur wijzigen van wit in geel.
 • In het hoofdstuk Kleurslagen;  nr. 11 Roodgeschouderd wit (witpatrijs) alleen onder de kleur en tekening van de haan de woorden roomwit of roomkleurig wit vervangen door wit.
 • Ook onder de ernstige fouten bij de haan het woord roomkleurig doorhalen.
 • Kraaikoppen:  Gewichten wijzigen in: Haan: 2,5-3,5 kg  Hen: 1,75-2,50 kg.
 • Nederrijnse hoenders en Nederrijnse krielen: Onder vormbeschrijving achter kam bijschrijven: volgt enigszins de buiging van de nek zonder hierop te rusten.
 • Orloffs en Orloff krielen: Onder vormbeschrijving achter staartstuurveren doorhalen de woorden: “enigszins vlak ingeplant en “ .
 • Orpingtons : Op verzoek van de speciaalclub in verband met de nauwe kontakten met de Duitse speciaalclub de kleurslag porselein nr. 88 wijzigen in roodporselein nr. 92. Overige tekst blijft gelijk.
 • Java krielen: Sinds januari 2004 is erkend en gepubliceerd de kleurslag wit blauwcolumbia nr. 62.  Door een misverstand is dit niet opgenomen in de standaard. U kunt bijschrijven:
  Wit blauwcolumbia: kleur en tekening van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 62 van de Alg. Kleurbeschrijving. Oogkleur oranje-roodbruin. Snavel hoornkleurig wit. Loopbenen en tenen vleeskleurig wit.

Wijziging advieslijst

Op verzoek van de speciaalclub kunnen we in de advieslijst, voor erkenning van kleurslagen, bij de Nederlandse rassen bijschrijven:

 • Chaamse hoenders: uitbreiding alleen mogelijk in gebande kleurslagen.