Publicatie standaardcommissie konijnen 2013

Standaardwijziging
Mede door aanscherping van het beleid ten aanzien van het welzijn van dieren heeft de standaardcommissie konijnen een voorstel gemaakt om de gewichten en de bijbehorende puntenschalen van de rassen in de Konijnenstandaard Nederland 2007 aan te passen. Ook de ingediende voorstellen van een aantal speciaalclubs hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. Vervolgens zijn alle konijnenspeciaalclubs in kennis gesteld van het voorstel en kon eventueel bezwaar hiertegen worden gemaakt. Daarna heeft de standaardcommissie een besluit genomen.

Het besluit is met een bestuursbesluit van KLN bekrachtigd.

De hierna genoemde aanpassingen en wijzigingen gelden m.i.v. 1 april 2013.

- Bij alle rassen, uitgezonderd de dwergrassen (ras 46 t/m 52 van de konijnenstandaard), is de waardering 10 punten in de hoogste klas van de gewichtstabel voor positie 1 van de standaard.

- Bij alle dwergrassen is de waardering 9 punten in de hoogste klas van de gewichtstabel voor positie 1 van de standaard.


Specifieke rasaanpassingen zijn onderstaand weergegeven.

Groot Lotharinger

Gew. (kg) 5,00 –  5,40 5,50 – 5,90 6,0 en hoger
Punten 8 9 10


Angora

Gew. (kg) 3,25 –  3,40 3,50 – 3,70 3,80 -4,50
Punten 8 9 10

 


Klein Chinchilla, Zwartgrannen, Klein Lotharinger

Gew. (kg) 2,25 –  2,35 2,40 – 2,50 2,60 - 3,00
Punten 8 9 10Thrianta, Hollander, Klein Zilver, Tan, Hulstlander

Gew. (kg) 2,00 –  2,10 2,20 – 2,30 2,40 - 2,75
Punten 8 9 10

 

Rus, Parelgrijze van Halle

Gew. (kg) 1,75 –  1,85 1,90 – 2,00 2,10 - 2,50
Punten 8 9 10Polish, Kleurdwerg, Pool

Gew. (g) 800 –  870 880 – 940 9,50 - 1100 1110 - 1150
Punten 8 9 10 9

 

Voor de konijnenstandaard zal een aanvulling separaat worden uitgegeven.
.


ERKENNINGEN

Per 1 april 2013 zijn definitief  erkend:

De Meissner Hangoor in blauw-bont.

Meissenr Hangoor-bont blauw-mo-21728

De Rexdwerg in wit roodoog .

rexdwerg-wit mj 18629


Per 1 april 2013 zijn voorlopig erkend voor een periode van 1 jaar (t/m 31 maart 2014):

De Papillondwerg in driekleur zwart.

Papillondwerg-zwart driekleur-mj-21722

De Rexdwerg in rustekening zwart (voorlopige erkenning verlengd).

Rexdwerg-rus zwart-vj-19925 kopie


Onderstaande aanpassingen en wijzigingen in de konijnenstandaard 2007 gelden per 1 april 2013.

Blz. 4,5 en 6.
Wijzigingen in gewichtsklassen en bijbehorende puntenschalen zoals gepubliceerd.

Blz. 7.
Toevoegen in kolom Groep 2. Tekening: 46b Papillondwerg

Blz.59.
Bij Fawn zwarte top vervangen door zwartachtige top. Toevoegen: De oren zijn enigszins zwartachtig omzoomd.

Blz.92.
Bij 6. Toevoegen: Mignon. Mignon-bont is niet erkend.

Blz.124.
Bij 6. Toevoegen: Blauw-bont.

Blz.211.
Bij Lichte fouten verwijderen:iets donkere tussenkleur

Toevoegen:

Blz. 304g t/m 304l

46 b Papillondwerg

Het land van oorsprong is Nederland.
Is in Nederland erkend in 2013.
Voorlopig t/m 31 maart 2014.

Genetische symbolen:

aBCDejEn (Int) AbjCDgK (Duits)
aBCDejen AbjCDgk

Papillondwerg-zwart driekleur-mj-21722       
                           
 
             Papillondwerg driekleur zwart

Puntenschaal Groep 2. Tekening
Pos. Onderdeel Punten
1 Gewicht 10
2 Type, bouw en stelling 20
3 Pels en pelsconditie 20
4 Koptekening 15
5 Lichaamstekening 15
6 Kleur 15
7 Lichaamsconditie en verzorging 5

1.Gewicht
Het gewicht is 1250 tot 1750 gram.

Puntenschaal voor het gewicht:
Gewicht (g)     1250-1330       1340-1440    1450- 1650      1660-1750     
Punten                  8                9                        10                      9

2.Type, bouw en stelling
Het type is matig gestrekt (typegroep B), zodat het ras een enigszins edel voorkomen heeft. Alleen een matig gestrekt lichaam geeft voldoende ruimte voor het ingewikkelde tekeningbeeld. De benen zijn stevig en niet te lang . Het ras is middelhoog gesteld. Een juiste stelling toont de aanwezige rasadel.
De kop is krachtig ontwikkeld, met brede snuit en goed ontwikkelde kaken en wangen .De oorlengte is 6 tot 8 cm, ideaal is 7 cm. De oren zijn stevig van structuur en worden V-vormig tot nauwsluitend gedragen, zijn goed afgerond  en goed behaard. Het geheel in harmonie met het lichaam.


3. Pels en pelsconditie
De pels is iets korter dan normaal, dicht ingeplant en heeft een normale hoeveelheid onderhaar.Alleen bij een iets korte, dichte en glanzende pels komt de tekening goed uit.
Pelsconditie: zie het algemene gedeelte.

4. Koptekening
Vlinder. De vlinder, waarvan de vleugels de onderkaak zeer dun omzomen, bestaat uit twee gelijke en gelijkvormig afgeronde vleugels, welke op beide zijden van de snuit liggen, in de beide mondhoeken eindigen en strak begrensd zijn.
Doorn. De doorn is aan de bovenzijde fraai afgerond en bevindt zich op het midden van de neusrug. De ideale lengte voor de doorn is  circa 0.7 cm.
Oogringen. De oogringen zijn goed gesloten en overal van dezelfde breedte. Ze zijn vrij van uitlopers, haken of zogenaamde “tranen”.
Wangstippen. De beide wangstippen bevinden zich op de plaats waar zich het alleenstaande wanghaar op elke wang bevindt. Ze zijn rond of ovaal van vorm, rond heeft de voorkeur.
Orenkleur. De oren zijn gekleurd. De begrenzing aan de oorbasis is zo strak mogelijk. De koptekening is vrij van vlekken of vlekjes (vliegentekening). Bij een ideaal getekend dier behoort een reine kop.

5. Lichaamstekening
Aalstreep: De aalstreep begint direct achter de oren in de nek en loopt, zonder onderbreking, als een strak begrensde streep over de rug tot aan de staartbasis. Hoe gelijkmatiger en strakker de streep hoe beter. De ideale breedte van de aalstreep is ongeveer 1 cm. De bovenzijde van de staart heeft dezelfde kleur als de aalstreep en vormt zodoende de voortzetting daarvan tot aan het uiteinde van de staart.


Ketting: De ketting moet op beide zijden voorkomen en zoveel mogelijk op beide zijden hetzelfde tekeningbeeld laten zien. Ze verloopt vanuit de nek iets schuin naar beneden tot in de heupstreek, waar ze aansluiting vindt aan de zijdetekening. De ketting bestaat uit  goed uitkomende ronde vlekjes met een doorsnee van ongeveer 5 - 6 mm. Als ideaal geldt een ketting welke als één punt begint en verder uit twee rijen bestaat  welke zich geleidelijk naar beneden verbreden.
Zijdetekening: De vlekken van de zijdetekening zijn op beide zijden van het lichaam regelmatig verdeeld.  Ze vormen de voortzetting van de ketting en zijn goed verdeeld over de dijen. Ze mogen niet te dicht bij de aalstreep staan, zodat er tussen de aalstreep en de zijdetekening een behoorlijk wit kleurveld over blijft. Ze mogen vooral niet te groot zijn, te dicht bij elkaar staan of samenhangend zijn.

6. Kleur
De kleur is wit, waarop het hierboven beschreven tekeningbeeld duidelijk  uitkomt. De Papillondwerg is voorlopig erkend in driekleur zwart. Voor kleur en kleurbeschrijving zie het ras Rijnlander. De oogkleur is donkerbruin. De nagels zijn kleurloos. De snorharen hebben de kleur van het tekeningbeeld waarin ze staan.


7.Lichaamsconditie en verzorging
Zie het algemene gedeelte


Lichte fouten
Geringe afwijkingen in type. Geringe afwijking in bouw. Scheve, gespleten, iets korte, iets lange, iets spitse of iets platte doorn. Iets diep ingesneden doorn aan de vlinder. Ontbreken van de onderkaakomzoming. Onscherp belijnde vlindervleugels, zoals uitlopers en haakjes. Ongelijke vlinder-
vleugels. Gesloten vlinder  op  onderkaak. Gekleurd vlek(je) op de onderkant van de kin, binnen de lijn van de vlindervleugels. Oogringen ongelijk van grootte, niet strak belijnd, iets breed of iets hoekig. Oogringen welke iets hoog naar de oren oplopen of iets diep naar de vlinder afzakken. Wit vlekje in de bovenzijde van de oogring. Iets hoog liggende wangstip of wangstippen. Wangstippen ongelijk van grootte. Oorbegrenzing, welke iets hoog begint, maar nog geen  1 cm van de oorbasis is verwijderd. Witte vlekjes op de oren, bij de ooraanzet, en die zich niet hoger dan 1 cm van de oorbasis op de oren bevinden. Onderbroken aalstreep voor de schouderbladen in de nek. Onderbroken aalstreep onder de opgeslagen staart. Plotselinge verbreding van de aalstreep. Uitlopers, niet groter dan 1 cm, aan de aalstreep. Losstaande vlek(jes) bij de aalstreep. Wit vlekje in de nek en voor de schouderbladen. Wit vlekje, streepje of iets licht gekleurde bovenzijde staart. Ketting welke niet in de nek begint of niet doorloopt tot aan de zijdetekening of onderbroken is. Ongelijkvormige ketting. Iets geringe ketting, bestaande uit slechts een enkele rij, of indien deze door minder dan 5 punten op één of beide zijde wordt gevormd. Iets volle of iets drukke ketting. Ketting of zijdetekening gevormd door wat grove vlekken. Niet gelijkvormige zijdetekening of  zijdetekening welke iets ver naar de aalstreep oploopt. Gekleurde broek- of buikvlekken. Aalstreepvorming op de buik. Vlek(jes) op de achtervoeten. Eén of meer gekleurde vlekjes op de voorbenen, mits deze  niet in het frontaanzicht zichtbaar zijn. Eén of meer vlekjes op het ellebooggewricht niet groter dan een middellijn van 2 cm. Enkele witte haren in de tekeningbeelden. Gekleurde nagels aan de achterbenen.
Zie verder lichte fouten in het algemene gedeelte en voor de kleur en kleurverdeling het ras Rijnlander.

Zware fouten
Grote afwijking in type. Grote afwijking in bouw. Witte vlek in vlinder. Ontbreken van de doorn. Vastzitten van één of beide oogringen aan de vlinder of aan de oorkleur. Ontbreken van één of beide wangstippen. Vastzitten van één of beide wangstippen aan de oogringen. Te veel overtollige vlekken op de kop (vliegentekening). Vlek of vlekjes in de halsstreek of kin, die buiten de vlindervleugels vallen.  Oplopend wit of losstaande witte vlekjes op de oren, hoger dan 1  cm van de oorbasis. Onderbroken aalstreep, uitgezonderd voor de schouderbladen in de  nek en onder opgeslagen staart. Eén of meer te grote uitlopers, langer dan 1 cm, aan de aalstreep.  Te weinig ketting, indien deze door minder dan 3 punten, op één of elke zijde wordt gevormd. Te sterk vastzittende of grove ketting. Minder dan 5 zijdevlekken op één of op elke zijde, achterbeenvlek(ken) tellen niet mee. Te grove zijdetekening. Te samenhangende zijdetekening.  Eén of meer vlekjes op de voorvoeten, benen of borst welke in het frontaanzicht zichtbaar zijn. Vlek of vlekken op het ellebooggewricht gezamenlijk groter dan een middellijn van 2 cm. Te veel witte haren in de tekeningbeelden. Gekleurde nagel(s) aan de voorbenen. Foutieve kleur snorharen.
Zie verder zware fouten in het algemene gedeelte en voor die van de kleur en kleurverdeling van
driekleur het ras Rijnlander.
                               
Blz.316/317
Bij 5. Rustekening :2013 wordt 2014

Blz.319a.
Voorlopig t/m 31 maart 2013 vervalt.

Keurmeesters ontvangen de wijzigingen en aanvullingen voor in de standaard via de KKV.
Andere belanghebbende kunnen deze bestellen via KLN.

Jan Vijfvinkel
Secretaris standaardcommissie