Publicatie standaardcommissie konijnen 2013

Standaardwijziging
Mede door aanscherping van het beleid ten aanzien van het welzijn van dieren heeft de standaardcommissie konijnen een voorstel gemaakt om de gewichten en de bijbehorende puntenschalen van de rassen in de Konijnenstandaard Nederland 2007 aan te passen. Ook de ingediende voorstellen van een aantal speciaalclubs hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. Vervolgens zijn alle konijnenspeciaalclubs in kennis gesteld van het voorstel en kon eventueel bezwaar hiertegen worden gemaakt. Daarna heeft de standaardcommissie een besluit genomen.

Het besluit is met een bestuursbesluit van KLN bekrachtigd.

Lees meer

Mededelingen standaardcommissie konijnen maart 2012

Erkenningen

Per 1 april 2012 zijn definitief  erkend:
De Franse Hangoor in mignon.
De Angora Hangoor in wit blauwoog .
De Lotharingerdwerg in zwart, bruin, blauw en driekleur zwart/roodgeel.
Per 1 april 2012 zijn niet meer erkend:
De Meissner Hangoor in madagascar en madagascar bont.

Lees meer

Publicatie standaardcommissie konijnen

In de uitgegeven aanvullingen van 2011 voor de konijnenstandaard staan enkele
foutjes. Zij dienen als volgt te worden aangepast:
Blz.6. Nr.49 c Polish(Haasdwerg), tekening moet zijn groep 2
Blz.6. Nr.49 d Polish(Haasdwerg),patroon moet zijn groep 4
Blz.304b In kolom Pos.4 moet zijn Koptekening

J. Vijfvinkel
Secretaris standaardcommissie konijnen.

Mededeling standaardcommissie konijnen

De regel voor het wegen van konijnen op jongdierendagen en  in de jeugd c.q. c-klasse is aangepast. Per 1 april 2011 geldt de volgende regel:
Positie 1.
Gewicht
Op jongdierendagen en in jeugdklassen mogen de dieren worden gewogen. Het gewicht hoeft  niet op de kaart te worden vermeld. Alleen bij een te hoog gewicht 0 punten, bij alle andere gewichten altijd 10 punten.

Ook de regel hoe om te gaan met lichaamsconditie en verzorging is aangepast en geldt per 1 april 2011.

Lees meer

Med St. Comm Konijnen Maart 2011

 

ERKENNINGEN
Per 1 april 2011 is niet meer erkend:

Het Rhönkonijn

Per 1 april 2011 zijn definitief  erkend:

De Nederlandse Hangoordwerg in Otter zwart. Voor de beschrijving van het patroon en de kleur
zie Kleurdwerg otter zwart.

De Kleurdwerg konijngrijs in de middennuance van verzilvering. Voor de beschrijving van de
kleur en verzilvering zie Klein Zilver

Per 1 april 2011 voorlopig erkend voor een periode van 2 jaar.(t/m 31 maart 2013)

De Meissner Hangoor in madagascar bont.

De verzilvering komt het beste tot z’n recht op een intensieve roodgele dekkleur met iets minder waas
dan normaal bij de kleur madagascar.
Voor de bonttekening zie Franse Hangoor.

De Rexdwerg wit. De standaardbeschrijving is als volgt:

Lees meer

Mededelingen standaardcommissie konijnen april 2010

ERKENNINGEN

Per 1 april 2010 zijn definitief  erkend in Nederland :

De Meissner hangoor zwartbont. Voor de bonttekening zie beschrijving bonttekening Franse Hangoor.

De Parelgrijze van Halle. Zie beschrijving.

De Nederlandse hangoordwerg in bruin en bruinbont. Voor de beschrijving van de kleur zie de
algemene kleurbeschrijving bruin, voor de bonttekening beschrijving Nederlandse hangoordwerg bont.

De Haasdwerg in haaskleur, zwart en bruin. Voor de beschrijving van de kleur zie de algemene kleurbeschrijvingen.

Lees meer

Erkenningen Pelsdieren per 1 april 2009.

Naar aanleiding van de aanvragen tot erkenning en de ingezonden dieren op KdE 2009
heeft de standaardcommissie besloten de volgende rassen en/of kleurslagen te erkennen:

Vlaamse reus in de kleur chinchilla
Voor de kleurbeschrijving verwijzen wij U naar de algemene kleurbeschrijving van
chinchilla op pagina 62 en 63 van de konijnenstandaard.

Lees meer

Mededelingen gepubliceerd juni 2008

Tijdens de KleindierenExpo werden weer een aantal rassen met nieuwe kleuren ter erkenning
aangeboden. Ook werd de status van een paar rassen met een voorlopige erkenning tegen het licht
gehouden. In dit artikel een opsomming van de erkenningen en wijzigingen per 1 april 2008.

Franse Hangoor
M.i.v. 1 april is de Franse Hangoor in de kleur mignon voorlopig erkend voor een periode van 2 jaar. De kleuromschrijving is als volgt:
Mignon

Lees meer

Mededelingen gepubliceerd september 2008

De standaardcommissie deelt hierbij mede dat de Kleurdwerg met lotharingertekening erkend is in de kleuren zwart, bruin en blauw.

In onderstaand overzicht treft u de wijzigingen aan welke door de standaardcommissie zijn doorgevoerd en ingaan per 1 april 2008. Op de hieronder genoemde pagina's zijn de daarachter vermelde wijzigingen aangebracht.
Pag. 1/2 Toegevoegd N.K.B. embleem.
Pag. 4/5 Pagina indeling aangeven in kolom bij rassen.

Lees meer

  • 1
  • 2