Organisatie

Het document, hieronder als link weergegeven, is zeker een aanrader om eens uit te printen.
Het bevat de belangrijke toezendadressen en gegevens van KLN. 

Bestuur

Het nieuwe bestuur per 1-1-2009

Statuten en reglementen

Hieronder staan de statuten, huishoudelijk reglement, overige reglementen en welzijnsleidraden van KLN. Zij zijn bijgewerkt conform de op de algemene ledenvergadering aangenomen wijzigingsvoorstellen tot en met 7 november 2020.

Complete set van de statuten, reglementen en welzijnsleidraden

Afzonderlijke reglementen:

Welzijnsleidraden:

De regels voor dispensaties zijn nu opgenomen in de bijlagen van de tentoonstellingsreglementen (zie Tentoonstellings Reglementen en lijsten).

Dit zijn allemaal zogenaamde pdf-documenten die u kunt openen en afdrukken met o.a. Adobe Reader.
Bent u niet in het bezit van (de meest recente versie van) de gratis Adobe Reader, klik dan hier.

Penningmeester

Functie penningmeester
Hoofdtaken:
Bewaking juist gebruik van geldmiddelen, (assistentie bij) het opstellen van ramingen, bewaking van die ramingen en namens het bestuur afleggen van financiële verantwoording aan de leden (ALV).

Algemene taken:

 • bewaken en controleren inkomsten; betalen van inkomende rekeningen; bewaking liquiditeit
 • verzorgen financiële administratie
 • opstellen en bewaking van ramingen en jaarverslagen inclusief een compleet “accountants”dossier
 • bewaken budgetten portefeuillehouders en commissies, bijstaan collega-bestuurders op financieel vlak, medebeoordelen offertes etc.

Secretariaat

Functie secretaris
Hoofdtaken:
Het fungeren als formele contactpersoon van de organisatie; in- en extern is hij vaak het eerste aanspreekpunt. Daarnaast bewaakt hij, samen met de voorzitter, de processen in de organisatie.

Algemene taken:

 • verzorging, verspreiding en bewaking van de afhandeling van (elektronische) post en telefoontjes
 • planning en voorbereiding van vergaderingen en de vergaderagenda, vastleggen locatie, verzorgen vergaderstukken, afhandeling notulen en archivering, bewaking actiepuntenlijsten
 • jaarboek en algemene ledenvergadering
 • verzorgen van de bondsberichten
 • archiveren en het beheren van (digitale) stukken van de bond;

Taken Bondsbureau

 • notuleren van vergaderingen
 • verzorging van eenvoudig drukwerk of mailings voor portefeuillehouders en commissies
 • verzorging en voorraadbeheer plaquettes, jubileumspelden, oorkondes etc.
 • controleren van aanvragen van uitbetaling KLN-prijzen en voorbereiding betaling
 • verkoop en voorraadbewaking eigen boeken, standaarden, ansichtkaarten, formulieren, drukwerkcentrale etc.
 • contactperso(o)n(en) voor afhandeling van diverse vragen die via de website/e-mail binnenkomen.

Deze taken kunnen door verschillende personen worden uitgevoerd, afhankelijk van de bezetting van het secretariaat.
De eerste en de tweede secretaris stellen met elkaar de werkverdeling op die wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur.