Mededeling van de Nederlandse standaardcommissie sectie hoenders en dwerghoenders.

De Nederlandse standaardcommissie KLN afd. hoenders en dwerghoenders wil u mededelen dat met ingang van januari 2010 enkele kleurslagen van naam veranderen.

• Roodgeschouderd wit  heet voortaan:   Witpatrijs
• Oker witgepareld  heet voortaan   Oker witporselein
• Rood witgepareld   heet voortaan   Rood witporselein
• Zwartbont (exchequer)  heet voortaan:   Witbont (exchequer).

Lees meer

Aanvulling op de KLN standaard voor hoenders en dwerghoenders. Jan 2010

Tijdens de Noordshow van 7 t/m 9 januari 2010 , waar de KLN haar Bondsshow heeft ondergebracht, werden de volgende kleurslagen bij enkele hoender- en dwerghoenderrassen erkend en deze worden met ingang van het nieuwe seizoen 2010/2011 opgenomen in de Nederlandse standaard voor hoenders en dwerghoenders. Gelieve in uw standaard bijschrijven.
Geheel nieuw voor onze standaard zijn de kleurslagen, isabelkwartel en citroenblauwpel en bij de dwerghoenders de Mechelse kriel.

Lees meer

Nieuwe erkenningen op de Noordshow 2009

Op de NHDB-bondsshow hebben de NHDB-leden jaarlijks de gelegenheid nieuwe kleurslagen of rassen die nog
niet in Nederland erkend zijn voor te dragen voor opname in de Standaard. Dit jaar maakte een verrassende
hoeveelheid fokkers en speciaalclubs gebruik van deze gelegenheid. Maar liefst 150 dieren, verdeeld over 5 grote
hoenderrassen en 10 dwerghoenrassen, gingen de uitdaging aan.

Lees meer

Mededelingen gepubliceerd februari 2007

Gelieve de volgende wijzigingen en aanvullingen aan te brengen in de Nederlandse standaard voor hoenders en dwerghoenders.

Tijdens de Noordshow van 3 t/m 6 januari 2007, waar de NHDB haar Bondsshow heeft ondergebracht, werden de volgende kleurslagen bij enkele dwerghoenderrassen erkend en met ingang van februari 2007 opgenomen in de Nederlandse standaard voor hoenders en dwerghoenders.

Lees meer

Mededelingen gepubliceerd februari 2008

Gelieve de volgende wijzigingen en aanvullingen aan te brengen in de Nederlandse standaard voor hoenders en dwerghoenders.

Tijdens de Noordshow van 3 t/m 5 januari 2008 , waar de NHDB haar Bondsshow heeft ondergebracht, werden de volgende kleurslagen bij enkele hoender- en dwerghoenderrassen erkend en met ingang van februari 2008 opgenomen in de Nederlandse standaard voor hoenders en dwerghoenders. Geheel nieuw in de  standaard zijn de kleurslagen koekoekzilverpatrijs en meerzomig isabelpatrijs en het dwerghoenderras de Araucana krielen.

Lees meer

Mededelingen gepubliceerd september 2008

Gelieve de volgende wijzigingen en aanvullingen aan te brengen in de Nederlandse standaard voor hoenders en dwerghoenders.

  • Bij de Waasse kriel op blz. “Belgische kriel 3” onder de kop Kleurslag de huidige tekst vervangen door: Alle erkende kleurslagen zoals aangegeven bij de Belgische krielen.
  • Braekels. Op blz. “Braekels 2”, onder kleurslag zilver, kleur en tekening van de haan. De tekst achter staart te wijzigen in: staartstuurveren zwart; de grote en kleine sikkelveren zijn groenglanzend zwart, zij moeten aan de veerbasis een vage zilverwitte bandtekening vertonen, welke naar het veereinde toe geleidelijk in kracht vermindert.
    Op blz. “Braekels 3”, onder kleur en tekening van de hen achter staart aan het einde van de zin toevoegen: Staartdekveren zijn over de gehele lengte groenglanzend zwart, overdwars geband op zilverwitte kleur.

    Lees meer