Jubileumspeldjes, medailles

Zie voor onderstaande onderscheidingen ook de Richtlijn voor eren en waarderen.

Jubilea
Leden die  25 – 40 – 50 en 60 jaar aaneengesloten lid zijn van KLN (voorheen NHDB en NKB) kunnen in aanmerking komen voor een jubileumspeldje met oorkonde.
Voor leden die 75 jaar lid zijn, doen wij in overleg met de plaatselijke vereniging iets bijzonders.
De plaatselijke vereniging, waar het lid zijn fokkerskaart heeft, moet het jubileumspeldje uiterlijk drie weken (bij 75 jaar twee maanden) voor de uitreiking aanvragen bij de beheerder van de jubileumspeldjes van KLN, dhr. Co Korsuize, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.tel: 06-16425565.
Op de aanvraag moet tenminste vermeld worden:
- Naam en het verenigingsnummer van de aanvragende vereniging;
- Voorletters en naam van de jubilaris, inclusief het fokkersnummer (voorheen fokkerskaartnummer);
- Datum, waarop de oorkonde en het speldje worden uitgereikt;
- Naam en afleveradres

 


25 jaar Brons


40 jaar zilver   


50 jaar Goud


60 jaar Goud

 

Jubilerende verenigingen
Jubilerende verenigingen die een 25 – 40 – 50 – 75 of 100 jarig bestaan vieren komen in aanmerking voor drie Gouden medailles met als doel deze als extra KLN prijzen beschikbaar te stellen voor hun jubileumshow. Deze drie medailles worden beschikbaar gesteld voor de diergroepen konijnen, hoenders en dwerghoenders, voor zover die op uw jubileumshow zijn gevraagd. Indien bij de overige diergroepen (m.u.v. de sierduiven) meer dan 25 dieren ingeschreven worden, kunnen daarvoor ook jubileummedailles aangevraagd worden.
De drie jubileummedailles en de te verwachten medailles voor de overige diergroepen moeten uiterlijk vier weken voor de prijsuitreiking aangevraagd worden bij de beheerder van Bondsprijzen en jubileummedailles van KLN, dhr. Gerrit de Gooijer, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
tel: 075-6284679 met vermelding van:
- Naam, adres en het verenigingsnummer van de aanvragende vereniging;
- Het afleveradres;
- Datum en tijd, waarop de medailles moeten worden uitgereikt;
- Naam en adres, waar de uitreiking plaatsvindt.

be90e73e-fdf9-4b1f-9927-76b2e1af38b8 2
Jubilerende vereniging, Gouden medaille


25, 40 of 50 jaar keurmeester
Keurmeesters die gedurende 25, 40 of 50 jaar het ambt van keurmeester hebben bekleed, komen in aanmerking voor de specifieke erespeld in brons, zilver of goud.
De keurmeester die daarvoor in aanmerking denkt te komen, kan dat aanvragen via zijn keurmeestersvereniging. De speld wordt alleen uitgereikt op jaarlijkse algemene ledenvergadering van de betreffende keurmeestersvereniging.

 

Lid van verdienste en ereleden KLN
Leden die zich landelijk ingezet hebben voor de hobby in brede zin, kunnen in aanmerking komen voor een lidmaatschap van verdienste (zilveren speld) of een erelidmaatschap (gouden speld).
Zij die daarvoor in aanmerking komen, worden meestal door het KLN bestuur voorgedragen. Het is echter ook mogelijk dat zij door een speciaalclub, provinciale afdeling of commissie van KLN worden voorgesteld aan het KLN bestuur. Voorwaarde is wel dat die leden zich in brede zin verdienstelijk hebben gemaakt voor KLN en niet alleen voor de speciaalclub, afdeling of commissie. De voordracht moet uiterlijk twee maanden voor de Algemene Ledenvergadering ingediend worden bij de secretaris van KLN.


Lid van verdienste, zilver  


Erelid, goud              


Erevoorzitter KLN

 

PR prijs
Een lid of een groep leden die zich landelijk verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van PR, kunnen in aanmerking komen voor de PR prijs.
Hij of zij moeten door één of meer activiteiten de kleindierensport regelmatig op een positieve, kwalitatief verantwoorde en aantrekkelijke wijze promoten. Voorbeelden zijn o.a.:
- ontwikkeld voorlichtingsmateriaal;
- een bijzondere manier om een tentoonstelling te presenteren;
- geven van lezingen;
- schrijven en publiceren van artikelen en boeken e.d.
De prijs bestaat uit een plaquette met een oorkonde.
Voor de voordracht, zie de vorige paragraaf.