Mededeling standaardcommissie konijnen

De regel voor het wegen van konijnen op jongdierendagen en  in de jeugd c.q. c-klasse is aangepast. Per 1 april 2011 geldt de volgende regel:
Positie 1.
Gewicht
Op jongdierendagen en in jeugdklassen mogen de dieren worden gewogen. Het gewicht hoeft  niet op de kaart te worden vermeld. Alleen bij een te hoog gewicht 0 punten, bij alle andere gewichten altijd 10 punten.

Ook de regel hoe om te gaan met lichaamsconditie en verzorging is aangepast en geldt per 1 april 2011.


Positie 7.
Lichaamsconditie en verzorging
Alleen aftrek van puntentotaal indien een aanmerkbare afwijking bij positie 7 optreedt en dit dient duidelijk vermeld te worden.
voorbeeld:: F                                                                 5    punten
voorbeeld: Iets gele aanslag aan voetzolen                       4,5    punten
voorbeeld: Gele aanslag aan voetzolen of lange nagels         4    punten

Deze regels zullen in de uitgegeven leidraad puntenkeuring worden aangepast en opnieuw worden uitgegeven.

Jan Vijfvinkel
Secretaris standaardcommissie.