Mededelingen standaardcommissie konijnen februari 2015

ERKENNINGEN

Per 1 april 2015 zijn definitief  erkend:

De Meissner Hangoor in bruin-bont

De Papillon in driekleur bruin
                                                
De Nederlandse Hangoordwerg in fawn

De Kleurdwerg in zwartgrannen

Per 1 april 2015 zijn voorlopig erkend voor een periode van 1 jaar (t/m 31 maart 2016):

De Papillondwerg in driekleur zwart (voorlopige erkenning verlengd)

De Nederlandse Hangoordwerg Leeuwenkop in madagascar (voorlopige erkenning verlengd)

Per 1 april 2015 is niet meer erkend:

De Kleurdwerg, vosbeharing in wit roodoog

Onderstaande aanpassingen en wijzigingen in de konijnenstandaard 2007 gelden per 1 april 2015.

Blz.97    Groot Chinchilla
3. Pels en pelsconditie
De pels is van normale lengte (iets langer dan normaal is nog toegestaan t/m 31 maart 2018), zeer dicht ingeplant en zeer rijk aan onderhaar. De dek- en grannenharen zijn enigszins elastisch van structuur.
Pelsconditie: zie het algemene gedeelte.

Blz.98 Groot Chinchilla
5. Dek- en buikkleur
De dekkleur wordt gevormd door lichtgrijze dekharen, die voorzien zijn van een zwarte top (ticking). De verdeling van deze zwarte haartoppen is onregelmatig. Hoe onregelmatiger des te beter. De lichtgrijze kleur met zwarte, onregelmatige ticking strekt zich uit over kop, oren, dek, borst, zijden, voorzijde voorbenen en de buitenzijde van de achterbenen. De triangel is klein en wit. De oren zijn zwart omzoomd. De bovenkant van de staart is donker door een sterkere zwarte ticking dan die van de dekkleur. De buikkleur is wit, evenals de onderzijde van de staart, de achterzijde van de voorbenen, de binnenzijde van de achterbenen, de onderzijde van de kop en de oogringen. De oogkleur is donkerbruin. De nagels zijn donkerhoornkleurig. De snorharen zijn zwart, met uitzondering van de snorharen in de kaakrand. Deze hebben de kleur van de kaakrand.

6. Tussen- en grondkleur (rozet)
De tussenkleur is wit, ongeveer 5 mm breed, scherp begrensd en aan de bovenzijde voorzien van een smalle scherp begrensde zwarte ring.
De grondkleur van het dek is blauw. Deze blauwe grondkleur is breder dan de witte ring van de tussenkleur. De grondkleur van de triangel is blauw. De grondkleur aan de buik is donkerblauw.

Bij lichte fouten vervalt: Iets korte pels

Blz.99 Groot Chinchilla
Bij zware fouten vervalt: Te korte pels. Te lange pels.

 Groot Chinchilla
Groot Chinchilla, man jong

Blz.124 Meissner Hangoor
Toevoegen bij erkende kleuren: bruin-bont

Blz.177 Zilvervos
3. Pels en pelsconditie
De pels is van normale lengte tot iets langer dan normaal. De pels is zeer dicht ingeplant en slaat bij terugstrijken niet direct terug, maar neemt dankzij het zeer rijke onderhaar langzaam de natuurlijke ligging weer in. Het zeer rijke onderhaar is belangrijker dan de pelslengte.
Pelsconditie: zie het algemene gedeelte.
    
Blz.225 Papillon
Toevoegen bij erkende kleuren: driekleur bruin, voor driekleur bruin is de kleurverdeling intens bruin en roodgeel en is de oogkleur donkerbruin.                                        

Blz.253/254 Voskonijn (Alleen de beoordelingswijze van de pels is gewijzigd)
3. Pels: structuur en conditie
De dek- en grannenharen zijn aan de basis enigszins fijn, worden in het bovenste gedeelte aanmerkelijk dikker en eindigen in een fijne punt. Het onderhaar mag niet golvend zijn en geen wollig aanzien geven. De dek- en grannenharen van de pels moeten stevig zijn
De pels van het Voskonijn wordt op normale wijze (zien en voelen) beoordeeld.
Pelsconditie: zie het algemene gedeelte.

4. Pels: dichtheid en lengte
De pels moet zeer rijk aan onderhaar zijn om de dek- en grannenharen te steunen, zodat deze niet plat op het lichaam komen te liggen. De pels heeft een lengte van 5 - 7 cm, en wordt bepaald door de lengte van de grannenharen. De beharing op kop, oren en benen is aanmerkelijk korter dan op het lichaam, echter iets langer dan bij een normaalhaarras. De beharing van de borst en buik is regelmatig en is iets korter van lengte dan op het dek, echter wel duidelijk langer dan bij een normaalhaarras.

Door de andere beoordelingswijze vervalt een groot gedeelte tekst op blz. 254/255 en wordt de rest van blz. 255/256 verschoven naar blz. 254. Hiermee vervallen blz. 255 en 256.

Blz.260 Klein Chinchilla
3. Pels en pelsconditie
De pels is van normale lengte (iets langer dan normaal is nog toegestaan t/m 31 maart 2018), zeer dicht ingeplant en zeer rijk aan onderhaar. De dek- en grannenharen zijn enigszins elastisch van structuur.
Pelsconditie: zie het algemene gedeelte.

Blz.261 Klein Chinchilla
5. Dek- en buikkleur
De dekkleur wordt gevormd door lichtgrijze dekharen, die voorzien zijn van een zwarte top (ticking). De verdeling van deze zwarte haartoppen is onregelmatig. Hoe onregelmatiger des te beter. De lichtgrijze kleur met zwarte, onregelmatige ticking strekt zich uit over kop, oren, dek, borst, zijden, voorzijde voorbenen en de buitenzijde van de achterbenen. De triangel is klein en wit. De oren zijn zwart omzoomd. De bovenkant van de staart is donker door een sterkere zwarte ticking dan die van de dekkleur. De buikkleur is wit, evenals de onderzijde van de staart, de achterzijde van de voorbenen, de binnenzijde van de achterbenen, de onderzijde van de kop en de oogringen. De oogkleur is donkerbruin. De nagels zijn donkerhoornkleurig. De snorharen zijn zwart, met uitzondering van de snorharen in de kaakrand. Deze hebben de kleur van de kaakrand.

6. Tussen- en grondkleur (rozet)
De tussenkleur is wit, ongeveer 5 mm breed, scherp begrensd en aan de bovenzijde voorzien van een smalle scherp begrensde zwarte ring.
De grondkleur van het dek is blauw. Deze blauwe grondkleur is breder dan de witte ring van de tussenkleur. De grondkleur van de triangel is blauw. De grondkleur aan de buik is donkerblauw.
                                                         
Bij lichte fouten vervalt: Iets korte pels

Blz.262 Klein Chinchilla
Bij zware fouten vervalt: Te korte pels. Te lange pels.

Blz. 293 Tan
Bij lichte fouten: Iets grijze grondkleur onderzijde staart wijzigen in Blauwe grondkleur onderzijde staart.
Bij zware fouten vervalt: Blauwe grondkleur onderzijde staart.

Blz. 304g Papillondwerg
Voorlopig erkend t/m 31 maart 2016

Blz. 308 Nederlandse Hangoordwerg
Bij kleur: fawn is definitief erkend. De (voorlopige) erkenning van fawn-bont vervalt.

 Blz.310e Nederlandse Hangoordwerg Leeuwenkop
Voorlopig erkend t/m 31 maart 2016

Blz.328 Kleurdwerg
Toevoegen bij erkende kleuren: zwartgrannen, voor de beschrijving zie het betreffende ras.
Kleurdwerg zwartgrannen
Kleurdwerg, zwartgrannen man jong

Blz. 347 vervalt
Blz. 348 vervalt

Blz. 349
Toevoegen bij Groep 1. Kleur    : zwartgrannen
Bij de kleurdwerg vervalt groep 7: Bijzondere haarstructuur

Keurmeesters ontvangen de wijzigingen en aanvullingen van de standaard via de KKV.
Andere belanghebbenden kunnen deze bestellen via KLN.

Jan Vijfvinkel
Secretaris standaardcommissie