RHD enten verplicht voor tentoonstellingsdieren

Naar aanleiding van haar diertechnische vergadering op maandag 1 augustus jl., heeft het KLN bestuur besloten dat op jongdierendagen en tentoonstellingen alleen dieren samengebracht mogen worden die tegen RHD type 2 zijn gevaccineerd.
RHD type 1 en 2 zijn geen meldingsplichtige konijnenziekten, zodat KLN haar leden niet kan verplichten hun konijnen te enten. Wij geven echter een zwaarwegend advies dit wel te doen, zowel voor type 2 als type 1.

1. De verplichting voor jongdierendagen en tentoonstellingen geldt dus alleen voor RHD type 2.
2. De tentoonstellinghoudende vereniging dient de ent-verplichting voor konijnen, net als bij de hoenders e.d., duidelijk te vermelden in het vraagprogramma. De entverklaring moet zijn conform het model van KLN of van een bond van een land, dat is aangesloten bij de Europese Entente.

Download vaccinatieschema konijnen

Tekst voor het vraagprogramma:
VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN KONIJNEN
Entverklaring RHD type 2, af te geven op het TT-secretariaat.
Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten van fokkers die hun konijnen hebben laten enten tegen RHD type 2. Elke inzending dient vergezeld te zijn van een kopie van de RHD-entverklaring. Deze verklaring moet getekend zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht en moet een opgave te bevatten van het ras, de te exposeren oormerken en de toegepaste entstof.

3. De gedelegeerde controleert de entbewijzen steekproefsgewijs.
4. Momenteel kennen we de volgende entstoffen, maar die lijst kan wijzigen. Zie dus geregeld de website van KLN onder RHD enting.
    a. RHD type 2: Eravac (9 maanden bescherming)
    b. RHD type 1 en 2: Filavac vhd k c+v (combinatie in 1 spuit en 12 maanden bescherming)
5. De enting is 10 dagen na vaccinatie werkzaam en de entverklaring is 9 maanden voor Eravac enting en 12 maanden voor Filavac vhd k c+v geldig voor tentoonstellingen en andere samenkomsten met konijnen. Dat is belangrijk voor de eerste samenkomst en de laatste tentoonstelling.
6. Het enten geeft geen ent-reactie, maar kan wat vaccinatieschade geven in de vorm van o.a. knobbeltjes, kale plekjes of witte pluisjes. Het KLN bestuur stelt dat dit geen invloed mag hebben op de beoordeling van de dieren!
7. Het gerucht dat de dieren er onvruchtbaar door worden is absoluut onjuist.
8. Elke fokker is vrij in de keuze van een dierenarts, maar het is m.b.t. de efficiëntie en kosten sterk aan te bevelen, dat de plaatselijke verenigingen collectief vaccineren coördineren en organiseren.

Dierenartsen
KLN heeft met de volgende dierenartsen afspraken gemaakt dat zij voor plus/minus € 15,00 voorrijkosten en € 4,00 per RHD 1 + 2 per dier de enting uitvoeren. Deze vergoedingen gelden alleen voor collectieve aantallen.
1. Farm Arts, Staphorst; Landelijk, tel. 0522-760770
2. Eric Apperlo, Oentsjerk; Noord-Oost Nederland, tel. 06-30270538
3. Piet van Dijk, Hellevoetsluis; ZH en Zeeland, tel. 0181-313311
4. Jean-Louis Koebruggen, Tilburg; Noord-Brabant, tel. 06-51854299
5. Dierenartsenpraktijk Landsmeer, mevr. Been, Noord-Holland en NW-Utrecht, tel. 020-4821854
6. Sterkliniek Arnhem, mevr. K. v.d. Zijden, Gelderland, Utr., O-Brabant en N-Limburg, 06-83605342
7. DGC Twente, Wierden, ca. 40 km rond Wierden, 0546-575295
8. Sterkliniek Venray, Hans van Winden, Limburg en Oost-Braband, 06-21571221
9. Dierenartsenpraktijk Horst, Ellen Dings, Limburg en Oost-Brabant, 0773982169
10. Dr. Woof Rotterdam, Roos, Landelijk, 010-7900510, bgg 06-57051126
11. Dierenziekenhuis Drechtstreek, Ester Soeteman, zuidoost Zuid-Holland, 078-6170708
Het blijkt dat de dierenartsen die voor uw vereniging de NCD enting doen, ook nog wel eens bereid zijn collectief voor de vereniging te enten voor een redelijke prijs.
Deze lijst zal eventueel nog aangevuld worden. Kijk regelmatig op de website van KLN.
Bespreek de dierenarts tijdig en houdt er rekening met vakanties.

Enformulieren downloaden:
Voor entformulier in word klik hier.
Voor een invulbaar entformulier in pdf klik hier.