Onderstaande aanpassingen en wijzigingen in de Konijnenstandaard 2007 gelden per 01 april 2018

Per 1 april 2018 is het gewicht voor de rassen Kleurdwerg, Pool roodoog en Pool blauwoog als volgt aangepast en ingedeeld. 
Het gewicht is van: 800 tot en met 1250 gram.

 Puntenschaal voor het gewicht:      

  Gewicht      in gr.

800-870

880-940

950-1200

1210-1250

Punten

8

9

10

9

 

Nieuwe (voorlopige) erkeningen en overige aanpassingen vindt u via de volgende link: 
Aanpassingen en wijzigingen Standaard konijnen per 1 april 2018

Voor keurmeesters zijn deze aanpassingen verwerkt in de aanvullingsset 2018, welke zij via de KKV ontvangen. 
Andere belanghebbenden kunnen de set bestellen via KLN, of de wijzigingen aanbrengen in hun Standaard.

Secretaris standaardcommissie konijnen,
Jan Vijfvinkel

Mededelingen standaardcommissie konijnen februari 2016

ERKENNINGEN

Per 1 april 2016 is  definitief erkend:

De Papillondwerg in zwart, bruin, blauw en driekleur zwart
                                                
Per 1 april 2016 is voorlopig erkend voor een periode van 1 jaar (t/m 31 maart 2017):

De Kunder Hangoor in zwart

Per 1 april 2016 is niet meer erkend:

De Nederlandse Hangoordwerg Leeuwenkop in madagascar

Lees meer

Mededelingen standaardcommissie konijnen februari 2015

ERKENNINGEN

Per 1 april 2015 zijn definitief  erkend:

De Meissner Hangoor in bruin-bont

De Papillon in driekleur bruin
                                                
De Nederlandse Hangoordwerg in fawn

De Kleurdwerg in zwartgrannen

Lees meer

Publicatie standaardcommissie konijnen 2013

Standaardwijziging
Mede door aanscherping van het beleid ten aanzien van het welzijn van dieren heeft de standaardcommissie konijnen een voorstel gemaakt om de gewichten en de bijbehorende puntenschalen van de rassen in de Konijnenstandaard Nederland 2007 aan te passen. Ook de ingediende voorstellen van een aantal speciaalclubs hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. Vervolgens zijn alle konijnenspeciaalclubs in kennis gesteld van het voorstel en kon eventueel bezwaar hiertegen worden gemaakt. Daarna heeft de standaardcommissie een besluit genomen.

Het besluit is met een bestuursbesluit van KLN bekrachtigd.

Lees meer

Mededelingen standaardcommissie konijnen maart 2012

Erkenningen

Per 1 april 2012 zijn definitief  erkend:
De Franse Hangoor in mignon.
De Angora Hangoor in wit blauwoog .
De Lotharingerdwerg in zwart, bruin, blauw en driekleur zwart/roodgeel.
Per 1 april 2012 zijn niet meer erkend:
De Meissner Hangoor in madagascar en madagascar bont.

Lees meer

Publicatie standaardcommissie konijnen

In de uitgegeven aanvullingen van 2011 voor de konijnenstandaard staan enkele
foutjes. Zij dienen als volgt te worden aangepast:
Blz.6. Nr.49 c Polish(Haasdwerg), tekening moet zijn groep 2
Blz.6. Nr.49 d Polish(Haasdwerg),patroon moet zijn groep 4
Blz.304b In kolom Pos.4 moet zijn Koptekening

J. Vijfvinkel
Secretaris standaardcommissie konijnen.

  • 1
  • 2