Erkenningen sier- en watervogels 2018

Omdat vanaf heden het leewieken van vogels wettelijk is verboden mogen er nu gekortwiekte watervogels (alle gedomesticeerde rassen en oorspronkelijke soorten) ingezonden worden op de show`s. Doe dit wel op de juiste manier, dit is reeds eerder gepubliceerd in Kleindier Magazine, uitgave september 2016.

MUSKUS eend: per 1-5-2018 is de kleurslag Eksterbont parelgrijs erkend.

De tekening staat beschreven bij kleur no. E 29, waarbij het gekleurde gedeelte vervangen moet worden door kleur no. M 4.
Ogen: kleur van ondergeschikt belang, mits gelijk van kleur.
Snavel: rozerood met een donker- tot hoornkleurige schaduw aan de basis; tussen neusgaten en de punt een licht hoornkleurige dwarsband tonend; snavelnagel: hoornkleurig.
Poten, tenen en zwemvliezen: geel, enige donkere aanslag toegestaan. 


Muskus eend eksterbont parelgrijs

DIAMANT duif: per 1-5-2018 is de kleurslag wildkleur agaat erkend.

KLEURBESCHRIJVING : wildkleur agaat

Kop: voorhoofd en boven schedel helder blauwgrijs, op de achter schedel en in de nek overgaand in iets donkerder blauwgrijs.
Mantel, rug en stuit: beige/bruin op grijze ondergrond.
Vleugels: de vleugelboeg is blauwgrijs en de vleugeldekveren zijn beigebruin op een grijze ondergrond en met gebogen regelmatige rijtjes ronde witte stippen. Deze stippen zijn op de kleine dekveren kleiner dan op de grote dekveren. De vleugelpennen hebben een beigebruin buitenvaan. Ook de punten zijn beigebruin. De binnen vanen zijn kastanjebruin.
Borst en buik: borst helder blauwgrijs, overgaand naar een lichtgrijze buik. De anaalstreek en onderstaart dekveren wit.
Staart:  de twee middelste staartpennen zijn lichtgrijs met een beige waas. De overige staartpennen hebben een gedeeltelijke witte buitenvaan. In gesloten toestand is de staart van boven gezien lichtgrijs, met een wit randje aan de zijkanten. Van onder gezien is de gesloten staart wit met een beige grijze punt.
Snavel: donkergrijs, neusdoppen vleeskleurig.
Ogen: iris roodbruin; pupil  zwart. De washuid om het oog is rood.
Poten: licht vleeskleurig, nagels grijs.

Verschillen tussen de geslachten:

Bij de duivin is het beige - bruin in het algemeen iets bruiner getint en de kop- hals- en borstkleur minder intensief helder blauwgrijs. De oog ring is wat smaller en vaak ook lichter van kleur dan bij de doffer.

Ernstige fouten:

Onderbrekingen in de rijen ronde witte stippen (diamantjes) op het vleugelschild; te kleine of te weinig ronde witte stippen; stippen met een afwijkende vorm of waarin kleur waarneembaar is (volgelopen stippen); te grijze kleur op de bovenzijde, met dien verstande dat een minimale bruine waas aanwezig moet zijn.

Fouten:

Geringe onregelmatigheid in de verdeling van de ronde witte stippen op het vleugelschild; kleine of weinig ronde witte stippen; stippen met een minimale afwijkende vorm; te grijze kleur op de bovenzijde, met dien verstande dat een minimale bruine waas aanwezig moet zijn.


Diamantduif wildkleur agaat

Namens de commissie, Nico van Wijk.