Onderstaande aanpassingen en wijzigingen in de Konijnenstandaard 2007 gelden per 01 april 2018

Per 1 april 2018 is het gewicht voor de rassen Kleurdwerg, Pool roodoog en Pool blauwoog als volgt aangepast en ingedeeld. 
Het gewicht is van: 800 tot en met 1250 gram.

 Puntenschaal voor het gewicht:      

  Gewicht      in gr.

800-870

880-940

950-1200

1210-1250

Punten

8

9

10

9

 

Nieuwe (voorlopige) erkeningen en overige aanpassingen vindt u via de volgende link: 
Aanpassingen en wijzigingen Standaard konijnen per 1 april 2018

Voor keurmeesters zijn deze aanpassingen verwerkt in de aanvullingsset 2018, welke zij via de KKV ontvangen. 
Andere belanghebbenden kunnen de set bestellen via KLN, of de wijzigingen aanbrengen in hun Standaard.

Secretaris standaardcommissie konijnen,
Jan Vijfvinkel